Pressmeddelanden


Antikroppstester genomförs på särskilt boende i Alvesta

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-01 15:08 CEST

Region Kronoberg har utvärderat en metod för antikroppstester som är tillförlitlig. Nu ska den testas i en pilotstudie på ett särskilt boende i Alvesta.

Regionstyrelsen sammanträder 2 juni

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-01 13:18 CEST

I morgon sammanträder Region Kronobergs regionstyrelse. De ledamöter som önskar kan delta på distans. Här är några av de ärenden som tas upp:

Nationellt museum kommer till Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-29 08:05 CEST

Region Kronoberg inleder ännu ett samarbete med ett nationellt museum – Naturhistoriska riksmuseet. Samarbetet sker genom undervisningskonceptet Maker tour – Mot nya höjder som verkar för att öka barn och ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Region Kronoberg ökar mest på miljölista

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-28 14:20 CEST

Varje år granskar Miljöfordon Sverige kommuners och regioners fordonsflottor ur ett miljöperspektiv. I år visar rapporten att Region Kronoberg har gjort den största förbättringen jämfört med förra året av landets regioner.

Region Kronoberg är först med att jämföra antikroppstester

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-28 10:23 CEST

En studie av antikroppstester mot SARS-CoV-2, det nya coronaviruset, har genomförts i ett samarbete mellan klinisk mikrobiologi i Region Kronoberg och Region Blekinge samt klinisk kemi i Region Kronoberg. Studien visar att endast två av högkapacitetstesterna har en tillräcklig tillförlitlighet för att kunna användas i kliniskt bruk för enskilda patienter.

Påminnelse: Pressträff med anledning av coronaviruset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-27 15:38 CEST

Region Kronoberg bjuder in till pressträff torsdagen den 28 maj klockan 10.

Digitala kallelser införs i regionen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-27 13:42 CEST

Nu testar Region Kronoberg digitala kallelser i ett pilotprojekt. Patienten kan hämta sin kallelse i en digital brevlåda till mobil eller dator. Det är snabbare, säkrare och bättre för miljön.

Ändrade dagar för pressträffar – välkommen den 28 maj

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-25 15:42 CEST

Framöver kommer Region Kronoberg att hålla en pressträff per vecka istället för två med anledning av coronaviruset.

Region Kronoberg ansluter sig till Sms-livräddare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-20 15:26 CEST

Mats Pulkkinen föll livlös ihop i sitt hem på grund av ett hjärtstopp. Hans liv räddades av frivilliga livräddaren Ida-Maria Rigoll som kallades till platsen via tjänsten Sms- livräddare. Nu införs systemet i Kronobergs län.

Avdelning på Ljungby Lasarett drabbad av trolig smittspridning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-19 14:12 CEST

Resultatet från utredningen om eventuell smittspridning av covid-19 på Ljungby Lasarett visar att en avdelning på lasarettet är drabbad. På avdelning 2 har man hittat 18 patienter där det inte går att utesluta att de smittats på sjukhus. Under samma period har ca 15 medarbetare bekräftats smittade.

Region Kronoberg skriver till regeringen och riksdagens gruppledare med anledning av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-19 12:08 CEST

Med anledning av coronapandemins ekonomiska konsekvenser har regionstyrelsen beslutat att skriva till regeringen och riksdagens gruppledare om behovet av ekonomisk kompensation för att möta de utmaningar Region Kronoberg står inför. De generella statsbidragen som regeringen tillskjutit skulle ge Kronoberg 132 miljoner kronor, vilket inte är tillräckligt för att täcka de uteblivna skatteintäkter som väntas med anledning av pandemin.

Person i yngre medelåldern avliden i covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-19 09:49 CEST

En person i yngre medelåldern har avlidit av covid-19 i sitt hem.

Välkommen på regionens pressträff

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-18 15:01 CEST

Region Kronoberg bjuder in till pressträff tisdagen den 19 maj klockan 15.

Regionstyrelsen sammanträder den 19/5

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-18 07:45 CEST

Den 19 maj sammanträder Region Kronobergs regionstyrelse. De ledamöter som önskar kan delta på distans. Här är några av de ärenden som tas upp:

Välkommen på regionens pressträff (uppdaterad deltagarlista)

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-13 16:06 CEST

Region Kronoberg bjuder in till pressträff torsdagen den 14 maj klockan 14.

Välkommen på regionens pressträff

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-13 15:11 CEST

Region Kronoberg bjuder in till pressträff torsdagen den 14 maj klockan 14.

Information på arabiska i Ljungby

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-12 18:02 CEST

I samarbete med Arabiska föreningen informerar Region Kronoberg om coronaviruset på Godsmagasinet i Ljungby.

Barnkliniken satsar stort på hemsjukvård

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-12 15:14 CEST

Eftersom barn inte drabbas av covid-19 i samma utsträckning som vuxna tar barn- och ungdomskliniken chansen att stuva om resurserna. Bland annat styrs mycket av barnsjukvården om till en mer omfattande hemsjukvård för regionens sjuka barn och unga.

Patient fick fel vätska vid dialysbehandling

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-12 12:48 CEST

En patient som vårdades på intensivvårdsavdelningen i november förra året behandlades med fel dialysvätska. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Välkommen på pressträff

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-11 13:58 CEST

Region Kronoberg bjuder in till pressträff tisdagen den 12 maj klockan 15.

Planerna för det nya sjukhuset fortgår

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-06 16:40 CEST

Region Kronoberg har kommit en bra bit in i planeringsarbetet, där flera utredningar pågår och några är genomförda. En del görs i samarbete med till exempel arkitekt, vårdkonsult, Växjö kommun, Trafikverket och Länsstyrelsen.

Välkommen på pressträff

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-06 15:48 CEST

Under morgondagens pressträff lyfter vi ämnet covid-19 på särskilda boenden för äldre ur ett regionalt och ett kommunalt perspektiv.

Kronoberg startar beredskapsutbildning inom vård och omsorg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-05 15:03 CEST

Behovet av kompetenta medarbetare till vård och omsorg är stort och känt. Genom coronapandemin har behovet blivit ännu tydligare och mer akut. Idag tisdag sker därför det första utbildningstillfället av Kronobergs grundläggande introduktionsutbildning inom vård och omsorg.

Kronobergs elever intar Huseby Bruk i vårterminens belöning Utomhus på Huseby

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-05 09:14 CEST

Under maj månad är det dags för 450 elever i Kronoberg att inta Huseby Bruk och ta del av vårterminens belöning i skogstemat Make IT Wild. Under en fartfylld och klurig dag får eleverna uppleva Utomhus på Huseby och praktiskt utforska naturvetenskap, teknik och matematik.

Välkommen till regionens pressträff

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-04 15:18 CEST

Region Kronoberg bjuder in till pressträff tisdagen den 5 maj klockan 15.

Region Kronoberg stöttar de regionala näringarna i coronakrisen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-30 11:29 CEST

Regionala utvecklingsnämndens beslutade idag att ge riktade pengar till att utforska nya möjligheter i besöksnäringen och stödja företag i kris. Pengarna går till insatser i det helägda bolaget AB Destination Smaland och det delägda bolaget Almi Kronoberg AB. Dessutom fattades beslut kring insatser som bidrar till en hållbar omställning på längre sikt.

Ingen pressträff på valborgsmässoafton

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-29 14:48 CEST

Torsdagens pressträff utgår på grund av kommande helgdagar. Vi vill också gärna få in era synpunkter inför framtida pressträffar.

Årets Handledare i Vård- och omsorgscollege Kronoberg korad

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-28 16:03 CEST

Varje år delas det ärofyllda priset Årets Handledare ut till en handledare i Kronoberg som utmärkt sig lite extra. Priset finns till för att uppmärksamma och fira gott arbete i vård och omsorg.

Välkommen på pressträff

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 16:29 CEST

Region Kronoberg bjuder in till pressträff tisdagen den 28 april klockan 15.

Lägst andel sjukhusförvärvade trycksår i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 10:12 CEST

Andelen patienter som får trycksår på sjukhus i regionen fortsätter att minska. 1,4 procent av de inneliggande patienterna hade i årets nationella mätning fått trycksår under sin sjukhusvistelse.


Sociala medier


BilderVideorPodcastsDokument