Pressmeddelanden 2018


S och V motsätter sig skärpta klimatmål

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-12 07:30 CET

Idag inleds budgetfullmäktige i Stockholm och kommunfullmäktige förväntas anta det nya förslaget om att Stockholm ska bli en klimatpositiv stad 2040. Detta är en skärpning av Stockholms klimatmål och innebär att staden fortsätter ta täten internationellt i klimatarbetet, ett viktigt beslut för klimatet som både socialdemokraterna och vänsterpartiet i Stockholms stadshus tyvärr motsätter sig.

Obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholm från år 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-03 06:00 CET

Nu föreslår Stockholms stads avfallsnämnd obligatorisk matavfallsinsamling. Detta kommer att gälla för verksamheter från 2021 och för hushåll från 2023. Idag är cirka en tredjedel av allt som slängs i soppåsen matavfall och bara cirka 26 % av stockholmarna har matavfallsinsamling.

Beslut om mer effektiva godstransporter med minimal klimatpåverkan

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-26 06:00 CET

Fler tysta godstransporter på natten, ökad samlastning, fler sjötransporter och geofencing – det är några av aktiviteterna som kommunfullmäktige beslutar om på måndagen för att Stockholm ska ha ett välfungerande transportsystem med minimal klimatpåverkan.

Historisk satsning på trafiksäkerhet i Stockholm klubbas i kommunfullmäktige

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-05 06:00 CET

Kommunfullmäktige i Stockholm klubbar i kväll nästa steg på 137 miljoner i en historisk satsning på totalt 750 miljoner på ökad trafiksäkerhet. Nästa år får Hässelby-Vällingby, Liljeholmen, Skärholmen och Norrmalm åtgärder som fartgupp, cirkulationsplatser och avsmalningar av gatan vid övergångsställen.

Luhr och Helldén blir borgarråd i det grönblå samarbetet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-15 13:42 CEST

Det grönblå samarbetet i Stockholms stad presenterar nu de nya borgarråden samt den nya rotelindelningen. Miljöpartiet kommer att ansvara för rotlarna trafikroteln och miljö- och klimatroteln. Miljöpartiets borgarrådsval avgjordes under söndagen då Miljöpartiets medlemmar valde Katarina Luhr och Daniel Helldén med acklamation, då inga motkandidater fanns.

Ett grönblått samarbete i Stockholm har skapats

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-12 12:43 CEST

I Stockholms stadshus har ett grönblått samarbete mellan Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna skapats. Samarbetet innebär en stabil majoritet som kan styra staden under den kommande mandatperioden.

Pressinbjudan

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-12 10:00 CEST

I dag klockan 12.30 bjuder Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna in till pressträff.

I dag beslutas p-hus Hjorthagen för 1 600 bilplatser

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-01 11:21 CEST

I dag beslutar kommunfullmäktige i Stockholms stad en modern parkeringslösning för att få färre parkerade bilar på gatorna i miljöprofilerade Norra Djurgårdsstaden. På var femte av 1 600 platser ska det gå att ladda elbil, bilpoolsföretag ska kunna hyra parkering och i garaget i Hjorthagen för totalt 680 miljoner kronor ska det även finnas cykelparkering.

Nu beslutas Järva begravningsplats med fler kistgravar till nordvästra Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-26 13:09 CEST

I dag beslutar kyrkogårdsnämnden om första etappen av Järva begravningsplats för 330 miljoner som ska råda bot på bristen på kistgravar i nordvästra Stockholm. Alla partier i kommunfullmäktige utom Sverigedemokraterna har tidigare beslutat den detaljplan för området som vunnit laga kraft.

Ny fullmäktigegrupp för Miljöpartiet i Stockholms stad

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-24 10:45 CEST

Valresultatet till Stockholms kommunfullmäktige är nu klart. Miljöpartiets grupp består av nio ledamöter och fem ersättare. Två av Miljöpartiets ledamöter fick så många kryss av stockholmarna att de blev personvalda in i Stockholms kommunfullmäktige; Katarina Luhr från Norrmalm och Ahmed Abdulahi Mohamed från Spånga.

Klimatutsläppen minskar i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-18 13:59 CEST

Nu presenteras nya siffror för Stockholms klimatutsläpp och det konstateras att utsläppen fortsätter att minska. Enligt rapporten från Stockholms miljöförvaltning har utsläppen minskat med 0,2 ton per person sedan föregående år, dvs en minskning med 109 000 ton från 2016 till 2017. Sedan 2014 när Miljöpartiet fick ansvar för Stockholms miljö- och klimatarbete har staden höjt ambitionerna och målen skärpts för klimatarbetet och en fossilbränslefri stad. Bland annat har man tagit beslut om att Stockholm ska vara fossilbränslefritt senast 2040 och att tidigarelägga stängningen av Stockholms enskilt största utsläppskälla, kolkraftvärmeverket i Värtahamnen.

MP har inlett samtal med samtliga partier utom SD

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-11 16:20 CEST

Miljöpartiet i Stockholms stad inledde under måndagens eftermiddag samtal med andra partier i Stadshuset och har nu träffat samtliga partier i kommunfullmäktige förutom Sverigedemokraterna. Vi vill skapa ett stabilt styre där vi får igenom så mycket grön politik som möjligt samtidigt som vi säkerställer att SD inte får något inflytande över politiken, kommenterar Daniel Helldén (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad.

Framsteg i arbetet mot hemlöshet bland äldre

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-07 10:10 CEST

I Stockholms stads budget för 2018 beslutade den rödgrönrosa majoriteten att avsätta 5 miljoner kronor riktade till äldre hemlösa. Pengarna skulle framförallt gå till att skapa fler boendeplatser. Nu syns resultat av satsningen.

MP: inrätta naturreservat i Fagersjöskogen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-07 07:15 CEST

Fagersjöskogen är utpekad av Länsstyrelsen som särskilt skyddsvärd och är en viktig pusselbit i den gröna infrastrukturen i Söderort. Skogen utgör även toppen av Hanvedenkilen som leder in mellan Rågsved och Farsta. Miljöpartiet vill att Fagersjöskogen tillsammans med Farstanäs inrättas som naturreservat under nästa mandatperiod. Samtidigt vill Miljöpartiet utveckla de närliggande Högdalstopparna till ett attraktivt rekreationscenter.

Stockholm ska vara klimatpositivt 2040

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-06 06:45 CEST

Under den här mandatperioden har Miljöpartiet drivit igenom att Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad till 2040. Nu går Miljöpartiet till val på att skärpa det målet ytterligare. Stockholm ska bli en klimatpositiv stad till 2040 och det här är stor skillnad från dagens mål. Det innebär nämligen att Stockholm inte ska ha några klimatutsläpp till 2040 men även att staden ska fånga upp klimatgaser som vi redan har släppt ut.

Bilfritt Skeppsbron – med fiskmarknad

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-05 14:06 CEST

Miljöpartiet föreslår att Skeppsbron behålls som bilfri även när Slussen är färdigbyggd. Detta skulle ge utrymme för uteserveringar, pop-up- parker och fiskmarknad på kajen; bra framkomlighet för bussen och breda cykelbanor. Nya siffror visar en historiskt hög ökning av cyklingen i Stockholm.

Miljöpartiet vill se boendegaranti för våldsutsatta kvinnor

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-05 10:18 CEST

Ingen våldsutsatt kvinna ska tvingas tillbaka till en man där hon blivit misshandlad. Därför vill Miljöpartiet införa en boendegaranti för våldsutsatta personer. Detta innebär att förturssystemet i bostadskön justeras så att våldsutsatta som inte har möjlighet att lösa sin egen boendesituation ges en ny bostad och på så sätt kan lämna en våldsam relation.

PÅMINNELSE: Pressinbjudan gällande invigning av Rågsveds naturreservat

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-31 15:56 CEST

Stadens relationsvåldscentra ska även hjälpa våldsutsatta barn

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-31 09:26 CEST

Idag invigs ett nytt relationsvåldscentrum i Skärholmen och tidigare i veckan invigdes även ett relationsvåldscentrum i Spånga. Investeringen är möjlig tack vare en medveten budgetsatsning som Miljöpartiet i Stockholm drivit fram. Verksamheten hjälper våldsutsatta och gör även insatser för att få våldsutövare att bryta sitt beteende. Miljöpartiet går nu till val på att bredda målgruppen till att även inkludera barn som upplevt våld, direkt eller indirekt. En viktig ambitionshöjning för att ytterligare stärka arbetet mot våld i nära relationer.

Utveckla Örbyleden från genomfartsled till urbant stråk

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-30 18:46 CEST

Miljöpartiets föreslår att Örbyleden omvandlas från en genomfartsled för biltrafik till en levande stadsgata med spårväg Älvsjö­– Skarpnäck. Cirka 4 000 bostäder och 400 lokaler för butiker, kontor och offentlig service kan byggas samtidigt som grönområden kan sparas för ett nytt naturreservat i Fagersjöskogen.

PÅMINNELSE: Invigning i morgon 31/8 minnesplats dödfödda barn på Skogskyrkogården

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-30 11:00 CEST

I morgon fredag den 31 augusti invigs på Skogskyrkogården det beslutade och färdigställda minnesmärket för de många barn som dog i samband med förlossning och fram till 1980-talet begravdes i gemensamma och ofta anonyma gravar. Invigningstalar gör kyrkogårdsnämndens ordförande Marja Sandin Wester (MP) och trafikborgarrådet Daniel Helldén. (MP).

Pressinbjudan: invigning av Rågsveds naturreservat

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-29 10:36 CEST

Söndagen den 2 september invigs Stockholms 11:e naturreservat, Rågsveds naturreservat. Naturreservatet blir 94 hektar stort, och är det tredje naturreservatet inom Stockholms stad som invigs under den här mandatperioden. Reservatet skyddar flera värdefulla naturtyper såsom ädellövsskog och våtmarker som är viktiga för den biologiska mångfalden, men är även ett viktigt rekreationsområde för boende i området.

Socialborgarrådet: Anställ ytterligare 100 kuratorer och inför en kuratorsgaranti i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-29 08:33 CEST

Miljöpartiet i Stockholms stad vill ta krafttag för att minska den växande psykiska ohälsan hos unga i Stockholm. 44 procent av tjejerna i årskurs 2 i gymnasiet uppger att de ofta är deppiga och ledsna utan att veta varför och 9 procent av tjejerna i årskurs 8 säger att de inte har någon vuxen att prata med. Därför vill vi nu utreda möjligheten att införa en kuratorsgaranti i Stockholm och samtidigt anställa ytterligare 100 kuratorer i Stockholm. Barn och unga i Stockholms stads skolor ska alltid ha lätt att få kontakt med en kurator.

Miljözoner behövs 2020 på Sveavägen, Hornsgatan och S:t Eriksgatan

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-28 12:32 CEST

Det finns ett brett stöd hos stockholmarna för att införa miljözoner och en tydlig önskan hos att kunna andas frisk luft enligt Novus, kommenterar trafikborgarrådet Daniel Helldén. Över 1 000 personer beräknas dö i förtid varje år i Stockholm på grund av kvävedioxid från dieselbilar och nu behöver de smutsigaste bilarna bort från de mest utsatta gatorna. Det kan vara Sveavägen, Hornsgatan och S:t Eriksgatan.

Miljözoner behövs 2020 på Sveavägen, Hornsgatan och S:t Eriksgatan

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-28 12:00 CEST

Det finns ett brett stöd hos stockholmarna för att införa miljözoner och en tydlig önskan hos att kunna andas frisk luft enligt Novus, kommenterar trafikborgarrådet Daniel Helldén. Över 1 000 personer beräknas dö i förtid varje år i Stockholm på grund av kvävedioxid från dieselbilar och nu behöver de smutsigaste bilarna bort från de mest utsatta gatorna. Det kan vara Sveavägen, Hornsgatan och S:t Eriksgatan.

Sus Andersson (MP) fördömer brandattacker i Spånga-Tensta

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-28 09:30 CEST

I natt genomfördes två brandattacker i Spånga-Tensta. Först placerades ett brinnande däck i entrén på medborgarhuset i Tensta och en stund senare antändes ett däck i Spånga-Tenstas förvaltningshus. Både bränderna har släkts och polisen har inlett en förundersökning om försök till grov mordbrand.

Att företrädare för en antidemokratisk ideologi marscherar på Stockholms gator är ett nederlag för demokratin

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-24 15:55 CEST

Imorgon marscherar Nordiska Motståndsrörelsen på Stockholms gator. Stockholms socialborgarråd, Åsa Lindhagen, kommenterar:

Invigning 31/8 av minnesplats för dödfödda barn på Skogskyrkogården

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-22 08:00 CEST

Fredagen den 31 augusti invigs på Skogskyrkogården det beslutade och färdigställda minnesmärket för de många barn som dog i samband med förlossning och fram till 1980-talet begravdes i gemensamma och ofta anonyma gravar. Invigningstalar gör kyrkogårdsnämndens ordförande Marja Sandin Wester (MP) och trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

MP vill utveckla city genom att göra Hamngatan bilfri

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-21 10:58 CEST

Genom att göra Hamngatan bilfri får vi ett mer levande Stockholm, med mer utrymme för människor och med färre bilar. Hamngatan är en av gatorna i city med högst gångflöde per vardagsdygn. En bilfri Hamngatan skulle ge större ytor för gång och cykel, men även för vistelse och grönska

Ny app för stockholmsluften

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-20 14:17 CEST

Nu ska Stockholms stad ta fram en ny mobil app som ska ge prognoser för luftföroreningar och pollenhalter. Dålig luftkvalitet drabbar främst barn, äldre och astmatiker och att ge prognoser för luftkvalitet och information om eventuella luftföroreningar är en viktig samhällsservice. Stockholmsluften påverkas av många saker, såsom pollen, trafikföroreningar men även internationella utsläpp.


Sociala medier


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02


BilderVideorPodcastsDokument