Pressmeddelanden


Ingen titel
Stora RBU-priset till Pär Johansson

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-23 17:42 CET

Stora RBU-priset 2020 har tilldelats Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern. Priset delades ut i samband med RBU:s digitala extrakongress förra helgen.

Ingen titel
RBU förkastar LSS-utredningen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-12 08:19 CET

Idag går remisstiden ut för LSS-utredningen, som presenterades för snart två år sedan. RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, är starkt kritiskt till utredningen och dess förslag.

Ingen titel
RBU välkomnar krav från M, V och KD om att göra assistansen statlig

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-18 15:12 CEST

Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet går idag ut och kräver att en ny lagstiftning kring personlig assistans ska vara på plats innan mandatperiodens slut. Partierna menar att staten ska ha ensamt huvudmannaskap, istället för dagens delade ansvar mellan stat och kommun.

Ingen titel
Maria Persdotter omvald som RBU:s ordförande

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-30 16:05 CEST

Maria Persdotter har omvalts till förbundsordförande i samband med att RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, idag höll digital kongress. Till vice ordförande har Johan Klinthammar valts.

Ingen titel
Uttalande med anledning av coronavirusets spridning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 13:29 CET

Med anledning av coronavirusets spridning har förbundsstyrelsen i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, antagit följande uttalande:

Ingen titel
RBU kommenterar föräldraansvarsutredningen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-23 13:46 CET

Regeringen har nu tillsatt den utredning som egentligen skulle börjat sitt arbete i fjol. Utredningen ska bland annat se OM det som kallas normalt föräldraansvar när det gäller barn med funktionsnedsättning kan smalnas av. Idag hänvisar Försäkringskassan mycket ofta till det så kallade normala föräldraansvaret när ansökningar om personlig assistans avslås.

Ingen titel
Regeringen sätter press på Försäkringskassan – men ännu ingen ljusning i assistanskrisen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-20 09:09 CET

RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, välkomnar det nya regleringsbrevet till Försäkringskassan. Regeringen ger myndigheten i uppdrag att förklara varför antalet personer med statlig personlig assistans, så kallad assistansersättning, minskar.

Ingen titel
RBU:s remissvar om andning och sondmatning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-10 10:23 CET

RBU välkomnar regeringens förslag om att samtliga hjälpmoment när det gäller andning och sondmatning ska vara assistansgrundande. Däremot har regeringen gått helt vilse när det gäller andra delar i förslaget.

Ingen titel
RBU kommenterar sminkdom

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-05 10:20 CET

Det spelar ingen roll om ett behov är grundläggande eller inte, det ger ändå inte rätt till personlig assistans, konstaterar RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Det är konsekvensen av domen i Högsta förvaltningsdomstolen som gäller sminkning. Domstolen slår fast att sminkning inte ingår i det grundläggande behovet personlig hygien.

Ingen titel
Enlektionomskolan.se stöttar föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-21 08:50 CET

Idag lanserar RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, sajten enlektionomskolan.se. Webbplatsen riktar sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och fungerar som stöd i mötet med skolans värld.

Ingen titel
Slappt av Försäkringskassan när det gäller fusk

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-12 13:34 CEST

Idag rapporterar Sveriges Radio om att Försäkringskassan har betalat ut 37 miljoner kronor till assistansbolag trots att bolagen saknar tillstånd från IVO. Samtidigt är myndigheten stenhård i sin tillämpning av rätten till personlig assistans för personer med stora hjälpbehov. Ett skevt förhållningssätt menar RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

Ingen titel
RBU välkomnar regeringsförklaringen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-10 17:36 CEST

Krisen i personlig assistans letade sig idag ända in i regeringsförklaringen. När riksdagen öppnade för ett nytt arbetsår läste statsminister Stefan Löfven upp löftesrika ord om assistansens framtid.

Ingen titel
Får kvinnor med funktionsnedsättning sminka sig?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-05 14:10 CEST

Ska sminkning räknas som ett grundläggande behov när man ansöker om personlig assistans? Det ska nu Högsta förvaltningsdomstolen pröva.

Ingen titel
Bilstöd och personlig assistans fortsätter att rasa

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-25 15:18 CEST

Det blir allt svårare att få beviljat medel från de stödsystem för personer med funktionsnedsättning som Försäkringskassan administrerar. Det visar Socialförsäkringen i siffror, myndighetens egen sammanställning för fjolåret.

Ingen titel
Familjer får ta smällen när lagändringen om personlig assistans försenas

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-29 14:04 CEST

Regeringen backar efter kritiken från bland andra RBU och arbetar om sitt förslag till ändring av rätten till personlig assistans. Förslaget om att andning ska räknas som ett grundläggande behov när man ansöker om assistans går nu till lagrådet för vidare granskning, medan förslaget om att sondmatning ska kunna ge rätt till assistans arbetas om.

Ingen titel
Inga kontraorder om assistansersättningen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-03 14:12 CEST

Regeringen har tagit beslut om ett nytt regleringsbrev för Försäkringskassan. Direktiv till myndigheten om att bromsa nedmonteringen av den personliga assistansen saknas, menar RBU.

Ingen titel
RBU: Assistanskrisen löses inte med 150 miljoner

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-10 09:40 CEST

I vårbudgeten föreslår regeringen att 150 miljoner kronor extra ska fördelas till den statliga assistansersättningen. Alldeles för lite, konstaterar RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

Ingen titel
RBU kommenterar Socialstyrelsens lägesrapport: Förlorad assistans leder rakt in på barnboende

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-19 16:18 CET

Barn som förlorar kommunal och statlig personlig assistans hamnar i allt större utsträckning på barnboende. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Ingen titel
Från noll till 41 procent – andelen beviljade ansökningar om statlig assistans skiljer kraftigt över landet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-12 15:41 CET

Det är mycket stora regionala skillnader när det gäller vilka som får statlig personlig assistans. I vissa län beviljas inte en enda ansökan, medan det ser betydligt bättre ut i andra län. Det visar färska siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har bearbetat.

Ingen titel
Nästan omöjligt att få statlig assistans i Östergötland

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-12 12:51 CET

Östergötlands län ligger klart under riksgenomsnittet när det gäller beviljade nyansökningar om statlig personlig assistans. Bara drygt nio procent av dem som för första gången ansökte om statlig assistans i länet under förra året fick ja, alla andra fick avslag. Det visar färska siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har bearbetat.

Ingen titel
Nästan omöjligt att få statlig assistans i Örebro län

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-12 12:49 CET

Det är ungefär lika svårt att få statlig personlig assistans i Örebro län som i riket i stort. Bara drygt 16 procent av dem som för första gången ansökte om statlig assistans i regionen under förra året fick ja, alla andra fick avslag. Det visar färska siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har bearbetat.

Ingen titel
Nästan omöjligt att få statlig assistans i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-12 12:46 CET

Det är ungefär lika svårt att få statlig personlig assistans i Västra Götaland som i riket i stort. Bara knappt 18 procent av dem som för första gången ansökte om statlig assistans i regionen under förra året fick ja, alla andra fick avslag. Det visar färska siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har bearbetat.

Ingen titel
Nästan omöjligt att få statlig assistans i Västmanland

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-12 12:40 CET

Västmanlands län ligger klart under riksgenomsnittet när det gäller beviljade nyansökningar om statlig personlig assistans. Bara tio procent av dem som för första gången ansökte om statlig assistans i länet under förra året fick ja, alla andra fick avslag. Det visar färska siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har bearbetat.

Ingen titel
Inga assistansansökningar beviljades i Västernorrlands län

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-12 12:36 CET

Västernorrlands län placerar sig i det absoluta bottenskiktet när det gäller beviljade nyansökningar om statlig personlig assistans. Inte en enda ansökan fick ja under förra året. Det visar färska siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har bearbetat.

Ingen titel
Inga assistansansökningar beviljades i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-12 12:29 CET

Västerbottens län placerar sig i det absoluta bottenskiktet när det gäller beviljade nyansökningar om statlig personlig assistans. Inte en enda ansökan fick ja under förra året. Det visar färska siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har bearbetat.

Ingen titel
Värmland långt över rikssnittet för personlig assistans

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-12 12:21 CET

Värmlands län ligger mycket över riksgenomsnittet när det gäller beviljade nyansökningar om statlig personlig assistans. Nästan 41 procent av dem som för första gången ansökte om statlig assistans i länet under förra året fick ja, övriga fick avslag. Det visar färska siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har bearbetat.

Ingen titel
Nästan omöjligt att få statlig assistans i Uppsala län

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-12 12:16 CET

Det är lika svårt att få statlig personlig assistans i Uppsala län som i riket i stort. Knappt 17 procent av dem som för första gången ansökte om statlig assistans i Uppsala län under förra året fick ja, alla andra fick avslag. Det visar färska siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har bearbetat.

Ingen titel
Nästan omöjligt att få statlig assistans i Sörmland

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-12 12:13 CET

Södermanlands län ligger klart under riksgenomsnittet när det gäller beviljade nyansökningar om statlig personlig assistans. Bara drygt nio procent av dem som för första gången ansökte om statlig assistans i länet under förra året fick ja, alla andra fick avslag. Det visar färska siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har bearbetat.

Ingen titel
Stockholms län över rikssnittet för personlig assistans

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-12 12:10 CET

Stockholms län ligger något över riksgenomsnittet när det gäller beviljade nyansökningar om statlig personlig assistans. Knappt 22 procent av dem som för första gången ansökte om statlig assistans i länet under förra året fick ja, övriga fick avslag. Det visar färska siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har bearbetat.

Ingen titel
Nästan omöjligt att få statlig assistans i Skåne

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-12 12:05 CET

Det är svårare att få statlig personlig assistans i Skåne än i riket i stort. Bara drygt 14 procent av dem som för första gången ansökte om statlig assistans i regionen under förra året fick ja, alla andra fick avslag. Det visar färska siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har bearbetat.


Sociala medier


Kontakt


Maria Persdotter
Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31


BilderVideorPodcastsDokument