Pressmeddelanden 2013


Officersförbundet: Äntligen!

Pressmeddelande Publicerad: 2013-12-18 13:50 CET

Riksrevisionens granskning av Försvarsmaktens uthållighet är ett ljus i mörkret, trots sitt dystra innehåll. Det anser Officersförbundet om rapporten Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser som släpptes igår.

Det är illa ställt med utrustning för kvinnor i Försvarsmakten

Pressmeddelande Publicerad: 2013-12-16 10:13 CET

Officersförbundet har genom åren fått signaler om att Försvarsmaktens utrustning inte fungerar fullt ut för de anställda kvinnorna. En undersökning bland förbundets medlemmar bekräftar dessa signaler.

Försvarsbudgeten 2014: Regeringen undviker verkligheten

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-18 15:57 CEST

En budget som konsekvent fortsätter att undvika de svåra ekonomiska frågorna. De ekonomiska tillskott som ges är positiva, men löser inte de underliggande obalanserna, anser Officersförbundet.

Regeringens krav leder till ökad obalans mellan uppgifter och resurser

Pressmeddelande Publicerad: 2013-08-26 16:56 CEST

Officersförbundet om nya nedskärningar: Regeringen måste förklara sig

Pressmeddelande Publicerad: 2013-03-14 14:16 CET

Officersförbundet: Ett försvar på kredit är inte långsiktigt hållbart

Pressmeddelande Publicerad: 2013-02-28 12:47 CET


Sociala medier


Kontakt


Jesper Tengroth
Lars Fresker
Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81


BilderVideorPodcastsDokument