Pressmeddelanden


Jourcentralen i Mariestad stängd året ut

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-24 09:11 CEST

Närhälsan fortsätter att hålla den helgöppna jourcentralen stängd till och med 31 december på grund av pandemin. Patienter hänvisas fortsatt till Lidköping Närakut eller Skövde jourcentral på helger.

Läget i vaccineringen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-21 14:08 CEST

Närhälsan vaccinerar just nu personer som är 50 år eller äldre. Kapaciteten är god och vaccinering utförs i hela regionen i både större och mindre vaccinationslokaler. Däremot innebär minskade vaccinleveranser kommande veckor att det främst är dos 2 som kommer att ges i närtid.

Pressvisning: Vaccination i Arena Skövde

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-19 12:52 CEST

Närhälsans fyra vårdcentraler i Skövde flyttar nu all vaccinering till Arena Skövde. Skövde kommun har erbjudit arenan, vilket innebär en kapacitet att kunna vaccinera upp till 1000 personer om dagen på en central och tillgänglig plats.

Nu drar det ihop sig på Scandinavium

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-12 09:00 CEST

Närhälsans vårdcentraler i Göteborg samarbetar nu för att det ska bli enkelt för göteborgarna att vaccinera sig i Scandinavium med start 19 maj.

Stenungsunds jourcentraler fortsatt stängda

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 08:15 CEST

Capios och Närhälsans jourcentraler i Stenungsund som tillfälligt är stängda kommer fortsätta att vara det till och med 30 september 2021. Patienter välkomnas istället till Kungälvs jourcentral på kvällar och helger.

Närhälsans patienter ger ständig återkoppling

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-23 13:00 CEST

Närhälsan börjar nu med ett nytt sätt att samla in återkoppling från patienter. Från 26 april kommer patienter som har besökt vårdcentraler eller rehabmottagningar att utvärdera sitt besök med hjälp av mobiltelefonen.

Så här jobbar Närhälsan med vaccineringen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-12 14:54 CET

Fas 2 inledd, fortsatt provtagning och omställning av ordinarie vård. Pandemin håller fortfarande regionen i sitt grepp, vilket påverkar Närhälsans verksamheter. Här följer en lägessummering.

Effektivare besök på Lidköpings närakut och akutmottagning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-24 13:52 CET

Från 1 mars kommer besökare till Lidköpings närakut och akutmottagning gå in genom samma entré. Väl inne bedöms om patienten ska till akutmottagningen eller närakuten. Syftet är att avlasta akutmottagningen och dirigera om patienter som inte är i behov av akutsjukvård till närakuten.

Närhälsans årsredovisning 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-05 08:02 CET

Styrelsen för Närhälsan klubbade på torsdagen bland annat igenom Närhälsans årsredovisning för 2020. Pandemin har haft stora effekter på Närhälsans verksamheter under året med bland annat nya uppdrag, förändrade arbetssätt och hög korttidsfrånvaro. Ekonomiskt har merkostnaderna för covid-19 täckts av statsbidrag och som helhet gör Närhälsan ett positivt resultat på 74,8 miljoner kronor.

Jourcentralen i Mariestad stänger tillfälligt

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-02 14:29 CET

Närhälsan stänger tillfälligt sin helgöppna jourcentral i Mariestad från 6 februari till 30 juni på grund av pandemin. Patienter välkomnas istället till Lidköping Närakut eller Skövde jourcentral.

Stenungsunds jourcentraler fortsatt stängda

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-28 13:47 CET

Capios och Närhälsans jourcentraler i Stenungsund som tillfälligt är stängda kommer fortsätta att vara det till 2 maj 2021. Patienter välkomnas istället till Kungälvs jourcentral på kvällar och helger.

Så jobbar Närhälsan med pandemin under helgerna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-22 12:53 CET

Vaccination mot Covid-19 planeras och provtagning för pågående coronainfektion fortsätter. Så här ser läget ut för Närhälsans vårdcentraler inför helgerna.

Ha tålamod för provtagningstid

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-11 14:39 CET

Flera vårdcentraler meddelar att de får många samtal av personer med milda symptom som vill boka tid för Covid-19-provtagning. Det riskerar att personer med mer akuta åkommor som måste komma i kontakt med vårdcentralen inte kommer fram. Närhälsan vädjar nu till alla med milda symptom att ha tålamod och i första hand använda e-tjänster istället för att ringa. 

Coronasäker vaccination mot säsongsinfluensan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-02 15:24 CET

Imorgon, 3 november, påbörjar Närhälsan vaccination mot säsongsinfluensan för äldre och riskgrupper. I och med Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd för invånarna i Västra Götaland kommer här en beskrivning hur vaccinationerna utförs på säkraste sätt.  

Coronautbrott på vårdcentral i Skövde

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-28 15:44 CET

På Närhälsan Norrmalm vårdcentral i Skövde har nu flera medarbetare konstaterats vara smittade av Covid-19. Det innebär att en del planerade patientbesök för personer i riskgrupper flyttas fram någon vecka. 

Influensavaccin ges snart hos Närhälsan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-28 14:42 CET

Närhälsans vårdcentraler erbjuder gratis influensavaccination från och med 3 november för personer 65 år eller äldre och de som tillhör en riskgrupp. Från 1 december erbjuds övriga invånare vaccination och kommer att kostar 230 kronor.

Ingen titel
Guldstetoskopet för bästa förbättringsarbete

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-14 14:11 CEST

Närhälsans pris för bästa förbättringsarbete, Guldstetoskopet, hamnar i år i Töreboda, Hindås och Landvetter. Det stod klart sent på tisdagseftermiddagen under Närhälsans chefsdag.  

Stenungsunds jourcentraler stängda året ut

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-29 08:00 CEST

Capios och Närhälsans jourcentraler i Stenungsund håller stängt till och med 31 december. Patienter välkomnas istället till Kungälvs jourcentral på kvällar och helger. 

Närhälsan börjar med antikropptestning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-25 08:39 CEST

Från måndag kan allmänheten boka tid för antikropptestning hos Närhälsan. Drygt 80 av Närhälsans 104 vårdcentraler i Västra Götaland kommer att erbjuda tester. 

Stenungsunds jourcentraler förlänger stängning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-25 08:20 CEST

Capios och Närhälsans jourcentraler i Stenungsund fortsätter att hålla tillfälligt stängt på grund av Covid-19. Patienter välkomnas istället till Kungälvs jourcentral på kvällar och helger fram till 30 september.  

Digitala möten hemma hos patienter i Uddevalla efter utskrivning från sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-11 09:00 CEST

I Uddevalla gör man numera så kallad SIP – samordnad individuell plan – via Skype-möten hemma hos patienter. Det gäller främst patienter som skrivs ut från sjukhus och som inte har komplexa behov.

Närhälsan igång med storskalig coronatestning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-04 08:30 CEST

Närhälsans vårdcentraler i Västra Götaland erbjuder nu tester till de som uppvisar milda symptom på covid-19. Under veckan har särskilda ytor anordnats där provtagningen sker och tillgången på nödvändig utrustning har säkerställts. 

Närhälsan förbereder allmän testning av coronavirus

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-01 15:24 CEST

Med start i veckan blir det möjligt för personer som har milda symptom att testa sig för covid-19. Just nu förbereder sig Närhälsans vårdcentraler i Västra Götaland för att kunna utföra betydligt fler tester. 

Digitala vårdmöten ökar tillgången till rehab

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-29 13:15 CEST

Alla Närhälsans 60 rehabmottagningar i Västra Götaland erbjuder nu digitala vårdmöten med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder. Både nybesök och uppföljningar kan göras online, vilket ökar tillgången på rehabvård under coronautbrottet.

Driftstörning på Närhälsans telefoni och nätverk

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-07 10:30 CEST

På grund av ett kabelbrott är telefonin utslagen och nätverkskapaciteten begränsad på Närhälsans vårdcentral, rehabmottagning och barnavårdcentral i Vara. Det innebär bland annat begränsad åtkomst till journaler och det går inte ringa ut eller in till mottagningarna.

Stenungsunds jourcentraler stänger tillfälligt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-30 14:22 CEST

Till följd av covid-19 stänger Närhälsan och Capio tillfälligt sina jourcentraler i Stenungsund för att istället koncentrera resurserna till Kungälv jourcentral. Stängningen sker från 4 maj till 30 augusti eller så länge pandemin pågår. 

Så här jobbar Närhälsan under covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 16:09 CEST

Fredagens styrelsemöte för Närhälsan präglades till stora delar av coronautbrottet jämte sedvanliga mötespunkter. Styrelsen noterar en stor omställning i Närhälsans arbetssätt för att möta de förändringar som uppstått till följd av covid-19. 

Jourcentralerna i Falköping och Mariestad stänger tillfälligt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-03 11:23 CEST

Till följd av Coronautbrottet väljer Närhälsan att tillfälligt stänga jourcentralerna i Mariestad och Falköping på helgerna för att koncentrera resurserna till Skövde och Lidköping. Stängningen sker mellan 4 april och 31 augusti. 

Skene närakut och Ulricehamn jourcentral stänger tillfälligt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-03 10:40 CEST

Till följd av Coronautbrottet väljer Närhälsan att tillfälligt stänga närakuten i Skene och jourcentralen i Ulricehamn för att koncentrera resurserna till Borås. Stängningen sker mellan 4 april och 31 augusti eller så länge pandemin pågår.  

Ingen titel
Diabetespris till Dalaberg vårdcentral

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-13 13:40 CET

Närhälsan Dalabergs vårdcentral prisades på torsdagskvällen för sitt arbete med diabetesvård. Priset mottogs på slottet i Uppsala och delades ut av Svensk förening för diabetologi.


Sociala medier


Presskontakter


Anders Wikstrand
Anders Wikstrand

Kommunikatör

anders.wikstrand@vgregion.se

0768313285

076-831 32 85


BilderVideorPodcastsDokument