Pressmeddelanden 2016


Antal organdonatorer kan slå rekord 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-07 06:00 CEST

Över 800 står på väntelista för att få ett nytt organ. Nära 700 av dem väntar på en ny njure. Nästa vecka uppmärksammas organbristen över hela Sverige, för att fler ska ta ställning för organdonation. 2016 kan bli ett rekordår i antal donatorer.

Debatt mellan forskare, industri, patienter och politiker. Forskningen gör framsteg - men har vi råd?

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-06 06:30 CEST

Är det någon idé att utveckla nya behandlingsmetoder om de ändå inte kommer patienterna tillgodo för att de anses för dyra?

Svensk dialysbehandling firar 70 år

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-02 06:15 CEST

Den 4 september är det exakt 70 år sedan den första dialysbehandlingen gjordes i Sverige. Det skedde i Lund och var en världsunik händelse. Maskinen hade konstruerats av docent Nils Alwall. Patienten överlevde inte länge, men det var starten på en utveckling till dagens dialys, en behandling som håller närmare 4000 personer i Sverige vid liv.

Ojämlik väntan för njursjuka

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-07 06:00 CEST

Det är fortsatt mycket stora variationer mellan Sveriges regioner när det gäller att ta tillvara njurar för transplantation. Det framkommer av Socialstyrelsens årliga inventering av organdonationer och transplantationer för 2015.

Njurförbundet möter Gabriel Wikström om dialyskrisen i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-27 06:00 CEST

Njurförbundet träffar idag den 27 juni kl. 10,30 folkhälsominister Gabriel Wikström för att diskutera åtgärder som kan lösa den akuta bristen på dialyssköterskor.

Brist på sjuksköterskor har skapat allvarlig konsekvens för njursjuka

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-23 06:00 CEST

Under lång tid har det varit en turbulent personalsituation vid flera av landets dialysmottagningar.

Färre levande njurdonatorer – åtgärder krävs

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-11 06:02 CEST

Långa utredningstider, bristande rutiner i sjukvården och byråkratiskt krångel försvårar njurtransplantationer med levande donatorer. Sedan 2010 har andelen av levande donatorer per år minskat från drygt 45 procent till 30 procent 2015. Statistiken för första kvartalet visar att andelen t o m kan bli lägre i år.

Skolhälsovården riskerar missa barn med njurproblem

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-10 05:30 CET

VÄRLDSNJURDAGEN 10 MARS

Tre miljoner utdelat till njurforskning – var tionde svensk berörs

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-19 06:16 CET

Insamlingsstiftelsen Njurfonden grundades 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsföreningför att stödja forskning och upplysning om njursjukdomar.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument