Pressmeddelanden

RSS

Antalet fall av covid-19 uppdateras dagligen på vår webbplats

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-30 10:39 CEST

Senast klockan 10 varje förmiddag publicerar vi uppdaterade siffror över antalet smittade, antalet inlagda på sjukhus, på intensiven och antalet döda.

Klamydiapinnar löser materialbrist vid coronaprovtagning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 11:11 CET

Bristen på provtagningspinnar är en av utmaningarna kopplade till coronapandemin. Därför funderade personalen på klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge på andra lösningar, och testade att använda de pinnar som normalt används för klamydiatester.

Region Kronoberg anmäler nervskada under operation

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 11:29 CET

En patient opererade gallan på ett av länets sjukhus. Operationen blev långvarig och efteråt visade patienten tecken till nedsatt kraft i höger arm. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Coronapatient inlagd på infektionskliniken

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 10:26 CET

Ytterligare tre personer har konstaterats sjuka i covid-19 i Kronobergs län. En av dessa är inlagd på infektionskliniken på Centrallasarettet Växjö.

Fler möten i regionstyrelsens arbetsutskott på grund av coronaviruset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 16:54 CET

Med anledning av coronautbrottet i Sverige kommer regionstyrelsens arbetsutskott att sammanträda varje vecka med start på torsdag. Det beslutades i regionstyrelsen på tisdagen.

Planerade operationer ställs in de kommande fyra veckorna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 16:44 CET

Region Kronoberg beslutade vid ett stabsmöte under tisdagen att alla icke brådskande operationer ställs in till och med den 26 april.

Dags för sammanträde i regionstyrelsen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-23 15:41 CET

Tisdagen den 24 mars sammanträder Region Kronobergs regionstyrelse. Detta är några av de ärenden som står på dagordningen:

Lokala företag hjälper vården

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-20 11:33 CET

Region Kronoberg har kontaktats av företag som vill skänka material för att vården ska klara coronautmaningen. Det handlar bland annat om ansiktsmasker och skyddsutrustning. De lokala företag som har hört av sig är Stoby Måleri och Beijer Byggmaterial AB i Växjö.

Missad kotfraktur anmäls enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-20 10:09 CET

Trots två besök hos läkare missades en fraktur på en ryggkota hos en patient. Nu anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Så ska spridning av coronaviruset hejdas

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-19 17:00 CET

I morgon kl. 8 börjar nya flöden införas inom Region Kronoberg för att skilja patienter som har förkylningssymptom från övriga. Resurser styrs om för att hindra coronaviruset från att komma in i vården.

Nya beslut i Region Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-19 10:38 CET

I dag tar Region Kronoberg nya beslut om hur man ska hantera coronautbrottet framåt. Information från mötet meddelas på en presskonferens i eftermiddag.

Ingen avgift vid sen avbokning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-19 08:43 CET

Region Kronoberg tar tillfälligt bort avgiften för sena avbokningar till besök i vården. Det gäller patienter med förkylnings- eller influensasymtom, och syftet är att minska smittspridningen i vården. Har man förkylnings- eller influensaliknande symtom ska man inte besöka vården om det inte är nödvändigt.

Patient fick läkemedel trots allergi

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-18 14:56 CET

En patient på ett av länets sjukhus fick allergiska symtom av ett läkemedel. Patienten fick läkemedlet trots att allergin var angiven i journalen. Det inträffade anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

AV-Media Region Kronoberg ger stöd till fjärrundervisning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-17 16:29 CET

Om länets skolor behöver hjälp med fjärrundervisning kan AV-Media Region Kronoberg hjälpa till.

Operationer inställda i Region Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-17 15:30 CET

På grund av hög sjukfrånvaro i flera verksamheter på sjukhusen har Region Kronoberg beslutat att ställa in planerade operationer som inte är nödvändiga. Nu provtas personal för covid-19 för att minska sjukfrånvaron i vården.

Kvarglömd operationsduk i vagina anmäls enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-17 09:59 CET

En operationsduk blev kvar i vaginan på en kvinna i samband med efterförloppet till en förlossning på ett av länets. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg.

Uppmaning: Fortsätt att donera blod!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-16 16:44 CET

Region Kronoberg ser en risk för att Coronautbrottet kan påverkar blodförsörjningen till sjukvården. Alla befintliga blodgivare, som inte under de närmsta två veckorna varit i nära kontakt med en person med influensaliknande symtom eller misstänkt smitta av coronaviruset, uppmanas därför att boka tid för blodgivning.

Förändrade kriterier för provtagning – sjuka personer ska stanna hemma

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-13 16:49 CET

Region Kronoberg ändrar kriterierna för provtagning av coronavirus. Uppmaningen till personer som känner förkylningssymtom är att avstå från besök i vården som inte är nödvändiga.

Ytterligare två fall av covid-19 i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-13 13:59 CET

Ytterligare två personer i Kronobergs län har testats positivt för det nya coronaviruset covid-19.

Pressinformation: nya beslut i Region Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-13 12:57 CET

I eftermiddag tar regionen beslut angående riktlinjer för besök i vården samt nya provtagningsrutiner vid misstänkta fall av covid-19.

Snabbare svar med egen analys av coronaprover

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-12 14:44 CET

Nu kan klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge analysera prover för det nya coronaviruset. Det innebär att prover kommer att analyseras lokalt istället för att skickas till laboratorium i Skåne.

Två bekräftade coronafall i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-12 13:24 CET

Ytterligare två personer i Kronobergs län har testats positivt för det nya coronaviruset covid-19.

Världens största glaskonferens ställs in

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-12 12:46 CET

Sedan lång tid tillbaka har man planerat för GAS2020 i det småländska Glasriket. Arrangör är föreningen Glass Art Association med säte i USA i samarbete med den svenska projektägaren och Glasbruken.

Flera nya fall av covid-19 i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-11 12:20 CET

Ytterligare sju personer i länet har testats positivt för det nya coronaviruset covid-19. Med anledning av det kallar Region Kronoberg till presskonferens klockan 15.

Regional satsning på hållbar konsumtion och produktion

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-10 13:59 CET

Hållbara transporter i besöksnäringen och mer lokalproducerad mat. Det är två saker som Region Kronoberg ska åstadkomma med stöd av Tillväxtverket fram till år 2022.

Konsultföretaget Sirona ska stötta arbetet kring nära vård och nya sjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-10 10:15 CET

Konsultföretaget Sirona får uppdraget att stötta Region Kronobergs fortsatta utvecklingsresa mot den nära vården och ett nytt akutsjukhus i Växjö.

Drama ska ge god tandhälsa i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-09 14:55 CET

Folktandvården i Kronoberg provar nu en helt ny metod för att lära barn om god tandhälsa. Kunskapen överförs med hjälp av drama. Metoden går bland annat ut på att skapa olika rollfigurer för att göra informationen mer spännande.

Allt fler vårdcentraler i länet erbjuder äldremottagningar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-06 11:28 CET

Konceptet äldremottagning har visat sig vara en stor framgång. Nu startar allt fler vårdcentraler i länet en speciell äldremottagning med fokus på ökad trygghet, kontinuitet och tillgänglighet.

Invånarna upplever god tillgång till vård i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-05 13:09 CET

2019 års Hälso- och sjukvårdsbarometer visar att 86 procent av invånarna i Kronobergs län anser att de har tillgång till den vård de behöver. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med resultaten i 2018 års undersökning.

Pressvisning av provtagningstält vid Centrallasarettet Växjö

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-04 14:55 CET

För att öka kapaciteten för provtagning av det nya coronaviruset, covid-19, sätts ett provtagningstält upp vid Centrallasarettet Växjö.


Sociala medier


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument