Pressmeddelanden 2019


Ingen titel
Sommarvecka på Tanumstrand skapar utbyte för familjer med njursjuka barn

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-04 15:43 CEST

Njurförbundets Barn- och föräldragrupp arrangerar årligen sommarveckor. Sedan många år tillbaka har sommarveckan varit förlagd på Tanumstrand i Grebbestad. Den här veckan deltar 16 familjer från hela landet.

Ingen titel
Njursjuka får mindre dialys i sommar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-03 15:37 CEST

Flera dialysmottagningar i landet löser semestrar och personalbrist genom att dra ned på mängden dialysbehandling för njursjuka patienter i sommar. Det visar en rundringning Njurförbundet gjort. - Att dialyspatienter far illa och mår dåligt under sommaren är oacceptabelt. Det är dessutom riskfyllt långsiktigt att minska på dialysen och kan vara livshotande, säger förbundsordförande Håkan Hedman.

Heckschers förslag ökar chansen för svårt sjuka

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-04 15:17 CEST

Det finns hinder i lagen som försvårar för den som vill donera organ att få göra det. 2013 fick därför läkaren Anders Milton regeringens uppdrag att utreda hur man skulle kunna eliminera olika hinder för organdonationer.

Ingen titel
Kolla blodtrycket i Nordstan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-14 14:54 CET

Njursvikt är en dold folksjukdom och en av tio svenskar har njurpåverkan. Ett förhöjt blodtryck är oftast det första tecknet. Om upptäckten sker tidigt går det att bromsa utvecklingen.

Ingen titel
VÄRLDSNJURDAGEN 14 MARS – En av tio har tyst sjukdom

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-13 14:05 CET

En av tio svenskar har kronisk njursjukdom, en sjukdom som kan bli livshotande. De flesta vet inte att de är drabbade. Njurförbundet vill se screening av riskgrupper.

Ingen titel
Ny statistik – Ökning av levande njurdonatorer

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-04 12:42 CET

Antalet genomförda njurtransplantationer minskade något 2018 jämfört med föregående år. Men antalet levande njurdonatorer ökade, enligt färsk statistik från Svensk Transplantationsförening. Totalt genomfördes 448 njurtransplantationer förra året.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument