Pressmeddelanden 2020


Ingen titel
Frihet för njursjuka ett geografiskt lotteri - stora regionala skillnader i Njurvårdsrapport 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-05 11:00 CEST

Det råder stora regionala kvalitetsskillnader i vården för personer med kronisk njursjukdom. Behöver du dialys i Värmland är du hänvisad till behandling på sjukhus – bor du i Gävleborgs län är chansen betydligt större att du får sköta din dialys själv och därmed få möjlighet till högre livskvalitet.

Ingen titel
Världsnjurdagen 12 mars - Coronaviruset oroar njursjuka

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-12 06:00 CET

Var 20:e dödsfall i världen orsakas av njursjukdom, och andelen som dör av kronisk njursvikt väntas öka och betraktas som ett globalt hot mot folkhälsan. Det nya coronaviruset aktualiserar omvärldens bristande kunskap om njursjukdom, som uppmärksammas idag på Världsnjurdagen.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument