Pressmeddelanden 2017


Telefoniavbrott i Region Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-15 09:18 CET

Just nu går det inte att ringa till Region Kronoberg och våra verksamheter. Det finns ingen prognos för när det är löst.

Svenskarna - ett av världens mest bensköra folk

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-07 11:24 CET

Varje år drabbas 70 000 personer i Sverige av så kallade fragilitetsfrakturer på grund av bensjukdomen osteoporos - benskörhet. En fraktur är ofta det första tecknet på benskörhet och osteoporos kallas därför för en tyst sjukdom. Frakturerna kan vara smärtsamma, orsaka rörelsehinder och i vissa fall till och med leda till döden.

Tingsryd Resort tilldelas Glasrikesmiljonen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-02 15:21 CET

Den 9 oktober tilldelades Tingsryd sin första Glasrikesmiljon med motiveringen: ”Besöksnäringen är prioriterad i Kronoberg, Kalmar län samt Glasriket. Det råder underskott på året runt-boende kopplat till besöksanledningarna i regionen. Investeringen stöder andra satsningar på besöksanledningar, framförallt Sydostleden och nationalparken Åsnen. Näringsliv har behov av tillfälligt boende i samband med rekryteringar.” Stödet har gått till utökad boendekapacitet där ett antal vinterbonade stugor uppförts.

Årets nätspridare hyllas på digital kompetensdag för skolan

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-31 09:46 CET

AV-Media/Region Kronoberg utser varje höst ”Årets nätspridare”. Utmärkelsen är ett sätt att hylla personal inom skolan som har utvecklat lärandet i skolan, förskolan eller på fritids med hjälp av IT. Nätspridarna uppmärksammades med gåvor, blommor och diplom i dag på Digitala kompetensdagen för skolan på Linnéuniversitetet.

Region Kronoberg och kommunerna i länet har beviljats medel för att genomföra projektet ”Kompetens i Kronoberg”.

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-24 09:42 CEST

I förra veckan beviljades Region Kronoberg och kommunerna 3 706 566 kr från Europeiska socialfonden och 1 235 522 kr från Region Kronoberg för att arbeta med projektet ”Kompetens i Kronoberg”. Projektet är initierat av nätverket för kommunernas näringslivschefer vilket samordnas av Region Kronoberg. Frågan om kompetensförsörjning ligger högt upp på agendan i nätverket eftersom många företag har svårigheter med att rekrytera efterfrågad kompetens. Behovet av kunskapshöjning är stort för att företagen ska kunna bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft liksom behovet av att kunna attrahera unga och framförallt kvinnor till tekniska yrken.

Regional satsning på läromedel för nyanlända

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-23 11:10 CEST

Region Kronoberg och länets kommuner satsar tillsammans 2,4 miljoner under tre år på ett gemensamt språkutvecklingsprojekt ”Skola för alla från första dagen”. Projektet innebär att alla skolor i länet kan använda Studi.se: ett flerspråkigt digitalt läromedel på arabiska, somaliska, dari, svenska, tigrinska och engelska från åk 4.

Region Kronoberg och kommunerna i Kronoberg tilldelas 3 706 566 kr för att arbeta med kompetensförsörjning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-23 10:04 CEST

Europeiska socialfonden har beviljat Region Kronoberg medel för att genomföra projektet ”Kompetens i Kronoberg”. Projektet är initierat av nätverket för kommunernas näringslivschefer vilket samordnas av Region Kronoberg. Frågan om kompetensförsörjning ligger högt upp på agendan i nätverket eftersom många företag har svårigheter med att rekrytera efterfrågad kompetens. Vi bjuder in till presskonferens tisdag 24 oktober klockan 10:30 i Ljungby kommunhus där vi berättar mer om projektets bakgrund och innehåll.

Regionen satsar 4,8 miljoner på tillväxtprojekt

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-04 15:23 CEST

Regionala utvecklingsnämnden beslutade i dag att ge regionala 1:1-anslag till Växarena 2.0 – ett regionalt projekt för tillväxt i små och medelstora företag.

Vuxenpsykiatrin öppnar hälsomottagning för att förebygga livsstilssjukdomar

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-21 11:19 CEST

Personer med allvarlig psykisk sjukdom lever med en hög risk för somatisk ohälsa. För att kunna förebygga, förhindra eller skjuta upp insjuknande i livsstilssjukdom satsar vuxenpsykiatrin i Region Kronoberg på en hälsomottagning.

Gratis resa för skolelever bidrar till fullbokad utställning i Huseby

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-20 12:58 CEST

Tillsammans med Tekniska museet och Huseby Bruk har projektet Mot nya höjder satt upp utställningen "Teknik – då, nu och imorgon". En utställning där vi får följa teknikens utveckling från dåtidens Huseby till den digitala teknikens avgörande roll för människor på flykt idag. Intresset är stort och två veckor efter invigningen är utställningen fullbokad.

Teknik – då, nu och imorgon

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-31 08:28 CEST

Varmt välkommen till invigningen av Teknik - då, nu och imorgon den 1 september. En utställning där skolelever får följa teknikens utveckling och dess betydelse från dåtidens Huseby till dess avgörande roll för människor på flykt idag.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor flyttar till Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-30 11:48 CEST

Region Kronoberg har tillsammans med Länsstyrelsen Kronoberg, Växjö kommun och Linneuniversitetet under en tid arbetat för att få en myndighet till regionen. Under onsdagsförmiddagen meddelade regeringen att myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kommer att omlokaliseras till Kronoberg.

Jobben finns men inte rätt kompetens

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-21 11:50 CEST

Det finns en matchningsproblematik i Kronobergs län: människor söker arbete men de har inte den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna. Matchningen är sämst inom hälso- sjukvård och sociala yrken, pedagogiska yrken och i byggbranschen. Det visar Region Kronobergs årliga rapport om kompetensförsörjningen i Kronoberg.

Växjö viktigt nav i kampen mot resistenta bakterier

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-01 10:51 CEST

Utvecklingen av antibiotikaresistens ser inte ut att plana ut, snarare tvärtom, de motståndskraftiga bakterierna ökar istället. På mikrobiologen i Växjö styrs världens ledande system för antbiotikaresistensbestämning och hit vänder man sig från hela världen för att få råd och hjälp i kampen mot de resistenta bakterierna.

Flerspråkigt digitalt läromedel gör nytta i Kronobergs skolor

Pressmeddelande Publicerad: 2017-07-27 10:25 CEST

Inför höstterminen 2016 köpte Region Kronoberg en ettårig länslicens för att tillsammans med kommunerna i regionen utvärdera det digitala läromedlet Studi.se. Läromedlet, som är en webbplats, innehåller närmare 1000 utbildningsfilmer i alla kärnämnen varav ungefär hälften kan användas på sex olika språk. Nu visar en rapport från Region Kronoberg att både användning och nytta har var varit god under det gångna läsåret.

Undersköterskan – en viktig person på lasarettets äldreenhet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-07-20 08:58 CEST

Inom ramen för projektet Äldrehälsa Kronoberg har det på lasarettet i Ljungby skapats en enhet för de mest sjuka äldre patienterna, MSÄ. Enheten har sex vårdplatser och syftet med platserna är att utveckla nya arbetssätt för att skapa trygghet, delaktighet och kontinuitet för äldre personer med komplexa behov.

Satsning på servicevärdar ger mer patientfokus

Pressmeddelande Publicerad: 2017-07-18 13:25 CEST

För att underlätta det vardagliga arbetet för vårdpersonalen har Region Kronoberg infört en ny roll, servicevärdar.

Nationell satsning utvecklar cancervården i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2017-07-12 09:53 CEST

Regeringen och SKL har tidigare kommit överens om att under 2015–2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. En av de viktigaste insatserna har varit att införa det gemensamma systemet med standardiserade vårdförlopp.

Campushälsan värnar om studenternas psykiska hälsa

Pressmeddelande Publicerad: 2017-07-11 09:39 CEST

Det är känt att den psykiska ohälsan ökar bland unga. På vårdcentralen Teleborg i Växjö finns Campushälsan – universitetsstudenternas egen vårdcentral – med ett väl anpassat arbetssätt för att kunna fånga upp de unga studenterna som upplever ohälsa i kropp och själ.

Kronobergs kulturplan klar för remissrunda

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-22 11:11 CEST

I ett förslag till ny kulturplan för Kronobergs län lyfts bland annat kultur i hela länet, Kronobergs starka muntliga berättartradition, arbetet med yttrandefrihetsfrågor och bild- och formområdet som viktiga utvecklingsområden. Förslaget antogs under kulturnämndens sammanträde torsdag den 22 juni och ska nu skickas ut på remiss.

Region Kronoberg satsar 10 miljoner på bredband (rättelse: nu med länk till pressmeddelande)

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-21 10:01 CEST

Regionfullmäktige har beslutat att satsa 10 miljoner 2018 på att bygga ut snabbt bredband i Kronoberg.

Med anledning av diskussionen kring akutverksamheten på Ljungby lasarett vill vi lämna följande besked:

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-18 12:16 CEST

Undertecknade har idag gett i uppdrag till regiondirektör Martin Myrskog och hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson, att i ”Handlingsplan kostnadsreduceringar” som behandlas på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 juni, ta bort den del som avser förändringen av akutuppdraget på Ljungby lasarett. Detta uppdrag ger vi för att den debatt som förslaget har väckt flyttar fokus från den centrala huvudfrågan: nämligen att fasa ut beroendet av hyrpersonal.

Tyck till om regionens framtida infrastruktur

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-14 14:11 CEST

I dag antog regionala utvecklingsnämnden förslaget till ny länstransportplan för Kronoberg 2018-2029. Nu följer en öppen process för att samla in synpunkter på förslaget, och även på framtida cykelvägar och kultur i Kronoberg.

Examen för nya medicinska sekreterare och specialistundersköterskor

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-31 08:00 CEST

Nu examineras den första kullen av medicinska sekreterare från Region Kronobergs yrkeshögskola.

Region Kronoberg fortsatt en vinnare

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-29 15:38 CEST

Region Kronoberg fortsätter att vara bäst i landet när det gäller andelen ekologiska livsmedel.

Elektroniska frikort införs i vården i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-24 10:48 CEST

Den 30 maj inför Region Kronoberg elektroniska frikort. Med så kallade e-frikort behöver patienterna inte längre samla stämplar på en pappersremsa för att få högkostnadsskydd.

Invigning av nya lokaler och ungdomsmottagning i Ljungby

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-04 15:51 CEST

I dag har Region Kronoberg invigt den nya ungdomsmottagningen i Ljungby och de nya lokalerna för klinisk kemi och transfusionsmedicin på Ljungby lasarett.

Dags för invigning av Science gym!

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-28 09:06 CEST

Den 3 maj kl. 15.00 invigs Science Gym på Fortnox Arena av Carolina Klüft, Mot nya höjders ambassadör för vårterminen 2017. Satsningen på ett Science Gym är helt unik, något liknande har aldrig tidigare skapats!

Riksdagsseminarium ”Så kan södra Sverige knytas samman och stärkas!”

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-26 09:51 CEST

Sydsveriges utveckling är viktig för hela Sverige. Regionerna har därför enats om prioriteringar i infrastrukturen. Under ett riksdagsseminarium den 27 april presenteras de infrastrukturinsatser i Södra Sverige som bör ingå i regeringens kommande planer.

Region Kronoberg upphandlar ekologiska ägg från lokal äggleverantör

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-12 14:56 CEST

Region Kronoberg har tecknat avtal med Gårdsby ägg AB om leverans av ekologiska ägg. Avtalet är ett resultat av den regionala livsmedelsstrategin där ett delmål är att få fler lokala leverantörer att lämna anbud.


Sociala medier


BilderVideorPodcastsDokument