Pressmeddelanden 2017

RSS

Det finns fler vägar in på arbetsmarknaden

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-07 09:36 CET

I den nya boken SJÄLVKLART – Berättelser rakt in i socialpolitikdebatten berättar sex personer med funktionsvariationer om sin väg in på arbetsmarknaden. Personerna som intervjuas har fått stöd av Misa, som arbetar med arbetsintegrering och som står bakom boken. Boken skildrar sex personer med olika bakgrunder som hittat en väg in på arbetsmarknaden med stöd från Misa.

Projekt Hjärna tillsammans

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-25 14:23 CET

Temat Arbetsliv den 7 februari .


Nyheter 2017


Misas skolsamarbete

Nyhet Publicerad: 2017-08-28 16:23 CEST

Misas skoltjänst är ett alternativ för att stödja elever som av olika skäl inte orkar eller vill vara i skolan, elever som behöver stöd i att genomföra praktik för yrkeslivserfarenhet, APL eller för elever som av andra skäl har behov av extra stöd under sin skoltid.

Samarbetet med Psykiatrin har gett goda resultat

Nyhet Publicerad: 2017-06-28 08:00 CEST

Misa har genom sin enhet Fridhemsplan genomfört ett samverkansprojekt med Mottagningen för nyetablerade psykoser (tidigare Midhagen) inom Norra Stockholms Psykiatri. Syftet med projektet har varit att genom tidig kontakt och samarbete stödja klienter till sysselsättning under sin återhämtningsfas genom att använda metoden och insatsen Individual Placement and Support (IPS).

Rustaprojektet

Nyhet Publicerad: 2017-06-07 10:57 CEST

Under åren 2014 till 2017 erbjöds 20 studenter på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) ett utökat stöd som komplement till det befintliga pedagogiska stöd högskolan erbjuder studenter med funktionsnedsättning.

Forskning som gör skillnad

Nyhet Publicerad: 2017-05-30 08:00 CEST

Att bidra till forskning som på olika sätt synliggör livssituationen för personer med funktionsnedsättning är viktigt för att få till stånd en politik som leder till verklig inkludering av personer med funktionsvariationer. Misa är stolt över att Jessica Arvidssons forskningsresultat har gett avtryck i regeringens nationella mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

Göran Tingström föreläser på LSS-dagen

Nyhet Publicerad: 2017-05-04 14:09 CEST

Göran föreläser på LSS-dagen i Götborg som anordnas av Compro och LSS-guiden.Hans föreläsning handlar om egna erfarenheter gällande bemötandet från särgymnasiet ut mot arbetsmarknaden, om stödets betydelse på en arbetsplats, om vikten att våga förverkliga sina drömmar och hur viktigt det är att det finns en balans i vardagen.

Inbjudan till temadag om Rustaprojektet

Nyhet Publicerad: 2017-04-26 18:39 CEST

”Behöver högskolor och universitet bli bättre på att stötta personer med Aspergers syndrom?”

Nationell jobbskuggningsvecka v19

Nyhet Publicerad: 2017-04-24 07:06 CEST

Var med och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad! Låt en person med funktionsvariation, arbetshinder eller som på annat sätt har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden ”skugga dig på jobbet”.

Utbildning för arbetsgivare

Nyhet Publicerad: 2017-01-17 16:54 CET

AUTISM OCH ASPERGER PÅ JOBBET En kostnadsfri utbildning för arbetsgivare som önskar höja kompetensen, se styrkor och fördelar med autism och Asperger på jobbet.


Sociala medier


Kontakt


Camilla Gabrielli

Marknadskoordinator

camilla.gabrielli@misa.se

08-58410645

070-992 14 81

Åsa Maria Goop

VD

asa.goop@misa.se

08-580 813 40

Lennart Jönsson

Ägare - Styrelseordförande

lennart.jonsson@misa.se

08-580 813 40

070-852 99 88


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument