Pressmeddelanden 2014


Tydligt underlag lägger ansvaret hos försvarspolitikerna

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-16 13:49 CET

Ett underlag som är tydligt med att politikerna måste börja ta sitt ansvar för att skapa balans mellan uppgifter och resurser inom försvaret. Det är Officersförbundets syn på Försvarsmaktens underlag inför det kommande försvarsbeslutet.

Återinförd plikt kan riskera försvarets omställning

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-11 14:18 CET

Regeringen beslutade idag att återinföra pliktlagen för deltagande i repetitionsövningar. Officersförbundet stödjer beslutet då det på kort sikt kommer att höja försvarets förmåga, men är oroade över att det på längre sikt kan riskera omställningen till ett anställt försvar.

Halmstadsofficer i Officersförbundets nya styrelse

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-20 15:51 CET

Idag valdes Gabriel Bris till ledamot i Officersförbundets styrelse. De viktigaste uppgifterna under den kommande treårsperioden blir att värna den svenska modellen och medverka till att försvaret erhåller balans mellan uppgifter och resurser.

Två norrbottningar i officersförbundets nya styrelse

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-20 15:48 CET

Officerarna Maria von Below, Luleå, och Håkan Jansson, Boden, omvaldes idag till ledamöter i Officersförbundets styrelse under den kommande mandatperioden om tre år.

Officer från Nynäshamn invald i Officersförbundets styrelse

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-20 15:21 CET

Susanne Nyberg, sjöofficer på Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga omvaldes idag till ledamot i Officersförbundets styrelse.

Gotländsk officer vald till vice ordförande i Officersförbundet

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-20 15:07 CET

Försvarsmakten är satt under press och Officersförbundet måste värna anställda soldater och officerares villkor och rättigheter. Det anser Karl-Johan Boberg som idag valdes till förste vice ordförande i Officersförbundet.

Officer från Enköping invald i Officersförbundets styrelse

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-20 14:57 CET

Magnus Johansson, officer på Ledningsregementet i Enköping valdes idag till ledamot i Officersförbundets styrelse.

Fyra Blekingeofficerare i Officersförbundets nya styrelse

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-20 14:44 CET

Fyra Blekingeofficerare, valdes den 20 november till ledamöter i Officersförbundets styrelse. Målet för den kommande treåriga mandatperioden är att ta tillvara soldaters, sjömäns och officerares intressen. 

Soldat invald i Officersförbundets styrelse

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-20 14:38 CET

Officersförbundet har nu beslutat om inriktningen för de kommande tre åren. De viktigaste uppgifterna blir att kämpa för den svenska modellens fortlevnad, samt balans mellan uppgifter och resurser inom försvaret.

Officersförbundet väljer fortsatt väg

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-17 16:41 CET

Tisdagen den 18 november inleder Officersförbundet sitt förbundsmöte. Förbundet ska besluta om färdriktningen de kommande tre åren, inklusive ny styrelse. Mötet avslutas torsdagen den 20 november.

Officersförbundet om budgetpropen: Det säkerhetspolitiska läget kräver mer

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-23 15:15 CEST

Förslaget till försvarsbudget för 2015 innebär ingen substantiell förändring av Försvarsmaktens obalans mellan uppgifter och resurser, menar Officersförbundet.

Usel analys av vice statsminister Romson

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-21 13:30 CEST

2014-10-21Vice statsminister Åsa Romsons uttalande om försvarets ekonomi, till TT under gårdagen, är under den nivå man kan kräva av en innehavare av den posten, menar Officersförbundet.

Välkommen Peter Hultqvist!

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-03 12:58 CEST

Officersförbundet välkomnar Peter Hultqvist som försvarsminister. Han tillträder i ett kritiskt skede för Försvarsmakten.

Förändrad försvarspolitik fortfarande hotad

Pressmeddelande Publicerad: 2014-05-15 15:44 CEST


Sociala medier


Kontakt


Jesper Tengroth
Lars Fresker
Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81


BilderVideorPodcastsDokument