Pressmeddelanden 2017


Officersförbundet: Vi nöjer oss inte med 19 000 kronor

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-17 13:17 CET

Officersförbundet har nu beslutat om inriktningen för de kommande tre åren. De viktigaste uppgifterna blir att kämpa för den svenska modellens fortlevnad och att fortsatt driva frågan om höjda lägstalöner för soldater, sjömän och officerare. 

Officersförbundet: Lägstalönerna för militär personal måste höjas

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-14 08:00 CET

Tisdagen den 14 november inleder Officersförbundet sitt förbundsmöte. Förbundet ska besluta om färdriktningen för de kommande fyra åren och frågan om lägstalöner för soldater, sjömän och officerare står fortsatt i fokus. 

Officersförbundet i Almedalen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-28 14:00 CEST

Officersförbundet deltar i ett seminarium med titeln ”Så ska vi attrahera unga till försvaret.” Seminariet arrangeras av Försvarshögskolan och genomförs onsdagen den femte juli 16:45-17:30 på Försvarspolitisk arena på Sankt Hansgatan 11.

Samtliga officerare förhandlar nu tillsammans

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-28 10:22 CEST

2017-04-28 Sveriges officerare – yrkes- och reservofficerare – går nu samman i en förhandlingsorganisation. Det kommer att ge oss en starkare position när det gäller att tillvarata den militära personalens intressen och behov.

Nya avtal klara för Försvarsmakten

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-10 14:16 CEST

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens om nya avtal för ersättningar till Försvarsmaktens cirka 30 000 anställda. Avtalen ökar Försvarsmaktens tillgänglighet och ger personalen rimligare villkor.

Officersförbundet om vårändringsbudgeten: Mer pengar behövs

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-13 14:40 CET

Officersförbundet välkomnar att 500 miljoner avdelas till försvaret i vårändringsbudgeten för 2017, varav cirka 400 miljoner till Försvarsmakten. Behoven är dock mångdubbelt större. 

Budgetunderlag påvisar försvarets underfinansiering

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-28 10:32 CET

Försvarsmaktens budgetunderlag är tydligt med att det saknas minst 6,5 miljarder till och med 2020. Officersförbundet anser att det är bra att myndigheten är tydlig med bristerna, men påpekar att behovet av pengar är än större.

Militär personal har fortsatt att trygga Sverige ännu ett år – utan rimlig ersättning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-22 11:13 CET

Officersförbundets medlemmar har blivit bättre på att försvara Sverige, det framgår av Försvarsmaktens årsredovisning för 2016 som publiceras idag. Vi har stärkt Försvarsmaktens operativa förmåga genom att utbilda, träna och öva oss.


Sociala medier


Kontakt


Jesper Tengroth
Lars Fresker
Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81


BilderVideorPodcastsDokument