Pressmeddelanden 2010


Försäkringskassans tolkar begreppet allvarligt sjuk felaktigt

Pressmeddelande Publicerad: 2010-12-13 06:00 CET

om en njursjuk 43 årig man som behandlas med bloddialys 20 timmar per vecka. Mannen har tidsbegränsad sjukersättning och kommer inom kort att utförsäkras och överföras till Arbetsförmedlingen för att genomgå tre månaders arbetslivsintroduktion. Njurförb...

Hedersutmärkelse för engagemang om organdonation

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-21 07:03 CEST

psykolog och docent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet har inför Europeiska Donationsdagen den 23 oktober utsetts till 2010 års hedersmedlem i Livet som Gåva. Hon får utmärkelsen för sitt stora engagemang för donat...

SEMESTER INGEN SJÄLVKLARHET OM MAN HAR DIALYS - MÅNGA TVINGAS TILL "KOMMUNARREST"

Pressmeddelande Publicerad: 2010-07-23 08:00 CEST

De allra flesta svenskar ser fram emot sommaren med semester, sol och bad, längre utflykter, besök hos släkt och vänner eller kanske enbart en vistelse i det egna fritidshuset.

Levande organdonatorer uppmärksammas – både lever och njure förbättras under lång tid

Pressmeddelande Publicerad: 2010-04-08 08:00 CEST

då en njursjuk 14-åring fick en ny njure som donerats av pappan. Sedan dess har mer än 12 000 njurtransplantationer utförts i Sverige, varav en tredjedel med en njure som donerats av en levande givare. Oftast är givaren någon inom familjen, men under de ...

Njurskador vid diabetes och högt blodtryck kan påverkas - om behandling sätts in tidigt

Pressmeddelande Publicerad: 2010-03-10 07:01 CET

Världsnjurdagen infaller den 11 mars och ingår i en världsomspännande hälsokampanj, som sätter fokus på våra livsviktiga organ njurarna.  En av tio svenskar har nedsatt njurfunktion


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument