Pressmeddelanden 2017


Matinspiration för familjen – nu på webben

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-02 13:38 CEST

Matkassen för hela familjen är en webbsida och ett koncept framtaget av dietister inom mödra- och barnhälsovård. Syftet är att underlätta hälsosamma matvanor för barnfamiljer och riktar sig till barn i BVC-åldern och deras familjer. 

Närhälsans patienter fortsatt nöjda i årets patientenkät

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-15 08:00 CEST

Närhälsan gör sedan några år tillbaka en egen patientenkät. 2016 såg resultatet mycket bra ut och även i 2017 års enkät ligger kundnöjdheten högt - 96 procent för hela Närhälsan. 5 av 6, eller 84 procent, av de tillfrågade tyckte att det var enkelt att komma i kontakt med mottagningarna.

Närhälsan vårdcentraler öppna i sommar - två jourcentraler håller stängt

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-12 11:34 CEST

Under sommaren håller alla Närhälsans vårdcentraler öppet. Vid behov av vård kvällar och helger sker förändringar av öppettider när det gäller några jourcentraler.

Ingen titel
Närhälsan arrangerar internationell konferens om förebyggande av psykisk ohälsa hos barn och unga

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-08 08:31 CEST

Den 12-13 juni strålar internationellt namnkunniga forskare samman med praktiker och beslutsfattare på VGR Campus Nya Varvet i Göteborg. Fokus för denna konferens är hur modeller för föräldrastöd, som forskning visar fungerar för att förebygga psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet, skall nå ut till de barn och unga som allra mest behöver dem.

Fysisk aktivitet som behandling – ett recept som håller

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-10 12:47 CEST

Idag är det känt att fysisk inaktivitet leder till ökad risk för livsstilsrelaterade sjukdomar och att dö i förtid. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en behandlingsmetod för att stötta patienter i primärvården att öka sin fysiska aktivitetsnivå. Nu visar forskningsresultat att patienter som får FaR-behandling ökar sin fysiska aktivitet och kan därigenom minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Alla Närhälsans barnmorskemottagningar nu ISO-certifierade

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-13 10:07 CET

Samtliga Närhälsans barnmorskemottagningar är nu ISO-certifierade. Ett led i att på ett strukturerat sätt kvalitetssäkra verksamheternas arbete vilket i sin tur skapar en trygghet för barnmorskemottagningarnas patienter.

Samarbete kring prioriterad primärvårdsforskning gav 18 miljoner

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-10 09:42 CET

Mer än var tionde person som söker i primärvården i Västra Götalandsregionen får en diagnos som är relaterad till psykisk ohälsa. Många hamnar i sjukskrivning. Det är nationellt angeläget att få belägg för vad som utgör de effektivaste insatserna för återgång i arbete. För forskare anknutna till Närhälsan och FoU primärvård möjliggör nu tilldelade anslag att forskningsinsatser för patientnytta kan startas.       


Sociala medier


Presskontakter


Victor Friberg
Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

0722-015549

Anders Wikstrand
Anders Wikstrand

Kommunikatör

anders.wikstrand@vgregion.se

076-831 32 85


BilderVideorPodcastsDokument