Pressmeddelanden 2016


Pressinbjudan: Släng julgranen i sjön!

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-16 11:26 CET

Den 13 januari 2017 är det tjugondag knut och dags för stockholmarna att dansa ut julen. I år precis som förra året arrangeras en aktivitet på Kungsholmen där man kan kasta sin julgran i sjön för att främja nya lekplatser för Stockholms fiskar.

Stödgrupper till familjehemsplacerade barn

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-13 14:16 CET

Idag fattar socialnämnden beslut om att starta ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Bris om stödgrupper för familjehemsplacerade barn. Målet med stödgrupperna är att ge barnen möjlighet att träffa andra barn i liknande situation för att förstå och uttrycka tankar, känslor och upplevelser. Idag finns det stödgrupper i två av fjorton stadsdelar i Stockholm men i och med budget för 2017 ska stödgrupper erbjudas i alla stadsdelar. Genom kommande beslut i socialnämnden idag blir det Bris som kommer att genomföra stödgrupperna. Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad, menar att stödgrupper för familjehemsplacerade barn kan betyda mycket för barn som inte bor med sina föräldrar.

Ekonomiskt bistånd till barn till papperslösa

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-08 07:06 CET

Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd i Stockholms stad ska revideras och det nya förslaget ska behandlas på nästa socialnämnd den 13 december. De nya riktlinjerna innehåller ett tydligt barnperspektiv, vilket innebär en rad förbättringar för barn som vistas i Stockholm. Det handlar bland annat om att barn till papperslösa ska kunna få ekonomiskt bistånd och att en extra sommarlovspeng ska ges till barn vars föräldrar levt på ekonomiskt bistånd under längre tid.

Kraftig minskning av hemlöshet i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-02 07:10 CET

Stockholms stad genomför vartannat år en kartläggning av hemlöshetssituationen i staden. Mätningen visar att hemlösheten har minskat med 9 procent sedan 2014. Det innebär att antalet hemlösa vid mättillfället i år var 2420 personer att jämföra med 2651 personer år 2014. Detta samtidigt som antalet invånare i staden har ökat med 20 928 personer. Sedan 2004 har hemlösheten gått ner från 3363 personer vilket innebär att hemlösheten har minskat med 28 procent på 12 år. Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) menar att minskningen är ett kvitto på stadens mycket ambitiösa hemlöshetsarbete.

Sus Andersson blir ordförande för Spånga Tensta

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-28 15:31 CET

Miljöpartiets medlemmar har valt Sus Andersson till ny ordförande för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Sus är sedan tidigare ledamot i stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta och bor i området med sin familj. Hon har en bakgrund som journalist och är idag egen företagare. Sus Andersson brinner för ökad närdemokrati och anser att trygghetsarbetet är den viktigaste frågan som nämnden har att arbeta med.

Beslut i dag: så ska Stockholm minska klimatutsläppen till 2040

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-28 07:20 CET

I dag den 28 november går Stockholm stads nya klimatstrategi upp för beslut i kommunfullmäktige. Strategin visar vägen till målet om en fossilbränslefri stad till 2040. För stockholmarna innebär det minskade utsläpp från trafiken, ökad insamling av matavfall, minskad plastanvändning och mer energieffektiva bostäder.

Tamim Alameddine föreslås bli ny ordförande för Spånga Tensta

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-15 14:14 CET

Valberedningen i Miljöpartiet i Stockholms stad föreslår Tamim Alameddine till ny ordförande för Spånga Tensta stadsdelsnämnd. Tamim har varit aktiv i Stockholmspolitiken under flera år, framförallt på stadsdelsnivå. Idag arbetar Tamim på Miljöpartiets riksdagskansli. Han är 25 år gammal och bor i Sköndal.

Miljöborgarrådet till klimatmötet COP22

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-07 14:19 CET

Idag den 7 november startar den uppföljande konferensen efter Parisavtalet i Marrakech i Marocko. Stockholms Stad representeras på konferensen COP22 av miljöborgarrådet Katarina Luhr som i olika panelsamtal kommer att presentera Stockholms arbete med att möta målen i Parisavtalet.

Prioriterat cykelstråk längs Ulvsundavägen byggs om för 90 miljoner

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-06 11:00 CET

Som en del av den rödgrönrosa majoritetens cykelmiljard klubbar måndagens kommunfullmäktige en utbyggnad av cykelbanan längs Ulvsundavägen för 90 miljoner. Det blir ett dubbelriktat cykelstråk med hög standard, en markant förbättring jämfört med i dag.

Stockholm medverkar i klimattoppmöte i Mexiko

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-31 13:14 CET

I slutet av november hålls det sjätte C40 toppmötet, denna gång i Mexiko City. Detta möte sammanför borgmästare och hållbarhetsledare från hundratals städer i hela världen för att främja urbana lösningar mot klimatförändringar och för att markera vikten av städers arbeten i arbetet mot klimatförändringarna. Miljöborgarrådet Katarina Luhr representerar Stockholm på mötet.

Tullgårdsskolan får årets trygghetspris

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-25 10:26 CEST

Tullgårdsskolan på Södermalm får Stockholms stads trygghetspris 2016 för deras strukturerade arbetssätt som gjort trygghetsarbetet till en central del i skolans verksamhet. Med månadsbarometern som verktyg genomför skolan regelbundna mätningar, analyser och åtgärder. Prissumman är på 50.000 kronor. Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) delade ut priset till Tullgårdsskolan på Stockholms Trygghetskonferens.

Beslut om nytt parkeringsgarage för halv miljard i Hjorthagen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-17 15:15 CEST

I dag beslutar Stockholm stads kommunfullmäktige om ett nytt parkeringsgarage i Hjorthagen för 1 200 bilar för 540-590 miljoner kronor. Syftet är att få bort bilar från gatorna och lösa behovet av parkering i Norra Djurgårdsstaden som byggs som en hållbar stadsdel.

Helldén: "En attack mot det öppna samhället"

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-15 11:59 CEST

Awad Hersi blev sent igår kväll misshandlad av tre män. Händelsen är polisanmäld och Awad Hersi har fått vård. Miljöpartiet i Stockholms stad har varit i kontakt med Awad och erbjudit stöd. Partiets politiska gruppledare Daniel Helldén fördömer attacken.

Awad Hersi lämnar alla sina uppdrag

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-14 15:05 CEST

Efter att mycket allvarlig kritik har riktats mot Awad Hersi, framförallt från anställda och före detta anställda i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, har partiets interna gruppledare i Stockholms stad bett honom att avgå. Awad Hersi har nu meddelat partiet att han lämnar samtliga politiska uppdrag.

Barn ska känna sig trygga på Stockholms skolgårdar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-30 12:25 CEST

SVT Uutiset har rapporterat om att utsatta EU-medborgare sover på Sverigefinska skolans skolgård. När socialborgarrådet fick vetskap om detta kontaktades Socialförvaltningen och EU-teamet skickades dit, den gången fanns ingen där men EU-teamet kommer kontinuerligt att åka till platsen. Samtidigt kontaktades även polisen som meddelade att man skulle bevaka platsen.

Invigning av Älvsjöskogens naturreservat 18 september

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-13 11:02 CEST

I en växande stad är det än mer viktigt att det finns tillgång till naturområden för rekreation och välbefinnande, men är de också en förutsättning för storstadens biologiska mångfald. Nu inrättas det första naturreservatet på tio år, Älvsjöskogen. Reservatet är stadens nionde och området används flitigt för motion och promenader av de boende i närområdet.

Stockholm ska få fler skolbarn att gå eller cykla till skolan

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-06 09:22 CEST

Kommunfullmäktige klubbade på måndagskvällen Stockholms stads plan för skolvägar, något som ansvariga borgarråden Olle Burell (S) och Daniel Helldén (MP) är mycket glada för. Planen syftar till att trafikmiljöerna i skolornas närhet ska vara säkra och trygga samt till att resor till och från skolan i högre grad ska ske utan bil.

Pressinbjudan - Klimatpaktskonferensen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-05 16:19 CEST

Tisdagen den 6 september bjuder Stockholms stad in till den årliga Klimatpaktskonferensen. Klimatpakten syftar till att skapa en gemensam plattform för stad och näringsliv i klimatfrågor. Årets tema är Innovation för ökad hållbarhet. Miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) invigningstalar.

Program för fritidsgård med tjejprofil hålls som planerat trots brand

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-31 10:05 CEST

Det planerade programmet för nya fritidsgården med tjejprofil i Hjulsta ligger fast, trots branden i går kväll. I dag kl 15 hålls en ceremoni vid fritidsgården med stadsdelsnämndens ordförande Awad Hersi (MP) och Ann-Margarethe Livh (V), bostads- och demokratiborgaråd i Stockholms stad.

​Program för fritidsgård med tjejprofil hålls som planerat trots brand

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-31 10:05 CEST

Det planerade programmet för nya fritidsgården med tjejprofil i Hjulsta ligger fast, trots branden i går kväll. I dag kl 15 hålls en ceremoni vid fritidsgården med stadsdelsnämndens ordförande Awad Hersi (MP) och Ann-Margarethe Livh (V), bostads- och demokratiborgaråd i Stockholms stad.

Pressinbjudan invigning fritidsgård med tjejprofil

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-26 11:00 CEST

Onsdag den 31/8 kl 15 invigs den nya fritidsgården med tjejprofil i Hjulsta. Stadsdelsnämndens ordförande Awad Hersi (MP) och Ann-Margarethe Livh (V), bostads- och demokratiborgaråd i Stockholms stad, presenterar då också det vinnande namnförslaget på fritidsgården.

​Pressinbjudan invigning fritidsgård med tjejprofil

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-26 11:00 CEST

Onsdag den 31/8 kl 15 invigs den nya fritidsgården med tjejprofil i Hjulsta. Stadsdelsnämndens ordförande Awad Hersi (MP) och Ann-Margarethe Livh (V), bostads- och demokratiborgaråd i Stockholms stad, presenterar då också det vinnande namnförslaget på fritidsgården.

Odenplans cykelgarage invigt - Stockholms stads första innanför tullarna

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-23 16:57 CEST

I dag invigde trafikborgarrådet Daniel Helldén Odenplans cykelgarage. I sitt invigningstal betonade trafikborgarrådet att Odenplans cykelgarage är ytterligare ett steg på väg mot en ledande cykelstad.

​Odenplans cykelgarage invigt – Stockholms stads första innanför tullarna

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-23 16:57 CEST

I dag invigde trafikborgarrådet Daniel Helldén Odenplans cykelgarage. I sitt invigningstal betonade trafikborgarrådet att Odenplans cykelgarage är ytterligare ett steg på väg mot en ledande cykelstad.

Pressinbjudan invigning av Odenplans cykelgarage den 23/8 kl 16

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-19 11:00 CEST

Stockholms stads första cykelgarage innanför tullarna invigs tisdagen den 23 augusti på Odenplan av trafikborgarrådet Daniel Helldén och Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering.

​Pressinbjudan invigning av Odenplans cykelgarage den 23/8 kl 16

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-19 11:00 CEST

Stockholms stads första cykelgarage innanför tullarna invigs tisdagen den 23 augusti på Odenplan av trafikborgarrådet Daniel Helldén och Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering.

Nytt program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-10 09:30 CEST

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ett nytt och mer omfattande program mot våld i nära relationer och där även hedersrelaterat våld och förtryck ingår. Det nya programmet har också ett tydligare barnperspektiv, lyfter fram olika utsatta grupper och förstärker stadens förebyggande arbete.

Resultatet av Stockholmsenkäten klart

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-14 12:09 CEST

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar inom Stockholms stad i grundskolans årskurs 9 samt i gymnasiets år 2. Syftet är att följa utvecklingen av ungdomars vanor, attityder och levnadsvillkor. I årets undersökning har andelen deltagande elever ökat från 76 procent 2014 till 78 procent 2016. Undersökningen visar att utvecklingen går åt rätt håll på de flesta områden, exempelvis när det gäller ungdomars användning av tobak och alkohol. Ett område sticker ut där utvecklingen går åt motsatt håll. Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP), som presenterade Stockholmsenkäten idag, lyfte särskilt att allt fler ungdomar mår dåligt. Hela 40 procent av flickorna i årskurs 9 uppgav att de ofta är ledsna och deppiga utan att veta varför, motsvarande andel år 2010 var 31 procent.

Påminnelse pressinbjudan: Stockholmsenkäten 2016 presenteras av Åsa Lindhagen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-14 08:15 CEST

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) presenterar Stockholmsenkäten 2016; ungdomars alkohol-, narkotika- och tobaksvanor samt kriminalitet. I år kommer även området ungas psykiska ohälsa att presenteras på pressträffen.

Toa för alla - i år placeras 35 självrengörande toaletter ut i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-17 12:07 CEST

Femton offentliga toaletter som är självrengörande är nu på plats och ytterligare sju är klara för utplacering. Målet för 2016 är 35 nya offentliga toaletter, som är både gratis och tillgänglighetsanpassade - en toa för alla i Stockholm.


Sociala medier


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02


BilderVideorPodcastsDokument