Pressmeddelanden 2013


Mångfald och företagande 2013! Bryt fördomar - se möjligheter!

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-23 07:00 CEST

”Kanske det bästa tillfället i landet där personer med funktionsnedsättning, företagare och arbetsgivare faktiskt möts på en gemensam arena” – Stefan Lahti, vd Misa AB. Kulturhuset Stadsteatern, Galleri 3. Måndag den 23 september, klockan 12.00–17.00. Öppet för allmänheten. Fritt inträde.

Svårare att få individuella insatser för personer med ADHD!

Pressmeddelande Publicerad: 2013-08-28 08:01 CEST

Utvecklingen går åt motsatt håll, det är slutsatsen som Marie Eklund kommit fram till när hon gjort uppföljning av rapporten "Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna få och behålla ett arbete." Det blir allt svårare att få de individuella insatser som vi vet är avgörande för personer med ADHD.

Misa är utställare på Leva och Fungera 2013!

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-05 09:53 CEST

16 april kl 14.30  på scenen "Leva scen och bar" kan ni lyssna på vår föreläsning "Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet" med Magdalena Olsson, (Misa Bondegatan) och Magnus Kallenberg, (Misa Göteborg).

Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet.

Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla kan delta i arbetslivet med rätt stöd

De tjänster vi erbjuder är arbetsinriktad daglig verksamhet för personer som får stöd via LSS (Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade), även arbetsinriktad sysselsättning för personer som får stöd via SoL (Socialtjänstlagen). Under de senaste åren erbjuder vi även tjänster via Arbetsförmedlingen för  personer som har rätt till arbetsmarknadspolitiska insatser.

Under 2012 har 7,7% av våra deltagare från daglig verksamhet och sysselsättning enligt SoL kommit till anställning på den öppna arbetsmarknaden. Detta är personer med utvecklingsstörning, autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som asperger syndrom, förvärvad hjärnskada i vuxen ålder samt psykiska funktionsnedsättningar. Tittar vi enbart på personer med psykiska funktionsnedsättningar är resultatet 25% till anställning!

Välkomna till vår monter DO2:06!

Utveckla kunskap i ISE – Socialstyrelsen ger stöd att vidareutveckla framgångsrikt projekt

Pressmeddelande Publicerad: 2013-02-05 08:30 CET

Med rätt stöd kan personer med psykiska funktionsnedsättningar få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det visar ett projekt inom Misa Fridhemsplan som utvecklas med anslag från Socialstyrelsen.

Jobb till personer med funktionsnedsättning!

Pressmeddelande Publicerad: 2013-01-29 07:02 CET

För några år sedan gav Socialstyrelsen ut en rapport, ”På tröskeln” , där man slog fast att mindre än 1%, eller knappt mätbart, av alla personer som finns i Daglig verksamhet går vidare till anställning. När vi nu på Misa summerar 2012 ser vi att 7,7% av våra deltagare från daglig verksamhet och sysselsättning enligt SoL kommit till anställning på den öppna arbetsmarknaden.


Nyheter 2013


Arbetskonsulenter från Misa föreläser på EUSE:s konferens i Irland.

Nyhet Publicerad: 2013-06-10 17:43 CEST

Representanter från Misa är inbjudna att föreläsa på EUSE:s (The European Union of Supported Employment) konferens den 11- 13 juni i Dublin.

Arbetskonsulenter från Misa föreläser på NNDR i Finland!

Nyhet Publicerad: 2013-05-28 16:40 CEST

Arbetskonsulenter från Misa föreläser om projektet "ADHD och arbete" på Nordiska konferensen NNDR i Åbo den 30 och 31 Maj.

Forskningskonsulent på Misa AB föreläser på NNDR 2013 i Finland!

Nyhet Publicerad: 2013-05-28 07:09 CEST

Jennie Andersson, forskningskonsulent på Misa AB, föreläser på Nordic Network of Disability Research konferensen i Turku/Åbo, Finland den 30-31.a maj 2013. Nordic Network of Disability Research är ett tvärvetenskapligt nätverk för forskare som främjar forskning och utveckling inom området funktionshinder.

Konferens Mångfald och företagande 2013!

Nyhet Publicerad: 2013-04-25 16:21 CEST

Vill du öka mångfalden på din arbetsplats? Undersökningar visar att konsumenter hellre gör affärer med företag som bryter fördomar och har en aktiv mångfaldssatsning! Över 1 miljard människor i världen anses en funktionsnedsättning, hur länge har företag råd att inte se rekryterings- och konsumentkraften i den populationen? Vi vill ändra på det!

Misa föreläser på SFSE årliga konferens!

Nyhet Publicerad: 2013-03-28 11:27 CET

Den 18-19 april hålls den årliga konferensen för Svenska Föreningen Supported Employment (SFSE) med temat ”Metodarbetets skiftningar”.

Misas vd Stefan Lahti är inbjuden att medverka på Sverigemötet 2013!

Nyhet Publicerad: 2013-03-15 08:51 CET

Stefan Lahti kommer att tala på ett av seminarierna som hålls på Sverigemöte 2013 den 15 – 16 mars i Karlstad.

Misa Liljeholmen får besök av Socialutskottet och Arbetsmarknadsutskottet!

Nyhet Publicerad: 2013-03-11 10:01 CET

Politiker från de båda utskotten kommer på studiebesök till Misa Liljeholmen den 12 mars 2013. Syftet med besöket är att få en konkret bild av hur personer med förvärvad hjärnskada kan och vill komma tillbaka till arbete på öppna arbetsmarknaden.

Misa föreläser på Forsa symposiet i Stockholm den 14:e-15e mars 2013

Nyhet Publicerad: 2013-03-01 12:05 CET

FORSA är en fackligt och politiskt obunden sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av forskning i socialt arbete. De bjuder nu in praktiker och forskare till det nationella symposiet ”Brukarinflytande i forskning och praktik”. Misa kommer under symposiet att berätta om sina erfarenheter från ”Empowerment projektet” .


Sociala medier


Kontakt


Camilla Gabrielli

Marknadskoordinator

camilla.gabrielli@misa.se

08-58410645

070-992 14 81

Åsa Maria Goop

VD

asa.goop@misa.se

08-580 813 40

Lennart Jönsson

Ägare - Styrelseordförande

lennart.jonsson@misa.se

08-580 813 40

070-852 99 88


BilderVideorPodcastsDokument