Pressmeddelanden 2015


Utökning av sopsaltning som ger färre olyckor för cyklister

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-21 14:00 CET

Utökning av sopsaltning som ger färre olyckor för cyklister

PÅMINNELSE kl 13.30 pressvisning utökad sopsaltning och invigning cykelparkering i Axelsberg

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-21 06:00 CET

I dag måndag den 21 december kl 13.30 inviger trafikborgarrådet Daniel Helldén en ny tvåvånings cykelparkering i Axelsberg och informerar om den utökade snöröjningen av cykelbanor, bland annat visas en sopsaltare av modell Minihog. Deltar gör även stadsdelsnämndens ordförande Jessica Jormtun och representanter för Trafikkontoret och Peab.

Pressvisning utökad sopsaltning och invigning cykelparkering i Axelsberg

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-18 11:00 CET

Måndag den 21 december kl 13.30 inviger trafikborgarrådet Daniel Helldén en ny tvåvånings cykelparkering i Axelsberg och informerar om den utökade snöröjningen av cykelbanor, bland annat visas en sopsaltare av 2016 års modell. Deltar gör även stadsdelsnämndens ordförande Jessica Jormtun och representanter för Trafikkontoret och Peab.

Nu har buss 1 fått förbättrad framkomlighet

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-17 09:30 CET

Nu är de gatuåtgärder som ska öka pålitligheten och korta restiden för stombuss 1 genomförda. Bland annat har nya kollektivtrafikkörfält målats, väjningsplikt införts från anslutande gator och parkeringsplatser tagits bort av Trafikkontoret.

PÅMINNELSE Invigning i morgon 17/12 av dikter och torg vid Rinkeby Folkets hus

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-16 08:00 CET

Dikter skrivna av elever på Rinkebyskolan invigs på torget utanför Folkets hus i Rinkeby i morgon torsdag den 17 december kl 13. Torgytan har rustats upp genom trafikkontoret Stockholm stad i samarbete med biblioteket och skolan. Nya träd har planterats och torget har fått nya möbler, ny belysning samt kaninskulpturer med elevernas ingraverade dikter som handlar om frihet.

Flerfamiljshus får gratis matavfallsinsamling

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-14 16:06 CET

Stockholms stads kommunfullmäktige fattar ikväll beslut om en ny avfallstaxa. Med den nya avfallstaxan kommer matavfallshämtning för flerbostadshus att bli kostnadsfri. Det är sedan 2014 redan gratis för villa- och radhusägare med separat matavfallsinsamling. I Stockholm är det brist på biogas och därför tvingas staden att importera biogas från exempelvis Linköping och Västerås.

Pressvisning av Återbruket i Roslagstull

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-14 13:06 CET

Pressinbjudan:

Första naturreservatet på 9 år inrättas

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-14 12:04 CET

På dagens kommunfullmäktige väntas stadens politiker fatta beslut om att inrätta det första naturreservatet i Stockholm sedan 2006. Frågan om att göra Älvsjöskogen till naturreservat har diskuterats sedan tidigt 90-tal men nu finns det en bred majoritet bakom ärendet. Älvsjöskogen har som rekreationsområde ett upptagningsområde om cirka 23 000 stockholmare och innehåller exempelvis två välanvända motionsspår.

Miljöborgarrådet om klimatavtalet: Nu behöver Stockholm och Sverige visa vägen

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-12 21:29 CET

Världens länder har slutit ett nytt klimatavtal. Frågorna om konkreta och tidssatta utsläppsmål, som innan COP21 lyftes fram som en stötesten, har visat sig svåra att lösa på ett bra sätt. När det gäller temperaturmålet så fastslår avtalet att det ska vara "klart under" 2 grader med den uttalade ambitionen att sikta på 1.5 grader. Positivt i sammanhanget är att ländernas resultat ska följas upp vart femte år. Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad hade velat se ett mer ambitiöst klimatavtal och menar att Stockholm måste kliva fram för att visa upp skarpa och långtgående resultat tills det blir dags för länderna att granska sina klimatåtaganden vid det första uppföljningstillfället.

Invigning 17/12 av dikter och torg vid Rinkeby Folkets hus

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-09 11:00 CET

Dikter skrivna av elever på Rinkebyskolan invigs på torget utanför Folkets hus i Rinkeby den 17 december kl 13. Torgytan har rustats upp genom trafikkontoret Stockholm stad i samarbete med biblioteket och skolan. Nya träd har planterats och torget har fått nya möbler, ny belysning samt kaninskulpturer med elevernas ingraverade dikter som handlar om frihet.

Stockholm tar täten i satsning på kemikaliesmarta städer

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-07 07:30 CET

Stockholms stads Kemikaliecentrum kommer att leda EU-projektet NonHazCity som handlar om hur städer kan bli mer kemikaliesmarta. Syftet med EU-programmet är att minska tillförseln av miljögifter till Östersjön. Projektet startar i mars 2016 och pågår i tre år. Finansieringen kommer från europeiska regionala utvecklingsfonden och har en totalbudget om ungefär 3,5 miljoner euro. Stockholms stads budget för projektet är 6,2 miljoner kronor.

Vinnarna av S:t Julianpriset 2015 är utsedda

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-03 16:39 CET

Det var glädje och stora leenden när S:t Julianpriset delades ut för åttonde året i rad. Priset delas varje år ut på Internationella funktionshinderdagen den 3 december i Kulturhuset. Fyra priser delas ut i olika kategorier och är Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället. Prisutdelare var socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP).

Ökad framkomlighet med förslag till nya parkeringsregler

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-30 11:15 CET

Trafiknämnden i Stockholms stad föreslår att nya parkeringsregler införs som innebär att parkeringsavgifter och boendeparkering införs i närförorterna. I innerstaden förlängs avgiftstiden för parkering, enligt förslaget. Syftet är att öka framkomligheten på Stockholms gator, minska trängseln i staden och öka antalet lediga parkeringsplatser. Omskyltningen börjar i ytterstaden i slutet av 2016, efter att kommunfullmäktige tar beslut i juni 2016.

PÅMINNELSE pressträff kl 10.30 förslag till nya parkeringsregler i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-30 06:00 CET

I dag måndag den 30 november kl 10.30 på en pressträff för journalister presenterar Daniel Helldén (MP) förslaget från Trafikkontoret på ny parkeringsstrategi och plan för gatuparkering.

Anbud i egen regi på LSS i Skarpnäck

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-27 14:18 CET

Stadsdelsnämnden i Skarpnäck beslöt på torsdagskvällen att genomföra upphandling av de dagliga verksamheterna och LSS-bostäder för personer med funktionsnedsättning samt att också lägga ett egenregianbud, det första sedan valet september 2014.

Pressinbjudan förslag till nya parkeringsregler i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-26 10:00 CET

Måndag den 30 november kl 10.30 på en pressträff för journalister presenterar Daniel Helldén (MP) förslaget från Trafikkontoret på ny parkeringsstrategi och plan för gatuparkering.

Beslut i dag - förbättrad hälsa för stockholmarna med utökat dubbdäcksförbud

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-12 16:30 CET

Trafiknämnden beslöt på torsdagseftermiddagen att utöka dubbdäcksförbudet till även Fleminggatan och Kungsgatan från den 1 januari 2016. Sedan 2010 är dubbade vinterdäck förbjudna på Hornsgatan. Anledningen är att dubbdäcken river upp partiklar från asfalten som är mycket farliga för stockholmarnas hälsa.

Tidigt agerande ska leda till minskad cannabisanvändning bland unga

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-29 07:00 CET

Idag samlas erfarenheter och goda exempel på en konferens för projektet Trestad2. Projektet har finansierats av Socialdepartementet och är ett samarbete mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Trestad2 syftar till att utveckla nya preventiva arbetssätt mot cannabisanvändning. Den största satsningen har varit ett delprojekt som syftat till att rusta vuxna i ungas närhet. Genom att utbilda omkring 1 000 yrkesverksamma nära ungdomar, får fritidsledare, fältassistenter, skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, jobbcoacher och socialsekreterare, fler verktyg för att agera vid misstanke om cannabisbruk hos ungdomar. Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad, inledningstalar idag på Trestad2:s konferens om minskat användande av cannabis bland unga.

Parkleken "Brödkaveln" i Bagarmossen får årets Trygghetspris

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-20 10:11 CEST

Parkleken Brödkaveln får Stockholms stads Trygghetspris för sina nyskapande och strukturerade insatser för att öka barn och ungas upplevelse av trygghet. Prissumman är 50.000 kronor. Parkleken ingår i ett medvetet och långsiktigt trygghetsskapande arbete i närområdet. Bland annat erbjuder parkleken läxläsning samt aktiviteter till barn under loven. Juryn, som leds av Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP), beslutade nyligen att förlänga Trygghetspriset i ytterligare fyra år.

Så kan Stockholm få fler barn att gå eller cykla till skolan

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-15 08:00 CEST

Allt färre barn går eller cyklar till skolan och allt fler vuxna skjutsar sina barn i bil till skolan och fritidsaktiviteter. I dag skickar Stockholm stad ut på en remiss en plan för att få fler säkra och trygga skolvägar och uppmuntra till hållbart resande.

Framtidens återvinningscentral blir en mötesplats

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-13 11:30 CEST

Hur ser framtidens återvinningscentral ut? Glöm allt du sett hittills. Under fem dagar i oktober sätts en mobil mötesplats upp i Norra Djurgårdsstaden. Där kan du lämna in kläder och prylar, bygga om dina möbler, ta en fika och prata med hållbarhetsexperter. Det är första gången något liknande testas i Sverige.

Stockholm budgetsatsar för att bli en ledande cykelstad

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-12 10:30 CEST

Med 17 miljoner i nya cykelfrämjande åtgärder, 45 miljoner i reinvesteringar och årlig investeringsbudget på 250 miljoner satsar Stockholm att bli en ledande cykelstad. Nu ska Trafikkontoret också utreda cykling mot enkelriktat, tillåtet för cyklister svänga höger vid rött och en cykelbro Gamla stan-Tegelbacken.

PRESSINBJUDAN: Förhandsvisning av framtidens återvinningscentral

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-12 08:00 CEST

Vad: Förhandsvisning av konceptet framtidens återvinningscentral

PÅMINNELSE pressträff 12/10 samlad cykelsatsning för Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-12 07:00 CEST

I dag måndag den 12 oktober kl 9.30 presenterar trafikborgarrådet Daniel Helldén en samlad budgetsatsning på cykling i Stockholms stad nästa år.

Pressträff 12/10 samlad cykelsatsning för Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-08 13:30 CEST

Måndag den 12 oktober kl 9.30 presenterar trafikborgarrådet Daniel Helldén en samlad budgetsatsning på cykling i Stockholms stad nästa år.

95 miljoner extra satsas på barn och unga

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-07 11:00 CEST

95 miljoner kronor extra avsätts till fler insatser för barn och unga samt till ökad bemanning av socialsekreterare i Stockholms stads budget för 2016. Den totala budgeten inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård ligger på 955 miljoner kronor. Höjningen motsvarar därmed 10 procent.

Pressinbjudan: Åsa Lindhagen (MP) presenterar budgetsatsningar inom det sociala området

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-06 10:40 CEST

Pressinbjudan:

Försök med källsortering i tre parker i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-01 08:00 CEST

Denna vecka inleder Stockholm stad ett försök med källsortering i tre parker: Rinkebydalen, Bandängen och Rålambshovsparken. Syftet är att se vilken typ av system som ger störst mängd källsorterat skräp och mest skräp i rätt behållare. Målet är att skapa en svensk rekommendation för hur källsortering ska se ut i hela landet.

Biokol får staden att växa och utsläppen att minska

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-30 16:00 CEST

Idag lanserades Stockholm Biochar Project. Ett projekt som ska ta tillvara stockholmarnas trädgårdsavfall för att producera biokol och klimatpositiv värme. Biokolet har fantastiska egenskaper som jordförbättringsmedel och bidrar till att göra Stockholms parker och gator grönare. Väl i jorden är biokolet en pusselbit för att motverka klimatförändringarna eftersom kolet bidrar till att sänka nivån koldioxid i atmosfären under hundratals till tusentals år.

Pressinbjudan: Lansering av Stockholm Biokol

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-29 08:00 CEST

Stockholmarnas trädgårdsavfall kommer nu bli biokol då Sveriges första biokolsanläggning öppnar i Stockholm. Biokolet har fantastiska egenskaper som jordförbättringsmedel och kommer att bidra till att göra Stockholms parker grönare. Vid biokolproduktionen får man även en gas som blir till värme i stadens fjärrvärmenät. Det är ett kretslopp som gynnar alla och bidrar till en hållbar stad. Biokolet är även en pusselbit för att motverka klimatförändringarna eftersom nedgrävningen bidrar till att sänka nivån koldioxid i atmosfären under hundratals till tusentals år. Anläggningen öppnar i början av 2016 och projektet presenteras av miljöborgarrådet Katarina Luhr under två aktiviteter under onsdagen.


Sociala medier


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02


BilderVideorPodcastsDokument