Pressmeddelanden 2013


800 000 kronor utdelas till njurforskning

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-25 07:00 CET

kontakta gärna Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, telefon 070-718 16 70 alt. hakan.hedman@njurforbundet.se.Fördelning av forskningsanslagen:30 000 kronor, Per-Ola Attman, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, GöteborgPrognosti...

Äggdonatorer intressantare än njurdonatorer

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-18 05:35 CEST

Region Skåne betalar 11 000 kronor till de kvinnor som donerar ägg för befruktning till barnlösa par. Sedan regionen höjde ersättningen från 3 000 kronor har man helt kapat köerna och har till och med fått ett överskott av donerade ägg. Det råde...

Martha Ehlin årets hedersmedlem i Livet som Gåva

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-09 06:01 CEST

Livet som Gåva grundades 1996 och är en nationell organisation som har till syfte att driva opinion för att fler människor tar ställning för donation av organ och vävnader. I Livet som Gåva ingår både patientorganisationer och företrädare för medicinsk profession

Unik forskning stöds av Gelinfonden

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-10 07:15 CEST

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond utdelar 400 000 kronor till professorerna Suchitra Holgersson och Michael Olausson vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Ytterligare fem forskare inom transplantationsområdet får dela på 300 000 kronor.Suchi...

Färre organdonationer i år

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-08 06:15 CEST

Antalet organdonationer är fortfarande mycket lågt enligt statistik för första halvåret 2013. Håller den negativa trenden i sig blir antalet donationer under 2013 betydligt färre än i fjol. Trots att donationsviljan är den högsta I Europa ligger Sverige l...

Njurdonation bör jämställas med äggdonation

Pressmeddelande Publicerad: 2013-05-31 12:43 CEST

Region Skåne har höjt den kontanta ersättningen till äggdonatorer från 3000 kronor till 11000 kronor rapporterar Ekot idag. Som en följd av åtgärden är väntelistan för barnlösa par helt borta inom regionen.Nästan hälften av alla njurtransplantationer som ...

Stiftelse för forskning om njursjukdom - den dolda folksjukdomen

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-16 06:30 CEST

Måndagen den 15 april grundades landets första stiftelse för njurforskning. Njurförbundet är initiativtagare och har tillsammans med företrädare för njurmedicin, transplantation och vårdvetenskap grundatInsamlingsstiftelsen Njurfonden. Stiftelsen ska...


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument