Pressmeddelanden 2012


Fortsatta soldatavhopp i försvaret

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-10 12:40 CEST

Enligt Försvarsmaktens personalstatistik för det tredje kvartalet fortsätter soldaterna att lämna försvaret. Prognosen är att nästan var femte soldat (19%) kommer att ha har sagt upp sig vid årets slut. Det finns flera saker Försvarsmakten kan bli bättre på när det gäller soldaterna, men det viktigaste sättet att få soldaterna att stanna kvar är att höja deras löner, anser Officersförbundet.

Officersförbundet beklagar AD-dom

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-03 15:27 CEST

2012-10-03>Officersförbundets förlust i Arbetsdomstolen (AD) försvagar arbetstagarnas rättigheter på svensk arbetsmarknad. Det är Officersförbundets bedömning av dagens AD-dom rörande en officer som blev uppsagd av Försvarsmakten i samband med införandet av den internationella arbetsskyldigheten. Domen blir gällande för ytterligare sex uppsagda officerare.

Officersförbundet om budgetpropositionen: Nya nedskärningar kommer leda till haveri

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-20 15:08 CEST

En ökning av drygt 650 miljoner innan justering för inflation eller fördyring av försvarsmateriel. Löneökningar som ska tas inom ram. Det innebär ett kärvt år för Försvarsmakten även nästa år, bedömer Officersförbundet.

Sju av tio soldater har övervägt att lämna försvaret

Pressmeddelande Publicerad: 2012-07-03 07:35 CEST

Förtroende för Försvarsmaktens ledning och regeringens försvarspolitik faller bland officerare och soldater. Sju av tio soldater har övervägt att sluta under det gånga året.


Sociala medier


Kontakt


Jesper Tengroth
Lars Fresker
Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81


BilderVideorPodcastsDokument