Pressmeddelanden 2011


Njurforskningen får 700 000 kronor

Pressmeddelande Publicerad: 2011-12-01 07:00 CET

Njurfonden är en nationell forskningsfond som ingår i Njurförbundet. En gång varje år delar Njurfonden ut bidrag till forskning om njursjukdomar, dialys och transplantation. Njursvikt är vanligare än diabetes

Ska man betala för att transplantera fler njurar?

Pressmeddelande Publicerad: 2011-05-07 07:04 CEST

Inbjudan till seminarium den 7 maj klockan 13 – 17

Uppmaning till Göran Hägglund (KD): Gör som din kollega i Norge – sätt upp mål för organdonation

Pressmeddelande Publicerad: 2011-04-11 06:25 CEST

Trots att en majoritet av befolkningen är positivt inställd till att donera sina organ efter döden har antalet organdonationer minskat under de två senaste åren. Svårt sjuka avlider och njursjuka får gå länge i dialys innan de blir transplanterade. Det ä...

Skydda dina njurar - spara ditt hjärta!

Pressmeddelande Publicerad: 2011-03-09 07:00 CET

Världsnjurdagen infaller den 10 mars och ingår i en världsomspännande hälsokampanj som sätter fokus på våra livsviktiga organ njurarna. En av tio svenskar har nedsatt njurfunktion


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument