Pressmeddelanden 2014


En miljon kronor till njurforskning – men det behövs betydligt mer

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-30 06:10 CET

Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening grundade under 2013 Insamlingsstiftelsen Njurfonden för att stödja forskning och upplysning om njursjukdomar.

Hedersutmärkelse för organdonation överlämnas av Prins Daniel

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-19 18:31 CEST

Bengt-Åke Henriksson, docent och intensivvårdsläkare, har tilldelats Livet som Gåvas hedersutmärkelse för insatser som främjar donation av organ och vävnader. Motiveringen för beslutet är: Bengt-Åke Henriksson har framgångsrikt verkat för att svensk ...

Transplantationsforskning i Göteborg får bidrag

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-23 22:46 CEST

Det pågår en unik och framgångsrik transplantationsforskning i Göteborg som Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond har beslutat att stödja. I år får nio forskare dela på 800 000 kronor. 2014 års forskningsbidrag från Gelinfonden fördela...

Njurförbundet har analyserat 150 urinprov i Almedalen - 20-årings sjukdom upptäcktes av en slump

Pressmeddelande Publicerad: 2014-07-03 05:29 CEST

Fler än 150 personer har hittills tagit en ”kisspaus” i Njurförbundets tält i Almedalen och lämnat urinprov för kontroll av njurarna. – Det stora intresset hade vi inte föreställt oss i vår vildaste fantasi. Men det visar att det finns ett uppdämt behov a...

Ingen behöver längre dö i njursvikt

Pressmeddelande Publicerad: 2014-03-12 06:11 CET

och en av tjugo har nedsatt njurfunktion. Hos äldre över 70 år ökar andelen med nedsatt njurfunktion till över 20 %. Njursvikt är en dold folksjukdom som är allvarlig – men ofta behandlingsbar om upptäckten sker i tid. Tidig upptäckt innebär att sjukdome...


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument