Pressmeddelanden 2015


Avslöjat fusk inom assistansersättning är mindre än i jämförbara ersättningar

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-11 16:24 CET

Under rubriken ”Assistansfusk för miljoner - nu ska fler bolag granskas” skriver Dagens Nyheter idag om att Försäkringskassan ska fortsätta sin granskning av assistansbranschen. RBU anser att det är viktigt att oseriösa aktörer avslöjas och lagförs i den mån det begås brott med assistansersättning. Men det finns en risk att det sprids missuppfattningar om att fusk och kriminalitet är mer utbrett inom assistansersättningen än inom andra ersättningar från Försäkringskassan.

RBU kommenterar Socialstyrelserapport: Kommunerna misshandlar LSS!

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-02 14:49 CEST

Kommuner i Sverige har själva hittat på egna regler för hur personlig assistans ska beviljas. Det framgår av en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort på regeringens uppdrag.

Maria Persdotter ny förbundsordförande för RBU

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-02 14:38 CEST

RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, har fått en ny förbundsordförande. Maria Persdotter efterträder Agnetha Vikenger, som haft uppdraget i 15 år. Maria kommer närmast från rollen som kommunikationskonsult.

RBU välkomnar Försäkringskassans arbete för en enklare vardag

Pressmeddelande Publicerad: 2015-02-17 12:56 CET

Idag presenterar Försäkringskassan resultatet av utvecklingsprojektet ”En enklare vardag”. Det syftar till att förenkla kontakterna med myndigheten för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga samt att underlätta deltagande i arbetsliv och samhälle. Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, har genom medverkan i projektets referensgrupp varit med i hela processen och välkomnar Försäkringskassans sex löften som presenteras idag.


Sociala medier


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76


BilderVideorPodcastsDokument