Pressmeddelanden 2015


Ingen titel
Snabb och konkret hjälp för patienter med stress och utmattningssyndrom

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-17 11:23 CET

s för Årets Nytänkande 2015 till Närhälsan Bollebygd rehabmottagning och vårdcentral  Genom ett nära samarbete mellan Närhälsans rehabmottagning och vårdcentral i Bollebygd kan nu patienter med st...

Alingsås jourcentral öppnar 1 januari

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-09 09:50 CET

Vid årsskiftet flyttar primärvårdens jourmottagning från Alingsås lasarett till Närhälsan Sörhaga vårdcentral. Målet är ett smidigare och mer effektivt omhändertagande av patienterna – på jourcentralen såväl som lasarettets akutmottagning.

Beslut att lägga ned fem vårdcentraler

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-19 11:33 CET

Idag beslutade primärvårdsstyrelsen att stänga vårdcentralerna Åmål, Brastad, Viskafors, Åby och Skara. Regionfullmäktige tar det formella beslutet i februari.

Personer som lever med hiv ska få ett gott åldrande

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-03 11:01 CET

I veckan lanserade Folkhälsomyndigheten kampanjen ”Hiv idag” med syfte att uppdatera och öka kunskapen om hur det är att leva med hiv i Sverige idag och på så sätt bidra till att minska stigmatisering och diskriminering. Västra Götalandsregionen och Närhälsan Kunskapscenter för sexuell hälsa påbörjade redan förra året arbetet med att se till att äldre personer som lever med hiv ska få sina rättigheter tillgodosedda.


Sociala medier


Presskontakter


Victor Friberg
Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

0722-015549

Anders Wikstrand
Anders Wikstrand

Kommunikatör

anders.wikstrand@vgregion.se

076-831 32 85


BilderVideorPodcastsDokument