Pressmeddelanden 2017


Sverige behöver ny organisation för organdonation

Pressmeddelande Publicerad: 2017-07-14 06:05 CEST

Ny statistik från Svensk Transplantationsförening visar att den ökande trenden av organdonationer från avlidna är stabil och att antalet donationer kan komma att hamna på samma nivå som under 2016, cirka 185.

Tre miljoner till livsviktig njurforskning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-09 06:00 CET

Insamlingsstiftelsen Njurfonden grundades 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening för att stödja forskning och upplysning om njursjukdomar. I december 2016 utdelade Njurfonden tre miljoner kronor till 15 forskningsprojekt vid olika institutioner i Sverige.

Världsnjurdagen – Njurförbundet uppmanar alla att kolla blodtrycket

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-08 06:00 CET

Njursjukdomar kommer smygande. Ofta upptäcks inte nedsatt njurfunktion förrän det är för sent att göra något åt. På Världsnjurdagen torsdag 9 mars slår Njurförbundet ett slag för tidig upptäckt.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument