Pressmeddelanden


Utveckla din digitala kompetens hemifrån - PwC erbjuder app kostnadsfritt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-05 09:35 CEST

Den pågående pandemin får stora konsekvenser för samhälle och näringsliv. En positiv effekt är den explosion i digital utveckling som följt av att många arbetar hemifrån, med både digitala möten och nya verktyg. Samtidigt ökar kompetensgapet mellan kraven från den snabba digitala utvecklingen och kompetensen hos stora delar av den arbetsföra befolkningen. För att hjälpa till och lösa den samhällsutmaningen har PwC Sverige valt att erbjuda sin app, Digital Fitness App, kostnadsfritt till alla under tre månader.

Cyberhot och nya regler påverkar försäkringsbranschen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-05 08:15 CET

Under det kommande året väntas stora förändringar när det gäller digitaliseringen av försäkringsbranschen. Nya regler som ska stärka cybersäkerheten blir snart verklighet. Dessutom behöver försäkringsbolagen positionera sig på den marknad för cyberförsäkringar som nu växer explosionsartat. Samtidigt kommer det oroande signaler från EU:s försäkrings- och pensionsmyndighet som har kartlagt nuläget inom branschen.


Sociala medier


Kontakt


Jonas Köpniwsky
Jonas Köpniwsky

Presskontakt PwC Sverige

se_press@pwc.com

010-200 79 29


BilderVideorPodcastsDokument