Pressmeddelanden


Ingen titel
Pressinbjudan: Skolmästerskap i plöjning på Uddetorp

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-12 10:34 CEST

Onsdagen den 13 oktober håller Naturbruksskolan Uddetorp i Skara skolmästerskap i plöjning. I år är det 20-årsjubileum och startfältet består av elva deltagare på växelplog och fem deltagare på tegplog.

Ingen titel
Emil vid Naturbruksskolan Svenljunga vann SM i Skog

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-28 13:14 CEST

Den 24-25 september arrangerades SM i Skog på Vreta Naturbruksskola. SM i Skog är en praktisk och teoretisk tävling som genomförs i två klasser, en öppen klass för alla och en skolklass för elever. Emil Ekström som läser till skogsmaskinförare på Naturbruksskolan Svenljunga tog hem vinsten individuellt i skolklassen.

Ingen titel
Mycket goda resultat för Västra Götalandsregionens naturbruksskolor

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-22 11:16 CEST

Under förra veckan presenterade Naturbruksförvaltningen sina resultat för läsåret 2020/2021 för Naturbruksstyrelsen och det visade på ett mycket positivt resultat trots pandemins utmaningar. - Snittbetyget för våra gymnasieelever ligger på 15,0 och det är ett mycket bra resultat med tanke på det utmaningar vi haft under pandemin med distansutbildning som präglat stora delar av förra läsåret, säger Bo Grenabo Tapper, skolchef vid Naturbruksförvaltningen.

Ingen titel
Maskinmässa på Uddetorp

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-24 10:10 CEST

Naturbruksskolan Uddetorp vill se ett större samarbete mellan bransch och utbildning inom entreprenad. Därför arrangerar skolan en maskinmässa onsdagen den 25 augusti för de företagare inom entreprenad som är nyfikna på att veta mer om konceptet arbetsplatsförlagt lärande, APL. På mässan får de chansen att träffa lärare, elever och nuvarande APL-värdar, provköra det senaste maskinerna från exempelvis Volvo CE, Huddig, Kobelco med flera och knyta kontakter.

Ingen titel
Ansökan öppnar för den nya utbildningen Kvalificerad servicetekniker inom lantbruk på Biologiska yrkeshögskolan i Skara

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-02 09:33 CEST

Nu öppnar ansökan till den nya utbildningen Kvalificerad servicetekniker inom lantbruk på Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS). Tidigare i år beviljade Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) skolan att starta utbildningen som har tagits fram i nära samarbete med maskinbranschen, som är drivande för den nya satsningen.

Ingen titel
Kan kor lära av varandra?

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-05 12:37 CEST

Under sommaren genomför Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, datainsamling i projektet Can cows watch and learn? Projektet handlar om kors kognition, det vill säga deras intelligens och uppfattning av sin omvärld. Studierna genomförs vid Naturbruksskolan Uddetorp, Skara.

Pressinbjudan: Drive-in-student på Naturbruksskolorna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-09 15:16 CEST

Även i år blir det drive-in-student på Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga och Axevalla Hästcentrum. Firandet hålls i mindre grupper och anhöriga kommer till platsen i sina bilar och under hela firandet stannar kvar i eller intill bilen.

Ingen titel
Möten mellan branscher ska skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-26 09:05 CET

Projektet ”Utmaningsdriven digitalisering för en mer konkurrenskraftig livsmedelskedja” letar efter utmaningar, problem eller tidstjuvar i de gröna näringarna som kan lösas genom digitalisering. Nu hoppas man hitta möten mellan branscher för att bygga möjliga innovationer.

Ingen titel
Stor ökning av sökande till Västra Götalandsregionens naturbruksskolor

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-25 11:00 CET

Årets preliminära ansökningssiffror till Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga visar en stor ökning av antal sökande. Jämfört med förra årets siffror har antalet sökande ökat med cirka 25 %, både när det gäller förstahandssökande och det totala antalet ansökningar.

Ingen titel
Klartecken för byggstart på Axevalla Hästcentrum

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-16 15:05 CET

Under tisdagen godkände Regionfullmäktige investeringen i mark och nya skolbyggnader vid Axevalla Hästcentrum. Därmed är det nu klart att bygget av det nya hästcentrumet startar hösten 2021.

Ingen titel
Regionstyrelsen ger klartecken för investeringar på Axevalla Hästcentrum

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-27 10:53 CET

Under tisdagen fattade regionstyrelsen beslut om att ställa sig bakom investeringen i nya lokaler vid Axevalla Hästcentrum.

Ingen titel
Sensorer för smartare naturbruk testas

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-27 10:50 CET

Att använda sensorteknik och samla in data är inget nytt, däremot är det sällsynt inom just naturbruk. De stora avstånden har gjort strömförsörjningen till ett hinder, tills nu. Det finns det ett stort värde i att kunna mäta olika parametrar och få tillgång till information både inom lantbruk, skog, trädgård och djurhållning. När är det till exempel bäst förutsättningar för sådd, hur ser luftvärdena ut i stallen och håller växthuset rätt temperatur?

Ingen titel
Fyra hovslagarstudenter tog sina gesällbrev vid Hovslagarskolan i Skara

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-27 10:46 CET

I år är det andra året som Hovslagarskolan i Skara erbjuder sina studenter att ta gesällprov i samband med sin examination. I år var det studenterna Tommy Arvidsson, Sigridur Johannsdotter, Lisa Holgersson och Hanna Damsö som fick visa upp sina färdigheter för två representanter från Svenska Hovslagareföreningen. Alla fyra klarade gesällprovet med bravur.

Ingen titel
Ny utbildning och fortsatt förtroende för Biologiska Yrkeshögskolan i Skara

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-27 10:17 CET

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara får klartecken att driva 6 av de 7 utbildningar man ansökt om. Det meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) under tisdagen. Av utbildningarna som beviljats är fem befintliga utbildningar som man får fortsatt förtroende att driva vidare. Till det kommer i år också en ny utbildning – Kvalificerad servicetekniker inom lantbruk.

Västra Götalandsregionens naturbruksskolor övergår till distansundervisning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-03 14:12 CET

Under torsdagens presskonferens meddelade regeringen att man rekommenderar att alla gymnasieskolor övergår till distansundervisning. Utifrån rekommendationen övergår alla Västra Götalandsregionens naturbruksskolor till distansundervisning från måndagen den 7 december fram till vårterminens start.

Naturbruksskolan Svenljunga sluter avtal med skogsvårdsentreprenör för att starta ny utbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-03 12:30 CET

Vid Naturbruksstyrelsens möte den 25 november beslutades att Naturbruksförvaltningen sluter ett hyresavtal med en skogsentreprenör om att hyra in externa lokaler till Naturbruksskolan Svenljunga. Lokalerna ligger i anslutning till skolområdet och kommer att göra det möjligt för skolan att starta en ny yrkesutgång inom naturbruksprogrammet.

Naturbruksskolan Sötåsen övergår till distansundervisning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 10:30 CET

Naturbruksskolan Sötåsen övergår från fredag 27 november till undervisning på distans efter att fall av covid-19 bekräftats på skolan. Beslutet att övergå till distansundervisning togs av Naturbruksstyrelsens ordförande Ulf Eriksson under torsdagen efter samråd med Smittskydd Västra Götaland.

Ingen titel
Pressinbjudan: Invigning och demonstration av grönt bioraffinaderi

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-30 15:00 CEST

Under sommaren har en testanläggning för grön bioraffinering startats upp på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda. I raffinaderiet blir vall och ensilage till proteinfoder som kommer användas i utfodringsförsök av kor, grisar och får, samt sockerråvara som kan användas i biogasanläggningen som finns på gården. Anläggningen på Sötåsen är en del i det större EU-projektet Green Valleys. 

Ingen titel
Ökande kunskapsresultat vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-22 09:33 CEST

De senaste åren har snittbetygen ökat för varje år vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga. Från att 2017 ha legat på 14,4 så ligger nu snittbetyget på 15,1 när alla tre skolornas betyg räknas samman. I en jämförelse med snittbetyget på naturbruksprogrammet i hela Sverige har regionens naturbruksskolor flera år i rad haft ett högre resultat. Även under 2020 har snittbetygen ökat, trots att större delen av vårterminen bestod av hemstudier.

Större fokus på de gröna näringarna i Västra Götalandsregionens utvecklingsstrategi

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-18 13:18 CEST

Vid Naturbruksstyrelsens möte den 16 juni behandlades styrelsens remissvar till regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030. Remissvaret från Naturbruksstyrelsen pekar bland annat på vikten av att lyfta fram de gröna näringarna på ett tydligare sätt och dess betydelse för regionen. Västra Götaland är den region som har störst jordbruksareal och svarar för en betydande del av Sveriges livsmedelsproduktion. Västra Götalands jordbruk sysselsätter flest i landet och var femte anställd inom livsmedelssektorn arbetar i Västra Götaland.

Ingen titel
Studentfirande vid Naturbruksskolorna Uddetorp, Svenljunga, Sötåsen och Axevalla Hästcentrum

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-12 14:45 CEST

Under fredagen hölls studentceremonier och utspring på Naturbruksskolorna Uddetorp, Svenljunga, Sötåsen och Axevalla Hästcentrum. Trots att årets firanden har sett annorlunda ut än de vanligtvis gör på grund av det rådande läget väntade för studenterna ändå en dag fylld av gemenskap och glädje.

Ingen titel
Första vallskörden raffineras vid Naturbruksskolan Sötåsen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-08 15:00 CEST

Sedan den 2 juni körs gräs- och baljväxter från vallskörden på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda in i en ny demonstrationsanläggning för grön bioraffinering. I raffinaderiet blir grödorna till proteinfoder som kommer användas i utfodringsförsök av kor, grisar och får, samt sockerråvara som kommer användas i biogasanläggningen som finns på gården. Anläggningen på Sötåsen är en del i den större utvecklingsplattformen Green Valleys, en svensk-dansk satsning på grönt bioraffinaderi inom Skagerrak-Kattegattområdet.

Ökande intresse för att utbilda sig i den gröna näringen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-28 14:30 CEST

Den 15 maj stängde ansökan till utbildningar på flera nivåer. På Västra Götalandsregionens naturbruksutbildningar ser man ett ökande intresse för att utbilda sig inom den gröna näringen både på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Ingen titel
Klart med ny rektor på Naturbruksskolan Uddetorp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-18 14:30 CEST

Karin Rosén blir Naturbruksskolan Uddetorps nya rektor. Karin kommer närmast från en tjänst som rektor på De La Gardiegymnasiet i Lidköping och har nu erbjudits och tackat ja till tjänsten som rektor på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara. Hon tillträder i sin nya tjänst i augusti.

Ingen titel
Örjan från Sötåsen nominerad till topp 5 i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-08 07:22 CEST

Örjan Ahlin, gymnasielärare i entreprenörskap vid Naturbruksskolan Sötåsen, blev i mars utsedd till årets UF-lärare i Skaraborg av organisationen Ung Företagsamhet. Nu har han blivit kandidat till ännu en utmärkelse, då han kvalat in till topp fem i Sverige som årets UF-lärare.

Naturbruksskolorna ordnar drive-in studentfirande

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-29 08:00 CEST

Årets studentfiranden kommer på grund av det rådande läget se annorlunda ut än det vanligtvis gör. På Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga och Axevalla Hästcentrum väntar dock ändå ett firande med avslutningsceremoni och utspring och framför anhöriga – med skillnaden att firandet hålls i mindre grupper och att anhöriga kommer till platsen i sina bilar och under hela firandet stannar kvar i eller intill bilen.  

Ingen titel
Studieprojektet stöttar Albin på drömjobbet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-30 14:47 CEST

Albin Johansson fick sitt drömjobb som växtodlingssäljare på Swedish Agro i Skara redan innan han tog examen till Agrotekniker. Han fick jobbet bland annat tack vare ett projekt som han gjorde under studietiden. Ett år senare trivs han fortfarande och utmanas i sin yrkesroll: – Jag utvecklas varje dag på jobbet.

Västra Götalandsregionens naturbruksutbildningar övergår till distansundervisning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-17 12:21 CET

Under förmiddagen meddelade regeringen att man rekommenderar alla gymnasier, vuxenutbildningar och högskolor och universitet att införa distansutbildning från och med i morgon onsdag 18 mars. Naturbruksförvaltningen följer regeringens rekommendation vilket innebär att ingen undervisning kommer ske på plats i lokalerna men att all utbildning fortsätter via distans. Beslutet gäller både Naturbruksskolorna Uddetorp, Svenljunga, Sötåsen och Axevalla Hästcentrum samt vuxenstuderande på Biologiska Yrkeshögskolan, Angereds gård och Yrkesvux.

Ingen titel
Örjan blev årets UF-lärare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-06 10:54 CET

Örjan Ahlin från Naturbruksskolan Sötåsen blev under torsdagen utnämnd till årets UF-lärare. Utmärkelsen fick han under den regionala UF-mässan som arrangeras av Ung företagsamhet den 5-6 mars.

Ingen titel
Framgångsrikt med simuleringsteknik på naturbruksskolorna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-24 15:03 CET

För två år sedan invigdes nya, toppmoderna simuleringscenter på Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga. I mars 2018 hölls invigningarna och sedan dess har tekniken varit en del av undervisningen.


Sociala medier


Presskontakter


Jessica Dahlberg
Jessica Dahlberg

Presskontakt

jessica.c.dahlberg@vgregion.se

0730-98 37 02

Maria Kvarnmarker
Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

070-0823527


BilderVideorPodcastsDokument