Press Releases


Ingen titel
VÄRLDSNJURDAGEN 11 MARS – Livesända forskarföredrag!

Press Release Published: 2021-03-10 18:29 CET

Njursjukdom är ett ökande globalt folkhälsoproblem. En av tio i Sverige är drabbade och om 20 år beräknas kronisk njursjukdom vara den femte vanligaste dödsorsaken i världen. Trots att kronisk njursjukdom ökar är kunskapen låg i omvärlden, något som uppmärksammas i hela världen på Världsnjurdagen. Personer med njursjukdomar har drabbats hårdare av covid-19, och viruset har i sig orsakat njurskador hos flera som har smittats.

Ingen titel
Frihet för njursjuka ett geografiskt lotteri - stora regionala skillnader i Njurvårdsrapport 2020

Press Release Published: 2020-08-05 11:00 CEST

Det råder stora regionala kvalitetsskillnader i vården för personer med kronisk njursjukdom. Behöver du dialys i Värmland är du hänvisad till behandling på sjukhus – bor du i Gävleborgs län är chansen betydligt större att du får sköta din dialys själv och därmed få möjlighet till högre livskvalitet.

Ingen titel
Världsnjurdagen 12 mars - Coronaviruset oroar njursjuka

Press Release Published: 2020-03-12 06:00 CET

Var 20:e dödsfall i världen orsakas av njursjukdom, och andelen som dör av kronisk njursvikt väntas öka och betraktas som ett globalt hot mot folkhälsan. Det nya coronaviruset aktualiserar omvärldens bristande kunskap om njursjukdom, som uppmärksammas idag på Världsnjurdagen.

Ingen titel
Sommarvecka på Tanumstrand skapar utbyte för familjer med njursjuka barn

Press Release Published: 2019-07-04 15:43 CEST

Njurförbundets Barn- och föräldragrupp arrangerar årligen sommarveckor. Sedan många år tillbaka har sommarveckan varit förlagd på Tanumstrand i Grebbestad. Den här veckan deltar 16 familjer från hela landet.

Ingen titel
Njursjuka får mindre dialys i sommar

Press Release Published: 2019-07-03 15:37 CEST

Flera dialysmottagningar i landet löser semestrar och personalbrist genom att dra ned på mängden dialysbehandling för njursjuka patienter i sommar. Det visar en rundringning Njurförbundet gjort. - Att dialyspatienter far illa och mår dåligt under sommaren är oacceptabelt. Det är dessutom riskfyllt långsiktigt att minska på dialysen och kan vara livshotande, säger förbundsordförande Håkan Hedman.

Heckschers förslag ökar chansen för svårt sjuka

Press Release Published: 2019-06-04 15:17 CEST

Det finns hinder i lagen som försvårar för den som vill donera organ att få göra det. 2013 fick därför läkaren Anders Milton regeringens uppdrag att utreda hur man skulle kunna eliminera olika hinder för organdonationer.

Ingen titel
Kolla blodtrycket i Nordstan

Press Release Published: 2019-03-14 14:54 CET

Njursvikt är en dold folksjukdom och en av tio svenskar har njurpåverkan. Ett förhöjt blodtryck är oftast det första tecknet. Om upptäckten sker tidigt går det att bromsa utvecklingen.

Ingen titel
VÄRLDSNJURDAGEN 14 MARS – En av tio har tyst sjukdom

Press Release Published: 2019-03-13 14:05 CET

En av tio svenskar har kronisk njursjukdom, en sjukdom som kan bli livshotande. De flesta vet inte att de är drabbade. Njurförbundet vill se screening av riskgrupper.

Ingen titel
Ny statistik – Ökning av levande njurdonatorer

Press Release Published: 2019-01-04 12:42 CET

Antalet genomförda njurtransplantationer minskade något 2018 jämfört med föregående år. Men antalet levande njurdonatorer ökade, enligt färsk statistik från Svensk Transplantationsförening. Totalt genomfördes 448 njurtransplantationer förra året.

Donationsveckan 8–14 oktober – Fler organ behövs

Press Release Published: 2018-10-08 05:30 CEST

Tala med anhöriga om organdonation. Det uppmanar Njurförbundet genom aktiviteter runt om i landet under årets Donationsvecka. 

Hedersutmärkelse för Tjörn Triathlon

Press Release Published: 2018-10-05 06:02 CEST

Lotta Nilsson, arrangör och initiativtagare till Tjörn Triathlon, har tilldelats Livet som Gåvas hedersutmärkelse 2018 för sitt stora engagemang för organdonation 

Njurtransplanterade kan snart slippa immunhämmande medicin

Press Release Published: 2018-10-05 05:45 CEST

Medicin som sänker immunförsvaret i samband med transplantationer ger ökad risk för cancer, diabetes, och livshotande infektioner. Med en ny behandling i sikte, ska livslång immunhämning inte behövas.

Semester gäller inte alla. Många dialyspatienter har ”kommunarrest”

Press Release Published: 2018-07-17 06:00 CEST

Att planera sin och familjens sommarsemester är en självklarhet för de flesta. Tillhör man en av de drygt 4000 i landet som behöver dialys 3 – 4 gånger per vecka är situationen annorlunda.

Njurförbundet i Almedalen

Press Release Published: 2018-06-26 06:30 CEST

Under Almedalsveckan i år kommer Njurförbundet att uppmärksamma två viktiga frågor; högt blodtryck och organdonation.

Njurfonden bidrar till livsviktig forskning

Press Release Published: 2018-04-05 06:00 CEST

Insamlingsstiftelsen Njurfonden har nyligen beslutat att dela ut 3,025 miljoner kronor som delas mellan 23 forskare. Sedan stiftelsen grundades 2014 har drygt 10 miljoner kronor delats ut till forskning om njursjukdomar.

240 000 kvinnor kan ha oupptäckt njursvikt

Press Release Published: 2018-03-06 05:00 CET

Omkring 240 000 kvinnor kan ha njursvikt utan att veta om det, enligt en färsk studie vid Karolinska Institutet. Obehandlad njursvikt kan utvecklas till ett livshotande tillstånd. Samtidigt upptäcks mäns njursjukdomar betydligt oftare än kvinnors.

Rekordmånga njurtransplantationer under 2017

Press Release Published: 2018-01-04 04:30 CET

Antalet donationer med organ från avlidna fortsätter att öka. Det visar nya siffror från Svensk Transplantationsförening. Totalt fick 474 njursjuka en ny njure 2017, vilket är rekord.

Sverige behöver ny organisation för organdonation

Press Release Published: 2017-07-14 06:05 CEST

Ny statistik från Svensk Transplantationsförening visar att den ökande trenden av organdonationer från avlidna är stabil och att antalet donationer kan komma att hamna på samma nivå som under 2016, cirka 185.

Tre miljoner till livsviktig njurforskning

Press Release Published: 2017-03-09 06:00 CET

Insamlingsstiftelsen Njurfonden grundades 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening för att stödja forskning och upplysning om njursjukdomar. I december 2016 utdelade Njurfonden tre miljoner kronor till 15 forskningsprojekt vid olika institutioner i Sverige.

Världsnjurdagen – Njurförbundet uppmanar alla att kolla blodtrycket

Press Release Published: 2017-03-08 06:00 CET

Njursjukdomar kommer smygande. Ofta upptäcks inte nedsatt njurfunktion förrän det är för sent att göra något åt. På Världsnjurdagen torsdag 9 mars slår Njurförbundet ett slag för tidig upptäckt.

Antal organdonatorer kan slå rekord 2016

Press Release Published: 2016-10-07 06:00 CEST

Över 800 står på väntelista för att få ett nytt organ. Nära 700 av dem väntar på en ny njure. Nästa vecka uppmärksammas organbristen över hela Sverige, för att fler ska ta ställning för organdonation. 2016 kan bli ett rekordår i antal donatorer.

Debatt mellan forskare, industri, patienter och politiker. Forskningen gör framsteg - men har vi råd?

Press Release Published: 2016-10-06 06:30 CEST

Är det någon idé att utveckla nya behandlingsmetoder om de ändå inte kommer patienterna tillgodo för att de anses för dyra?

Svensk dialysbehandling firar 70 år

Press Release Published: 2016-09-02 06:15 CEST

Den 4 september är det exakt 70 år sedan den första dialysbehandlingen gjordes i Sverige. Det skedde i Lund och var en världsunik händelse. Maskinen hade konstruerats av docent Nils Alwall. Patienten överlevde inte länge, men det var starten på en utveckling till dagens dialys, en behandling som håller närmare 4000 personer i Sverige vid liv.

Ojämlik väntan för njursjuka

Press Release Published: 2016-07-07 06:00 CEST

Det är fortsatt mycket stora variationer mellan Sveriges regioner när det gäller att ta tillvara njurar för transplantation. Det framkommer av Socialstyrelsens årliga inventering av organdonationer och transplantationer för 2015.

Njurförbundet möter Gabriel Wikström om dialyskrisen i Sverige

Press Release Published: 2016-06-27 06:00 CEST

Njurförbundet träffar idag den 27 juni kl. 10,30 folkhälsominister Gabriel Wikström för att diskutera åtgärder som kan lösa den akuta bristen på dialyssköterskor.

Brist på sjuksköterskor har skapat allvarlig konsekvens för njursjuka

Press Release Published: 2016-05-23 06:00 CEST

Under lång tid har det varit en turbulent personalsituation vid flera av landets dialysmottagningar.

Färre levande njurdonatorer – åtgärder krävs

Press Release Published: 2016-04-11 06:02 CEST

Långa utredningstider, bristande rutiner i sjukvården och byråkratiskt krångel försvårar njurtransplantationer med levande donatorer. Sedan 2010 har andelen av levande donatorer per år minskat från drygt 45 procent till 30 procent 2015. Statistiken för första kvartalet visar att andelen t o m kan bli lägre i år.

Skolhälsovården riskerar missa barn med njurproblem

Press Release Published: 2016-03-10 05:30 CET

VÄRLDSNJURDAGEN 10 MARS

Tre miljoner utdelat till njurforskning – var tionde svensk berörs

Press Release Published: 2016-02-19 06:16 CET

Insamlingsstiftelsen Njurfonden grundades 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsföreningför att stödja forskning och upplysning om njursjukdomar.

Hedersutmärkelse för transplantationer med levande givare

Press Release Published: 2015-10-08 00:19 CEST

1964 genomfördes den första njurtransplantationen i Sverige. Mottagaren var 14-årige Tommy Andersson som fick pappa Göstas ena njure. Sedan dess har nära 15 000 njurtransplantationer genomförts. En dryg tredjedel sker med en levande givare. Övriga sker med njurar från avlidna. De levande givarnas insatser saknar annan jämförelse. På grund av organbristen har de levande givarna mycket stor betydelse för njursjuka och för sjukvården i Sverige.


Social mediaImagesVideosPodcastsDocuments