Pressmeddelanden 2019

RSS

Pressinbjudan: Stockholmsföretag samlas kring klimatutmaningar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-14 07:00 CEST

Tisdagen den 15 oktober arrangeras den årliga Klimatpaktskonferensen i Blå Hallen. Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, organisationer och företag, där man samarbetar för minskad klimatpåverkan. Idag har Klimatpakten över 250 medlemmar från hela Stockholmsregionen.

Mer klimatsmart mat åt stockholmarna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-10 12:02 CEST

Stockholms stad har idag skrivit under Good Food Cities Declaration under C40 Cities World Mayor Summit i Köpenhamn. Deklarationen uppmärksammar matens stora klimatpåverkan och behovet av att vi globalt måste äta mer klimatsmart. Nu förbinder sig Stockholm att jobba klimatsmartare med maten som tillhandahålls offentliga verksamheter runt om i staden, öka andelen vegetariskt och minska matsvinnet.

Klimattoppmöte i Köpenhamn deklarerar globalt klimatnödläge

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-09 14:27 CEST

Just nu pågår C40 Global Mayor Summit i Köpenhamn där representanter från 94 städer från hela världen samlas för att diskutera den gemensamma klimatutmaningen och hur städer ska samarbeta för att minska sin klimatpåverkan. På en presskonferens i dag tillkännagavs att städerna som deltar på C40 ställer sig bakom ett globalt klimatnödläge.

Flera åtgärder för förbättrad snöröjning i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-07 10:15 CEST

I budgeten för 2020 tas krafttag för att förbättra och förstärka snöröjningen i Stockholms stad med utökad sopsaltning för gående, utökad kontroll av sommar- och vinterväghållning och ett uppdrag till Trafikkontoret om att pröva möjligheterna att anlägga markvärme vid planerade ombyggnationer av gator och torg.

Stockholms stads finansborgarråd och miljö- och klimatborgarråd deltar i klimattoppmöte i Köpenhamn

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-07 09:01 CEST

Onsdag 9 oktober till fredag 11 oktober arrangeras C40 World Mayors Summit då borgmästare från hela världen samlas i Köpenhamn för att diskutera den globala klimatutmaningen och sätta upp gemensamma mål.

Stockholms trafikborgarråd välkomnar att regeringen nu ska se över regleringen av elsparkcyklar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-03 13:32 CEST

Idag har regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över regleringen av elsparkcyklar, bland annat med syfte att ge kommunerna bättre möjlighet att reglera nya trafikslag och att se över frågan om tillståndsplikt. Uppdraget välkomnas av trafikborgarrådet Daniel Helldén och är i linje med vad han tidigare föreslagit.

Barn är mjuka och bilar är hårda – men ändå vill socialdemokraterna att bilarna ska få köra snabbare vid förskolor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 15:22 CEST

Idag röstar Trafiknämnden om de nya hastighetsplanerna för stadsdelarna Skarpnäck, Farsta, Östermalm och Rinkeby-Kista, ytterligare ett steg i den reform som innebär att 50 km/h försvinner och ersätts av 30 km/h och 40 km/h som nya bashastigheter. Den grönblåa majoriteten väljer att hålla hårt på principen om 30 km/h vid skolor och förskolor, en princip socialdemokraterna väljer att frångå på många platser i sitt eget beslutsförslag.

Sänkt parkeringsavgift för eldrivna motorcyklar och eldrivna mopeder

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 08:15 CEST

Nu sänks parkeringsavgifterna för eldrivna motorcyklar och eldrivna mopeder i de parkeringshus som ägs av Stockholm parkering. Syftet är att stötta klimatsmarta transportalternativ. Samtidigt så utmanas indirekt de ålderdomliga nationella parkeringsreglerna.

Stockholm har landets bästa återvinningscentraler

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-25 12:58 CEST

Stockholmarna är mycket nöjda med sina återvinningscentraler. I Avfall Sveriges årliga index hamnar Stockholm i topp bland landets kommuner. Förutom nöjdhet mäts även tillgänglighet och öppettider.

Tonvis av skadliga kemikalier har fasats ut från stadens förskolor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-18 06:19 CEST

Halterna av skadliga ämnen har minskat i Stockholms förskolor genom projektet Kemikaliesmart förskola. Ungefär 2 300 kg ftalater har sedan år 2015 fasats ut genom att äldre vilmadrasser och leksaker bytts mot nya, enligt beräkningar från miljöförvaltningen.

Nu blir Brunnsviken friskare

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-17 12:42 CEST

Just nu påbörjas arbete i Brunnsviken för att förbättra vikens ekologiska status, vilket innebär att den ska bli en bättre livsmiljö för växter och djur. Brunnsviken lider idag bland annat av övergödning som har lett till utbredd bottendöd. Åtgärden som just nu genomförs är en metod där man tillför en aluminiumlösning för att binda övergödande ämnen såsom fosfor till botten.

Daniel Helldén föreslår lagändringar för att kunna reglera elsparkcyklarna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-11 06:30 CEST

Elsparkscyklarna har blivit omdiskuterade det senaste halvåret och har medfört problem inte minst för personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt innebär nya innovativa trafikslag ett viktigt steg mot en fossilfri stad med fler alternativ till bilen. Tyvärr kan inte kommuner själva reglera elsparkcyklarna eller liknande trafikslag. Det är de kommersiella aktörerna som har makten. På DN Debatt presenterar därför Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) idag en rad förslag på lagändringar för att kommuner ska få möjlighet att reglera elsparkcyklarna.

Nu tas beslut: 1,5 miljarder till ökad framkomlighet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-21 12:34 CEST

1 miljard i åtgärder för att underlätta cykling och en halv miljard för ökad framkomlighet för gående och för kollektivtrafik kommer göra det enklare att ta sig fram i Stockholm. Pengarna kommer att beslutas av Stockholms stads trafiknämnd 29 augusti. ”Otroligt viktiga åtgärder för att göra det enklare att välja gång, cykel eller kollektivtrafik istället för bilen” säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Stadens första parkeringsplats med laddning för elsparkcyklar invigd

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-05 11:16 CEST

Vid Hornstull invigde idag trafikborgarråd Daniel Helldén Stockholm stads första parkeringsplats där elsparkcyklar kan laddas. Just nu skapas tre olika typer av parkeringszoner, så kallade hotspots: de med laddmöjlighet, de som är folierade på gatumark och virtuella som syns i respektive företags app.

Stockholm stads Agenda 2030-råd är komplett

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 17:58 CEST

Nu har Kommunstyrelsen utsett de sakkunniga ledamöter som ska ingå i Stockholm stads råd för Agenda 2030. Rådets uppgift är att stödja, bevaka och ge råd i stadens arbete med FNs 17 globala hållbarhetsmål. Rådet består av 17 ledamöter varav 9 förtroendevalda politiker och 8 sakkunniga från näringsliv, civilsamhälle och akademi. Tillsammans ska de representera en bred kunskap och erfarenhet inom olika områden relaterade till Agenda 2030.

Stor ökning av antalet laddbara fordon i Stockholm – energin från publika laddplatser i Stockholm räcker 147 varv runt jorden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-31 09:55 CEST

En ny rapport från Miljöförvaltningen och Trafikkontoret i Stockholms stad visar på en kraftig ökning av antalet laddbara fordon i Stockholm. Antalet ökade med 47 % från år 2017 till år 2018. Samtidigt har utbyggnaden av laddinfrastrukturen fortsatt i staden.

Nytt lånecykelsystem för hela Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-28 11:25 CEST

Stockholms stad kommer få ett nytt lånecykelsystem med elcyklar och lådcyklar, över hela Stockholm och öppet året runt. Resultatet av den nya upphandlingen presenterades idag av trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP), som välkomnar den ökade mobilitet som det nya lånecykelsystemet innebär.

Pressinbjudan: Trafikborgarrådet Daniel Helldén presenterar Stockholms stads nya lånecykelsystem

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-28 09:53 CEST

Under våren har ett nytt lånecykelsystem upphandlats av Stockholms stad. Idag presenteras vilken aktör som vunnit upphandlingen och hur Stockholms nya lånecykelsystem kommer att se ut.

Stockholms stad vinner arkitektpris för sommargågatorna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-24 08:52 CEST

Stockholms stad har vunnit arkitektpriset Guldrummet för Levande Stockholm, konceptet som förvandlar gator och torg till bilfria platser, pop up-parker och gågator där folklivet får ta plats. Priset delades ut igår kväll av Stockholms Arkitektförening.

Nytt projekt ska främja cykelvänliga arbetsplatser

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-13 09:17 CEST

För att uppmuntra och stötta arbetsplatser att underlätta för sina medarbetare att cykla till och från jobbet startar Stockholms stad och Cykelfrämjandet nu projektet Cykelvänligast i Stockholm. Målet är att rekrytera minst 100 företag och att andelen cykelpendlare ska öka med minst fem procent bland de anställda i de medverkande företagen.

Kolet i Stockholms fjärrvärme fasas ut tidigare än planerat

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-26 18:30 CEST

Nu meddelar Stockholm Exergi att de tidigarelägger utfasningen av kolkraftvärmeverket KVV6 i Värtahamnen. KVV6 är Stockholms enskilt största källa av fossila utsläpp, och Sveriges 8:e största utsläppskälla av koldioxid. Att stänga kolkraftvärmeverket i Värtaverket har varit ett av Miljöpartiets vallöften, och är ett viktigt steg mot ett fossilbränslefritt Stockholm 2040.

Cyklingen i Stockholm har dubblerats på femton år – nytt rekord under 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-20 08:00 CEST

Nya siffror visar på en mycket stark ökning av cyklingen i Stockholms stad. Antalet cykelpassager slog rekord under 2018, exempelvis låg cyklingen i nord-sydlig riktning (Saltsjö-Mälarsnittet) 28 procent över det tidigare rekordåret 2016. Även cyklingen till och från innerstaden har ökat kraftigt, en ökning med 55 procent på tio år och med 98 procent på femton år.

Stockholms stad ingår avsiktsförklaring med elsparkcykelföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-16 07:30 CEST

Idag presenteras Stockholms stads nya avsiktsförklaring med elsparkcykelföretag i Stockholm. I och med avsiktsförklaringen så åtar sig elsparkcykelföretagen att inom 120 minuter flytta på elsparkcyklar som parkerats trafikfarligt eller hindrande. På flera centrala platser i staden kommer det nu inte vara möjligt att parkera en elsparkcykel, till exempel Medborgarplatsen, Odenplan och Sergels Torg. Samtidigt åtar sig staden att avsätta mark för så kallade hotspots där stockholmarna kan låna eller återlämna fordonen.

Nu tas beslut om miljözon på Hornsgatan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-15 08:15 CEST

Den 25 april tas beslut om att inrätta miljözon för lätta fordon på Hornsgatan. Trafiknämndens beslut gäller från den 1 februari 2020 och innebär att bensin- och dieselbilar måste ha euroklass 5 eller 6 för att köra på Hornsgatan.

13,7 miljoner kronor i framkomlighetsåtgärder i ett Stockholm för alla

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-15 06:45 CEST

Under 2018 la Stockholms stad 13,7 miljoner kronor på framkomlighetsåtgärder i stadsmiljön. Det handlar bland annat om att tillgänglighetsanpassa och bygga om övergångställen, att bygga bort nivåskillnader och om att anlägga av ledstråk. 2019 berördes till exempel Riddargatan på Östermalm och Vårbergsplan i Skärholmen. På trafiknämnden 25 april slutredovisas 2018 års framkomlighetsåtgärder.

Gustav Fridolin ny ordförande för Stockholms stads Agenda 2030-råd

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-30 14:07 CET

Medlemmarna i Miljöpartiet i Stockholms stad valde idag Gustav Fridolin som ordförande för stadens nya Agenda 2030-råd. Rådet ska bestå av 17 ledamöter, både politiska representanter och sakkunniga från näringslivet, akademi och civilsamhälle.

Ny granskning av snöröjning och halkbekämpning i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-19 07:42 CET

Efter indikationer om att det ska ha förekommit fusk från entreprenörernas sida med snöröjningen och halkbekämpningen i Stockholm stad så har en ny extern revision tillsatts, där alla kontrakt inom snöröjning och halkbekämpning kommer att granskas. ”Skattepengar ska gå till de ändamål de avsatts för, uppgifter om eventuellt fusk är upprörande” säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

Pressinbjudan: Invigning av stadens nya elbilspool

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-01 12:11 CET

Stockholms stad går med i bilpool och delar därmed elbilar med stockholmarna, en satsning mot målet om en fossilfri fordonsflotta år 2030. De första 10 eldrivna poolbilarna är på plats i Arenagaraget, och är nu bokningsbara såväl för alla anställda i Stockholms stad samt för stockholmarna själva.

Nu tas beslut om Stockholms nya park Vårbergstoppen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-26 08:15 CET

Inom kort kommer trafiknämnden i Stockholms stad att ta genomförandebeslutet för den nya stadsdelsparken Vårbergstoppen. Utsikten från Vårbergstoppens högsta punkt är oslagbar med ett storslaget panorama över Mälaren och från toppen ser du till Flottsbrobacken, Kista Torn, Kaknästornet, Globen och Nackamasterna. Topparna kommer nu att få utsiktsplatser, grillplatser och konstverk och i andra delar av parken kommer det att finnas utegym, plats för evenemang och en större lekplats för stadens yngre invånare.

Ny rapport om miljöfordon i Stockholms stad

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-12 07:00 CET

På miljö- och hälsoskyddsnämndens möte idag presenteras miljöförvaltningens rapport och sammanställning kring utvecklingen av miljöfordon i staden, regionen och riket år 2017. En slutsats är att många elfordon säljs begagnade utomlands, och att Stockholm ligger långt fram i utvecklingen kring förnybart drivna fordon men att målet om en fossilfri fordonsflotta ligger långt borta.


Sociala medier


Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument