Pressmeddelanden


Nästan var tionde har antikroppar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-12 09:05 CEST

Den 11 augusti kl.12 hade knappt 1900 individer i Kronoberg fått svar på sina antikroppstester. Av dem har 9 procent (9,2) antikroppar mot covid-19.

Mer än fördubbling av antalet coronasmittade

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-10 14:08 CEST

Vecka 31 konstaterades 30 personer smittade av coronaviruset i Kronobergs län. Vecka 32 mer än fördubblades antalet – under förra veckan konstaterades runt 70 personer smittade.

Satsning på tillväxt inom trähus- och planglasindustrin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-10 10:59 CEST

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att stödja tredje fasen av Vinnovaprojektet Smart Housing Småland med 6 miljoner mellan åren 2020–2023.

Lägesrapport från Region Kronoberg 6 augusti

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-06 16:49 CEST

Nu har provtagning av antikroppar hos allmänheten kommit igång. Intresset är stort och de första dagarna har flera hundra prover tagits.

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-03 10:17 CEST

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Proverna tas på vårdcentralerna i länet efter tidsbokning. Provtagningen kostar 200 kronor.

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-30 16:17 CEST

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på plats igen och resandet väntas öka.

Lika många inneliggande som i början av april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-23 15:18 CEST

Antalet nya fall av covid-19 fortsätter att ligga på en låg nivå i länet. Samtidigt finns smittan kvar så det är viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-16 15:28 CEST

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-10 09:29 CEST

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna försörja sig genom att guida andra i naturupplevelser och äventyr.

Positivt covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-09 15:17 CEST

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19. Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet verkar fortsätta plana ut.

Grimslövs folkhögskola startar vård- och omsorgsutbildningar i höst

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-07 11:01 CEST

Sjukvården och omsorgen har stora behov av nya medarbetare. Samtidigt är många av de traditionella utbildningarna till undersköterska, skötare och vårdbiträde fulla. Nu startar Grimslövs folkhögskola två certifierade vårdutbildningar: undersköterska/skötare samt vårdbiträde.

Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-06 13:54 CEST

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara covid-19, och görs för att bekräfta om personen har en pågående covid-infektion eller inte. Hanteringen sköts via länets alla vårdcentraler, och proverna tas som egenprovtagning eller på plats på vårdcentralen efter tidsbokning.

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 15:22 CEST

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagningen av prioritetsgrupp 4, det vill säga allmän provtagning av personer med symtom förenliga med covid-19.

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 15:01 CEST

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagningen av prioritetsgrupp 4, det vill säga allmän provtagning av personer med symtom förenliga med covid-19.

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 14:24 CEST

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagningen av prioritetsgrupp 4, det vill säga allmän provtagning av personer med symtom förenliga med covid-19.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 09:53 CEST

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-25 15:58 CEST

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskuterades på dagens stabsmöte.

Digital informationsträff om det nya akutsjukhuset i Växjö

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-25 10:01 CEST

Torsdagen den 25 juni klockan 18-19 arrangerar Region Kronoberg och Växjö kommun en digital informationsträff för kronobergarna om nuläget och planerna för det nya akutsjukhuset i Växjö.

Varning för telefonbedrägerier kring provtagning av corona

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-25 09:57 CEST

Det har kommit till Region Kronobergs kännedom att äldre personer har blivit uppringda av bedragare och kallade till coronaprovtagning. Personen ombads legitimera sig med BankId – något vi aldrig muntligen ber om i Region Kronoberg.

Digital informationsträff om nya akutsjukhuset i Växjö

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-25 09:19 CEST

Torsdagen den 25 juni klockan 18-19 arrangerar Region Kronoberg och Växjö kommun en digital informationsträff för kronobergarna om nuläget och planerna för det nya akutsjukhuset i Växjö.

Anmälan om säkerhetsbrister

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-24 08:00 CEST

En anmälan om brister i säkerheten har skickats in till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) från Rättspsykiatriska regionkliniken.

Patient avled vid allvarlig lunginflammation

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-22 10:00 CEST

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient avled i samband med en allvarlig lunginflammation på ett av länets sjukhus.

Nu har Region Kronoberg köpt hela tomten i Räppe

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 13:44 CEST

På regionfullmäktige den 17 juni fattades beslutet att köpa resterande del av tomten för det tänkta sjukhuset i Växjö av Växjö kommun. Det innebär att regionen har tillgång till den tomtyta som behövs för att kunna bygga ett sjukhus i Räppe.

Välkommen på regionens pressträff

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 10:19 CEST

Region Kronoberg bjuder in till pressträff med anledning av coronapandemin torsdagen den 18 juni klockan 10.

Koll på konsten i Region Kronoberg – nu hävs inköpsstoppet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 08:00 CEST

Region Kronoberg har nu bra kontroll på sina konstverk. Det visar en nyligen avslutad inventering av konstsamlingen. Eftersom att arbetet nu är genomfört häver kulturnämnden inköpsstoppet.

Byggplaneringen pausas tillfälligt på Lasarettet Ljungby

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 14:25 CEST

Den 16 juni fattade regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) beslutet att tillfälligt pausa alla pågående byggprojekt på sjukhuset i Ljungby, förutom att färdigställa vårdavdelning 3. Samtidigt fick regiondirektören i uppdrag att utreda bästa lösning för hus 1 A.

Regionfullmäktige sammanträder onsdag 17 juni

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 14:11 CEST

Den 17 juni sammanträder regionfullmäktige i Region Kronoberg, i Kristina Nilsson-salen på Konserthuset i Växjö. De ledamöter som önskar kan delta på distans. Även media är välkomna att delta, men får då på grund av risken för smittspridning sitta på balkongen. Regionfullmäktige sänds annars som vanligt via webben, på regionkronoberg.se.

Nu syns vaccinationerna i journalen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 10:17 CEST

Sedan början av juni kan kronobergaren se sina vaccinationer i journalen. Här finns vaccinationer synliga från och med april 2016.

De får Region Kronobergs kulturstipendier 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-15 11:00 CEST

Region Kronoberg delar årligen ut kulturstipendier för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. 2020 års kulturstipendier tilldelas Petra Lindholm, Peter Bryngelsson, Vendela Brännborn, Johan Elmehag och Isabell Nilsson.

Region Kronoberg flyttar ut verksamhet ur hus 1A i Ljungby

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-12 14:38 CEST

Region Kronoberg flyttar ut verksamhet ur hus 1A på Lasarettet Ljungby efter att ha fått information om att husets konstruktion inte har tillräckliga säkerhetsmarginaler.


Sociala medier


BilderVideorPodcastsDokument