Pressmeddelanden 2018


Maker tour – Mot nya höjder flyttar in i ett tredje län: Gotland

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-21 10:25 CET

Med hopp om att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik sprider nu Region Kronoberg, Tekniska museet, Linnéuniversitet, Länsstyrelsen i Kronobergs län vidare sitt gemensamma utbildningskoncept Maker tour – Mot nya höjder till ännu ett nytt län: Gotland.

Regional kultursatsning ger mer kultur till fler sommaren 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-21 06:20 CET

Genom ett nytt samarbete mellan Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet får invånare och besökare i Kronoberg möjlighet att uppleva avgiftsfri kultur på oväntade platser. Det är Växjö kommuns koncept Scensommar som nu utökas och arrangeras i länets alla kommuner under sommaren 2019.

Nytt regelverk ska göra det enklare för beställare av sjukresor

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-20 08:49 CET

Regionfullmäktige i Kronoberg har vid sitt senaste möte bestämt att införa ett nytt och tydligare regelverk för beställning av sjukresor. En av orsakerna till det nya regelverket är att det tidigare funnits oklarheter som har ställt till det för såväl beställare som användare. Det nya regelverket börjar gälla från årsskiftet.

Åttondeklassare bjuds på utbildning i psykisk hälsa

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-14 08:11 CET

Under 2019 erbjuder Region Kronoberg åk 8 i Kronoberg att kostnadsfritt delta i ett evidensbaserat program om psykisk hälsa. Programmet YAM, Youth Aware of Mental health, syftar till att öka medvetenheten om hälsosamma och ohälsosamma livsstilar och deras betydelse för den psykiska hälsan.

Mobil röntgen ska testas i Älmhult

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-12 12:29 CET

För ökad trygghet och välbefinnande kommer Älmhults kommun att testa mobil röntgen i samarbete med Region Kronoberg. Satsningen är en del i projektet Äldrehälsa Kronoberg. Med mobil röntgen kan kommunen erbjuda äldre, som inte kan ta sig själva till sjukhus, att bli röntgade hemma eller på särskilt boende, istället för de ska behöva förflyttas mellan olika miljöer eller vänta på transport.

Intensivvårdsavdelningen i Växjö är hyroberoende!

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-11 08:54 CET

Region Kronobergs satsning på fler utbildningstjänster har gett resultat. Sex vidareutbildade sjuksköterskor är nu tillbaka på intensivvårdsavdelningen i Växjö och tillför specialistkompetens inom intensivvård i sin roll som IVA-sjuksköterskor. Och avdelningen är numera oberoende av hyrpersonal.

Så ska cykling främjas i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-07 07:35 CET

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggts kommer cykelvägnätet i Kronoberg att vara cirka 125 km längre än i dag. Kostnaden uppskattas till drygt 300 miljoner kr.

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-06 07:35 CET

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

Hudmottagningen får nya lokaler i Dockan

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-05 14:50 CET

Onsdag den 5 december invigdes hudmottagningens nya lokaler i Dockan-huset. Lokalerna har totalrenoverats och anpassats för hudmottagningens verksamhet.

Kampanj om suicidprevention i december

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-04 13:06 CET

Varje år tar ca 1500 personer i Sverige sitt liv. Mer än 1000 av dem är pojkar och män. Under jul- och nyårshelgerna är det många som mår psykiskt dåligt. I december satsar därför Region Kronoberg på att uppmärksamma psykisk ohälsa som leder till suicid.

Invigning av hudmottagningens nya lokaler

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-04 09:53 CET

Media hälsas varmt välkomna att vara med när Region Kronoberg inviger hudmottagningens nyrenoverade lokaler på Västra Esplanaden i Växjö.

Sagobygden har nu en plats i UNESCO-register

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-29 16:45 CET

Den 29 november mottog Region Kronoberg det glädjande beskedet att Sagobygden har blivit upptaget på Unescos register över goda metodiska exempel på hur vi kan arbeta med att trygga immateriella kulturarv, i vårt fall, den muntliga berättartraditionen.

Hälsofrämjare i Kronoberg prisas

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-27 13:12 CET

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2018 på 40 000 kr tilldelades tre initiativtagare som anordnar aktiviteter som främjar hälsa och social gemenskap hos äldre.

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-27 12:48 CET

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till Kjell Gustafsson, Kronobergs läns hembygdsförbund, Michael Pettersson, Kosta musikkår och festivalen Kvarnamåla International Music Festival.

Glasrikesmiljonen blev avgörande för företaget

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-21 17:42 CET

Glasrikesmiljonen som sedan 2013 varit ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar, Tillväxtverket, Länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län har nu avslutas. A-plast är ett av de företag som fick ta del av en Glasrikesmiljon.

Digitala vårdmöten – snart en självklarhet inom vården

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-21 11:19 CET

Hälso-och sjukvårdsnämnden har beslutat om att Region Kronobergs vårdenheter ska kunna erbjuda videomöten med patienter. Digitala videomöten är en viktig del i Region Kronobergs arbete med digitalisering. Under hösten har ett antal verksamheter börjat testa funktionen.

Region Kronoberg satsar en halv miljard på Ljungby Lasarett

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-20 11:42 CET

Idag beslutade regionstyrelsen i Region Kronoberg att satsa en halv miljard på den fortsatta utvecklingen av Ljungby Lasarett.

Inspirationsdag om hur rehabilitering vid cancersjukdom påverkar livskvalitet och behandlingsresultat

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-20 10:03 CET

Forskningen visar tydligt att rehabilitering ger bättre förutsättningar att klara av cancerbehandling, uppleva bättre livskvalitet – och få positiv effekt på behandlingsresultatet. Onsdagen den 21 november håller Region Kronoberg en inspirationsdag om betydelsen av att göra rehabilitering till en självklar del i behandlingen av cancersjukdomar. Media är varmt välkomna att delta!

Nu avslutas Glasrikesmiljonen - Hör A-plast berätta om sin miljon

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-20 08:59 CET

Företaget A-Plast i Älghult är ett av de företag som tilldelats en Glasrikesmiljon. Onsdag den 21 november kl. 13.30 är media välkomna till A- plast för att höra om resultatet av Glasrikesmiljonen. VD Alexander Blad berättar om hur miljonen har använts i företaget.

Allt fler sjuksköterskor återvänder till Region Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-19 09:08 CET

Ny statistik visar att fler sjuksköterskor återvänder till Region Kronoberg. En av dem är Ellinor Torstensson som arbetar inom medicinkliniken på Centrallasarettet i Växjö. "Jag insåg ganska snabbt att jag saknade arbetet inom Region Kronoberg."

Ljusare framtid med många ST-läkare i Region Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-13 12:50 CET

Inom vissa läkarspecialiteter är det just nu svårt att rekrytera nya medarbetare till Region Kronoberg – till exempel inom primärvården och gyn/obstetrik. Men långsiktigt ser det bättre ut. Vårdcentralerna har till exempel aldrig haft så många ST-läkare som nu.

Nationell konferens i Växjö sätter fokus på personcentrerad vård

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-12 11:45 CET

Region Kronobergs kvalitetsvecka fyller tio år! Det firar vi genom en stor nationell konferens: ”Berätta för livet”, med temat narrativ medicin och personcentrad vård. Konferensen har organiserats av Hälsa, humaniora och medicin (HHM), ett samarbete mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitetet. Press och media hälsas varmt välkomna att vara med under konferensen ”Berätta för livet” i Växjö Konserthus.

OECD-analys av länet klar: Mycket har gjorts men många utmaningar kvarstår

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-08 08:56 CET

2012 gjorde OECD, på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län, en så kallad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu, fem år senare, har en uppföljning gjorts.

OECD-analys av länet klar: Mycket har gjorts men många utmaningar kvarstår

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-08 08:53 CET

2012 gjorde OECD, på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län, en så kallad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu, fem år senare, har en uppföljning gjorts.

Utökad gratis vaccination mot influensa

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-05 09:07 CET

Region Kronoberg fortsätter att erbjuda alla invånare som fyllt 65 år, samt övriga riskgrupper, gratis vaccination mot säsongsinfluensan. I år utökas satsningen att även gälla all personal som träffar patienter regelbundet.

274 kronobergare teståker kollektivtrafiken i november

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-31 15:39 CET

Under november månad kommer 274 kronobergare att bidra till att det blir cirka 6 500 färre bilresor i länet. ”Det finns de som måste ta bilen till jobbet av olika anledningar. Men det finns också de som skulle kunna byta ut någon eller några av bilresorna till att resa kollektivt istället” säger Maria Persdotter-Isaksson huvudprojektledare på Region Kronoberg.

Invigning av nyrenoverade Restaurang Strandbjörket

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-30 12:33 CET

Media hälsas varmt välkomna att vara med när Region Kronoberg inviger nyrenoverade Restaurang Strandbjörket på Centrallasarettet i Växjö.

Årets nätspridare hyllas på digital kompetensdag för skolan

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-30 09:38 CET

AV-Media/Region Kronoberg utser varje höst ”Årets nätspridare”. Utmärkelsen är ett sätt att hylla personal inom skolan som har utvecklat lärandet i skolan, förskolan eller på fritids med hjälp av IT. Nätspridarna uppmärksammades idag på Digitala kompetensdagen på Linnéuniversitetet.

Digital kompetensdag firar 10 år med besöksrekord

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-26 12:05 CEST

Lärarnätverket RUC IT/Linnéuniversitetets och AV-Media/Region Kronobergs digitala kompetensdag för skolan firar 10 år i år. Kompetensdagen fortsätter växa – tisdagen den 30 oktober samlas drygt 700 pedagoger, skolledare och beslutsfattare på Linnéuniversitetet för att ta del av nya verktyg, kunskap och samtala om IT och skolutveckling. Nytt för i år är en satsning på slöjdämnet, vuxenutbildning, sfi och fler workshops.

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-17 15:35 CEST

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om automatisering i industrin.


Sociala medier


BilderVideorPodcastsDokument