Pressmeddelanden 2012

RSS

Anställning - Ett arbetsprojekt för personer med ADHD.

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-04 11:01 CET

73% av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förtidspensioneras idag, men ett projekt på Misa AB visar att 9 av 11 kan nå anställning med rätt stöd! Idag presenteras projektrapporten!

Misa AB är en av finalisterna till "Visa vägen 2012"

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-31 18:14 CET

Misa är en av de tre finalisterna till " Visa vägen 2012" i kategorin arbetsgivare. Samhall delar varje år ut ”Visa vägen”-priset till de som gjort mest för att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Här möts näringslivet, politiker och personer med funktionsnedsättning under samma tak!

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-22 07:00 CEST

Vi vet att varje person med funktionsnedsättning som får ett ökat tillträde till arbetsmarknaden är en vinstaffär! Redan om en person arbetar tio procent blir det en samhällsekono!misk vinst med 12 400 kr/år! Hur kan vi göra så att fler personer får tillträde till arbetsmarknaden? Misa AB och HSO i Stockholms län anordnar för tredje året i rad konferensen Mångfald och företagande.

Misa publicerar rapporten ”Myndighetslabyrinten”

Pressmeddelande Publicerad: 2012-06-20 17:09 CEST

Rapporten handlar om myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete. Under nästan ett år följde Marie Eklund några personer med diagnos ADHD i deras kamp att få arbeta. Vår ambition är nu att skapa opinion och i slutänden förändring som gör det möjligt att ta tillvara människors kompetens.

Misa AB öppnar verksamhet i Göteborg!

Pressmeddelande Publicerad: 2012-06-15 09:20 CEST

Nu har Misa fått tillstånd och ramavtal med Göteborgs stad och kranskommuner. Vi öppnar vår verksamhet den 2 oktober 2012. Vi arbetar med att förenkla steget till arbetslivet för människor med olika svårigheter. Till oss kommer du som beviljats insats via LSS och har rätt till daglig verksamhet .

Med rätt stöd får många fler med psykiska funktionsnedsättningar arbete visar nytt Misa-projekt.

Pressmeddelande Publicerad: 2012-06-12 09:14 CEST

Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan få arbete på den reguljära arbetsmarknaden – om de får rätt stöd. Det visar ett framgångsrikt projekt på Misa Fridhemsplan, där över hälften av dem som ville ha en anställning nådde sitt mål inom ett år.

Vad händer efter gymnasiesärskolan?

Pressmeddelande Publicerad: 2012-05-02 13:49 CEST

Misa AB finansierar ett forskningsprojekt ”Särskolan och sen” som görs av Jessica Arvidsson, doktorand vid Högskolan i Halmstad. Delstudie 1 presenterades på HAB 2012 i Örebro.

Möt Misa på årets NPF forum!

Pressmeddelande Publicerad: 2012-04-17 09:00 CEST

Du kan möta oss den 19 - 20 april på NPF-forum som arrangeras av Attention. Konferensen är i Uppsala på Fyrishov och har temat "Stöd i nya former till unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar". Vi på Misa har under några år bedrivit olika projekt där syftet har varit att utveckla vår kompetens att stötta personer med diagnosen ADHD till anställning.


Nyheter 2012


Misa har nu blivit kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen för sysselsättningsplatser inom RESA

Nyhet Publicerad: 2012-06-21 08:11 CEST

Misa har nu blivit kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen för sysselsättningsplatser inom RESA i Lund, Malmö, Solna, Stockholm, Uppsala och Södertälje. RESA är till för dig som har psykisk funktionsnedsättning och som behöver en mjukstart för att komma ut i arbetslivet.

Misa är nu godkända utförare av LSS Daglig verksamhet i Nacka Kommun!

Nyhet Publicerad: 2012-06-07 09:09 CEST

Nu har Nacka kommun infört valfrihet enligt LoV (Lagen om Valfrihet) för insatser inom LSS. Misa är en av de aktörer som kvalificerat sig och blivit godkänd som utförare inom daglig verksamhet. Det betyder att du som vill ha stöd ut i arbetslivet kan välja Misa!

Ny utgåva av Misa boken; Tre steg till arbete – att ge stöd med ISA-metoden och Supported Employment!

Nyhet Publicerad: 2012-05-22 07:56 CEST

Journalisten Malena Sjöberg har tillsammans med Lisa Milesson och andra medarbetare inom Misa skrivit boken Tre steg till arbete. Boken beskriver Misas metoder och de framgångsfaktorer som ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att ta sig ut i den öppna arbetsmarknaden.. Första upplagan blev uppskattad och tog slut fort, nu finns det återigen möjlighet att beställa boken.

Möt Misa på Särskolansrikskonferens 2012 i Växjö!

Nyhet Publicerad: 2012-05-07 11:15 CEST

Misa deltar som utställare på särskolans rikskonferens i Växjö den 9 och 10 Maj på Växjö Konserthus. Lyssna på flera intressanta föreläsare.

Mingla med David Lega hos Misa Uppsala

Nyhet Publicerad: 2012-04-05 07:40 CEST

Misa Uppsala har flyttat in i nya lokaler och bjuder in dej som arbetar med personer som har en funktionsnedsättning till ett mingel fredagen den 4 maj. Obs anmälan obligatorisk.

Misa handleder på Stockholms universitet.

Nyhet Publicerad: 2012-03-27 08:00 CEST

Ida Thorell, arbetskonsulent på Misa Fridhemsplan deltar som handledare i praktisk tillämpning av det professionella samtalet den 29/3 vid Studie och yrkesvägledareprogrammet på Stockholms Universitet.

Misa håller föredrag om resultat från tre undersökningar om gymnasiesärskolan.

Nyhet Publicerad: 2012-03-13 09:55 CET

Ulrika Dahlgren (Misa Skärholmen) och Peter Hurtig (Misa HK) redovisade resultatet från tre undersökningar på tre olika gymnasiesärskolor i Stockholmslän.

Det här är mina erfarenheter av särskolan och arbetslivet!

Nyhet Publicerad: 2012-03-13 09:21 CET

Göran Tingström (Misa Kompetens Ab) föreläste på Länsstudiedagarna i Skaraborg den 12:e mars, om sina upplevelser av att gå på särskola och hur det var att börja ett ”riktigt arbete” efter skolan.

Misas Vd deltar på svenskt näringslivs seminarium "Välståndssamhälle för alla".

Nyhet Publicerad: 2012-02-20 09:45 CET

Svenskt näringsliv anordnar ett seminarium den 24 februari som inleds med presentation av Li Janssons,(nationalekonom) nya bok, "Välståndssamhälle för alla - den företagsamma vägen ut ur fattigdom " I sin bok hävdar hon att ett bättre företagsklimat kan skapa 275 000 nya jobb för personer som har nedsatt arbetsförmåga och för andra utsatta grupper.

Misa är inbjuden att delta på Socialdepartementet kunskapsseminarium.

Nyhet Publicerad: 2012-02-07 08:10 CET

Socialdepartementet håller ett kunskapsseminarium om Supported Employmet (SE) den 8 februari. Lena Romert från Misa är inbjuden förr att dela med sig av de erfarenheter Misa fått genom att arbeta med metoden SE. Under 2011 har vi arbetat med IPS (Individual Supported placement) och har under projektes gång fått 35% i anställning, IPS är för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Kom och möt oss på Konferensen Psykisk ohälsa 8-9 februari !

Nyhet Publicerad: 2012-02-06 23:14 CET

Misa ställer ut på en konferens som helt och fullt fokuserar på samhällets barn och unga.

Misa föreläser på Stockholms universitet.

Nyhet Publicerad: 2012-01-24 07:30 CET

Ida Thorell och Lena Romert (Misa Fridhemsplan) höll i föreläsningen ”Att delta i och rehabiliteras till arbete - Metoder för individuellt stöd i arbete” vid Stockholms universitet den 16/1-2012. Seminariet fokuserade framförallt på Misas implementering av IPS. Föredraget var en del i kursen ”Arbetslivsinriktad rehabilitering och vägledning” 7,5 hp på Institutionen för pedagogik och didaktik.


Sociala medier


Kontakt


Camilla Gabrielli

Marknadskoordinator

camilla.gabrielli@misa.se

08-58410645

070-992 14 81

Åsa Maria Goop

VD

asa.goop@misa.se

08-580 813 40

Lennart Jönsson

Ägare - Styrelseordförande

lennart.jonsson@misa.se

08-580 813 40

070-852 99 88


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument