Pressmeddelanden 2015


Naturvårdsverket ger klartecken för licensjakt på varg i Mellansverige

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-18 09:40 CET

Naturvårdsverket har överprövat de överklagade besluten om licensjakt på varg i Gävleborgs, Örebro, Värmlands, Dalarnas och Västmanlands län. Bedömningen är att samtliga beslut uppfyller kraven i jaktförordningen och licensjakten på varg kan starta den 2 januari 2016. Totalt får 46 vargar skjutas.

God Jul klimatet – här kommer åtgärder som ger minskade utsläpp

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-17 17:15 CET

Under hösten 2015 har Naturvårdsverket investerat 270 miljoner från Klimatklivet, satsningen på lokala klimatinvesteringar, för att minska utsläpp som påverkar klimatet. Satsningen minskar utsläpp av växthusgaser med 1,5 miljoner ton.

Mängden matavfall minskar i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-16 09:35 CET

Mängden matavfall minskar i Sverige

Möjligheterna att utöva friluftsliv ökar

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-15 13:05 CET

Fler kommuner arbetar med tillgänglighetsfrågor i natur- och kulturlandskapet Det visar en uppföljning av Sveriges tio mål för friluftspolitik som Naturvårdsverket lämnar till regeringen idag.

En vargstam med gynnsam bevarandestatus - så påverkar den socioekonomin

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-30 14:15 CET

Naturvårdsverket redovisar en socioekonomisk analys av gynnsam bevarandestatus för varg inom regeringsuppdraget som handlar om att utreda gynnsam bevarandestatus för varg. Redovisningen är ett underlag till regeringens och Naturvårdsverkets fortsatta arbete med vargförvaltningen.

Fortsatt minskade utsläpp av växthusgaser i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-25 09:25 CET

Naturvårdsverket publicerar i dag färska siffror för Sveriges klimatpåverkan inför FN-mötet i Paris

Miljarder kronor att spara på minskat matavfall

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-24 10:15 CET

Den samhällsekonomiska bruttonyttan av att minska matavfallet med tjugo procent beräknas till cirka 10 - 14 miljarder kronor. Det visar en ny studie som Naturvårdsverket låtit genomföra.

123 miljoner investeras i klimatet

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-11 14:00 CET

Naturvårdsverket investerar 123 miljoner fram till år 2018 för att minska utsläpp som påverkar klimatet i första delen av ansökningsomgången för Klimatklivet. Satsningarna ger en förväntad minskning av utsläpp på 40 000 ton per år.


Evenemang


30 Jan - 31 Jan

10:45 - 17:30

Naturvårdsverkets innovationstävling – bygger om Öresundsbron för att fortare nå miljömålen

10:45 - 17:30

30 jan: Lars Janssonsgatan 15, Kiruna, 31 jan: Campingvägen 5, Kiruna


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument