Pressmeddelanden 2016

RSS

Möt nordiska officerare i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-13 11:50 CEST

Försvarsmakterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland står alla inför samma utmaning: brist på pengar relativt de ökade krav som omvärldsläget ställer. Idag och imorgon samlas officerare från sex militära fackförbund i Stockholm för att diskutera läget.

Samtliga försvarsfack i gemensamt uttalande: Försvarsmakten säger upp avtal och riskerar försvarets attraktionskraft

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-23 12:03 CEST

Försvarsmakten har idag sagt upp två för verksamheten centrala avtal. Samtliga fackförbund i myndigheten beklagar Försvarsmaktens vägval och menar att det riskerar myndighetens förmåga att behålla och attrahera personal.

Officersförbundet om budgeten: Ansvarslöst att inte kraftigt öka försvarsbudgeten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-20 10:36 CEST

2016-09-20. I budgetpropositionen inför nästa år ges inte en försvaret en budgetökning i takt med säkerhetsläget, vilket är ansvarslöst, anser Officersförbundet

Militärer: Mitt förband klarar inte sin uppgift

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-04 16:00 CEST

2016-07-04 Åtta av tio militärer anser fortfarande att deras förband saknar materiel, utbildning eller personal för att lösa sina uppgifter. Det framkommer i Officersförbundets medlemsundersökning som presenteras imorgon i Almedalen.

Försvarsmakten vill ta 100 miljoner från de anställda

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-01 14:30 CET

Officersförbundet är oenigt med Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017 som inlämnas idag.Anledningen är myndighetens planer på att ta 100 miljoner från personalens ersättningar.

Bristfällig årsredovisning från Försvarsmakten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-23 08:00 CET

Officersförbundet är kritiskt till Försvarsmaktens nu inlämnade årsredovisning för 2015. Viktiga förhållanden rörande personal och ekonomi borde behandlas tydligare.


Sociala medier


Kontakt


Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument