Pressmeddelanden 2015


Hedersutmärkelse för transplantationer med levande givare

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-08 00:19 CEST

1964 genomfördes den första njurtransplantationen i Sverige. Mottagaren var 14-årige Tommy Andersson som fick pappa Göstas ena njure. Sedan dess har nära 15 000 njurtransplantationer genomförts. En dryg tredjedel sker med en levande givare. Övriga sker med njurar från avlidna. De levande givarnas insatser saknar annan jämförelse. På grund av organbristen har de levande givarna mycket stor betydelse för njursjuka och för sjukvården i Sverige.

Anders Miltons förslag tillmötesgår människors vilja att få donera organ och ge fler möjlighet att överleva

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-30 00:03 CEST

Idag överlämnar Anders Milton sina förslag från den statliga Donationsutredningen till sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Problemen som utgjort hinder för organdonation har under många år uppmärksammats av bland annat Livet som Gåva, företrädare för etik, politik och hälso- och sjukvård.

Oetiskt att inte ge Soliris till alla – Njurförbundet kräver ändring

Pressmeddelande Publicerad: 2015-07-29 14:45 CEST

beslutade NT-rådet vid SKL att rekommendera landstingen att avstå från att förskriva läkemedlet Soliris vid den livshotande sjukdomen aHUS. Den enda anledningen till beslutet är att man anser att priset är för högt. Avstår man från behandling med Soliris...

Kris för dialysen i Skåne

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-02 06:15 CEST

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, uttalar här sin syn om dialyssituationen inom Region Skåne:

Njurtransplantationer bör ingå i rikssjukvården

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-04 06:15 CEST

Fakta:

Patientlagen har gett njursjuka kommunarrest

Pressmeddelande Publicerad: 2015-04-23 06:02 CEST

Sverige fick en ny patientlag i januari i år. Den nya lagen ska bland annat stärka patientens ställning och rätt att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Detta innebär att tidigare hinder som vissa landsting har infört och som begränsar njursjukas möjlighet till gästdialys har undanröjts. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) infört nya hinder med stöd av patientlagen.

Världsnjurdagen 12 mars - Mät blodtrycket hos alla från 35 år

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-12 05:39 CET

Mät blodtrycket hos alla från 35 år och för dem med ärftlig njursjukdom i släkten från 20 år

Organdonationer All time high under 2014

Pressmeddelande Publicerad: 2015-01-07 06:02 CET

Antalet organdonationer under 2014 har aldrig tidigare varit så många redovisar Svensk Transplantationsförening i sin årliga statistik. 166 organdonationer under 2014 i jämförelse med 151 året innan. Stockholmsregionen utmärker sig och redovisar den absolut största ökningen med 15 fler donatorer under 2014, en ökning med nära 60 procent. 19 fler njurtransplantationer utfördes i landet under 2014 och det totala antalet hamnade på 440. Av dessa utfördes 151 med en levande givare vilket motsvarar 34 procent av det totala antalet njurtransplantationer.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument