Pressmeddelanden 2016


Möt nordiska officerare i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-13 11:50 CEST

Försvarsmakterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland står alla inför samma utmaning: brist på pengar relativt de ökade krav som omvärldsläget ställer. Idag och imorgon samlas officerare från sex militära fackförbund i Stockholm för att diskutera läget.

Samtliga försvarsfack i gemensamt uttalande: Försvarsmakten säger upp avtal och riskerar försvarets attraktionskraft

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-23 12:03 CEST

Försvarsmakten har idag sagt upp två för verksamheten centrala avtal. Samtliga fackförbund i myndigheten beklagar Försvarsmaktens vägval och menar att det riskerar myndighetens förmåga att behålla och attrahera personal.

Officersförbundet om budgeten: Ansvarslöst att inte kraftigt öka försvarsbudgeten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-20 10:36 CEST

2016-09-20. I budgetpropositionen inför nästa år ges inte en försvaret en budgetökning i takt med säkerhetsläget, vilket är ansvarslöst, anser Officersförbundet

Militärer: Mitt förband klarar inte sin uppgift

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-04 16:00 CEST

2016-07-04 Åtta av tio militärer anser fortfarande att deras förband saknar materiel, utbildning eller personal för att lösa sina uppgifter. Det framkommer i Officersförbundets medlemsundersökning som presenteras imorgon i Almedalen.

Försvarsmakten vill ta 100 miljoner från de anställda

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-01 14:30 CET

Officersförbundet är oenigt med Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017 som inlämnas idag.Anledningen är myndighetens planer på att ta 100 miljoner från personalens ersättningar.

Bristfällig årsredovisning från Försvarsmakten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-23 08:00 CET

Officersförbundet är kritiskt till Försvarsmaktens nu inlämnade årsredovisning för 2015. Viktiga förhållanden rörande personal och ekonomi borde behandlas tydligare.


Sociala medier


Kontakt


Jesper Tengroth
Lars Fresker
Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81


BilderVideorPodcastsDokument