Pressmeddelanden 2019


Regionerna i Småland och EU storsatsar på skog och trä

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-20 12:53 CET

Tre projekt inom skog och trä har beviljats finansiering av EU:s strukturfonder och regionerna. Projekten ger möjligheter att göra betydande insatser inom kompetensutveckling och mångbruksföretagare med skogen som bas.

Ålderspensionärer i Kronoberg bäst i Sverige på att vaccinera sig mot influensa

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-20 11:11 CET

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att fram till och med 15 december hade 60 procent av ålderspensionärerna i Kronobergs län vaccinerat sig mot årets säsongsinfluensa. Av de regioner som rapporterat in data är Kronoberg med god marginal bäst i Sverige!

Höjd avgift för uteblivna besök i vården

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 13:30 CET

Från och med den 1 januari 2020 dubbleras avgiften som patienten behöver betala om hen inte kommer till sitt bokade besök hos Region Kronoberg. Men det finns hjälp att få för att slippa den onödiga kostnaden.

Förbättrad tillgänglighet ger Region Kronoberg totalt 50 miljoner ur Kömiljarden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-17 14:27 CET

När väntetidssiffrorna för samtliga regioner sammanräknats står det klart att Region Kronoberg är en av de regioner som förbättrat tillgängligheten i den specialiserade vården mest. Därmed får regionen totalt ta del av cirka 50 miljoner ur Kömiljarden.

Nu lyfter digitaliseringen i Region Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-11 11:41 CET

Projektet DigiLyft - Digital omställning i Kronoberg, ska stärka hälso – och sjukvårdens vilja, kunskap och förmåga till digital omställning. Nu har projektet blivit tilldelat finansiering om 3,5 miljoner kronor under tre år från ERUF, Europeiska Regionalfonden.

Entreprenadupplägg för det nya sjukhuset är klart

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-10 11:56 CET

Regionstyrelsen beslutade den 10 december 2019 att genomföra Växjös nya akutsjukhus som en totalentreprenad och att samverkan mellan Region Kronoberg och upphandlad byggentreprenör ska ske enligt partnering.

EU-miljoner till skog och ledarskap i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-06 09:59 CET

Fem projekt med verksamhet i Kronoberg får dela på totalt 32 340 219 från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 5-6 december.

Beslut om ytterligare åtgärder för en hållbar ekonomisk utveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-28 15:56 CET

Den 28 november 2019 beslutade Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd om ytterligare åtgärder under 2020 för att hantera hälso- och sjukvårdens ekonomiska underskott.

Uppskattad föreläsning minskar oro inför förlossning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-26 15:23 CET

Under ett år har kvinnokliniken anordnat föreläsningar för gravida kvinnor, med syfte att öka kunskapen om bäckenbotten och dela med sig av kunskap och tips inför förlossning. Utvärdering visar att flera kvinnor uttrycker en minskad oro inför förlossningen efter att ha gått på föreläsningen. Media hälsas välkomna att delta under årets sista föreläsning.

Kortare väntetider till röntgen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-21 10:49 CET

Under hösten har röntgenkliniken i Region Kronoberg minskat väntetiderna till alla sina undersökningar. Det innebär att patienter snabbare får komma till undersökning och i förlängningen att man snabbare kan komma vidare i vårdkedjan.

Prover kan kontrolleras 25 gånger snabbare enligt ny metod

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-19 09:57 CET

Regionanställda Annika Petersson och Kim Ekblom har tagit fram en ny metod som minskar tiden för kvalitetskontroller som görs på blodcentralen från dagens omkring 25 minuter till 60 sekunder.

Kroniskt sjuka viktig grupp i årets influensavaccination

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-18 08:38 CET

Region Kronoberg fortsätter att erbjuda alla invånare som fyllt 65 år gratis vaccination mot säsongsinfluensan. I år läggs dessutom lite extra fokus på yngre personer som har nedsatt immunförsvar eller en kronisk sjukdom, exempelvis hjärt- eller kärlsjukdom.

De vann Region Kronobergs kvalitetspris och hållbarhetspris

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-15 15:38 CET

Region Kronoberg delar varje år ut priser till de bästa förbättringsarbeten inom kvalitet och hållbarhet som gjorts inom organisationen. Årets vinnare av kvalitetspriset är barndagvården på Centrallasarettet Växjö med bidraget "Trygga barn i samband med anestesi". Vinnare av hållbarhetspriset är klinisk patologi och cytologi med "Gamla möbler får nytt liv och ger god ekonomi".

Patrik Hjelm ny fastighetschef i Region Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-15 14:11 CET

Region Kronoberg har nu rekryterat en ny fastighetschef, som tillträder i januari. Patrik Hjelm kommer närmast från tjänsten som fastighetschef i Videum AB.

Pontus Juhlin blir ny HR-direktör

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-14 14:43 CET

Efter åtta år i Region Kronoberg går nu Pontus in i rollen som HR-direktör där han tar över det strategiska och övergripande ansvaret för personalfrågor i Region Kronoberg.

Nu lanseras Business region Kronoberg – plattformen för företagare

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-13 13:06 CET

Den 14 november lanseras businessregionkronberg.se – en plattform med målet att bli en självklar ingång för företagare som söker stöd i att starta upp, utveckla eller etablera sin verksamhet i Kronoberg. Sidan har tagits fram av Region Kronoberg i samarbete med länets kommuner.

Invigning av barnmorskemottagningen och ultraljudsmottagningens nya lokaler

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-12 07:30 CET

Media hälsas välkomna att vara med när Region Kronoberg inviger barnmorskemottagningen och ultraljudsmottagningens nyrenoverade lokaler på Västra Esplanaden i Växjö.

Lokalt projekt sänkte sjukskrivningarna kraftigt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-08 07:21 CET

Projektet 4 Ess, där bland annat vårdcentralerna Sländan och Kungshögen i Ljungby har deltagit i, visar goda resultat.

Årets nätspridare hyllas på digital kompetensdag för skolan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-29 10:10 CET

AV-Media/Region Kronoberg utser varje höst ”Årets nätspridare”. Utmärkelsen är ett sätt att hylla personal inom skolan som har utvecklat lärandet i skolan, förskolan eller på fritids med hjälp av IT. Nätspridarna uppmärksammades idag på Digitala kompetensdagen på Linnéuniversitetet.

Han blir projektchef för nytt akutsjukhus i Växjö

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-29 08:00 CET

Den 1 januari 2020 tillträder Stefan Lundin som projektchef för nytt akutsjukhus i Växjö. Stefan är civilingenjör inom väg och vatten och kommer närmast från Hifab AB där han har jobbat som senior projektledare för höglandssjukhuset i Eksjö.

Digital kompetensdag med ADHD-låda

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-25 15:27 CEST

Tisdagen den 29 oktober samlas pedagoger, skolledare och beslutsfattare på Linnéuniversitetet för att ta del av nya verktyg, kunskap och samtala om IT och skolutveckling. Nytt för 2019 är föreläsningar om AI, ett besök i ADHD-lådan och workshops i bland annat textprogrammering, musikskapande, filmredigering och podcast.

Ny kulturgeografisk analys till nytta för Kronobergarna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-25 14:13 CEST

Region Kronobergs projekt Samplanering Kronoberg har tagit fram en kulturgeografisk analys. Analysen bidrar till en gemensam nulägesbild och ska fungera som underlag för strategisk samhällsplanering i Kronobergs län.

Barn- och ungdomskliniken firar 70 år!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-18 10:47 CEST

Den 22 oktober firar vi barn- och ungdomsklinikens 70-årsjubileum med öppet hus med temat ”barnkalas”.

Ökad tillgänglighet till operationsverksamheterna i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-16 09:56 CEST

Under januari till september 2019 har de opererande verksamheterna på sjukhusen i Ljungby och i Växjö sammanlagt genomfört 321 fler operationer än samma period 2018. Det är också fler personer som kommer till ett första mottagningsbesök inom gränsen för vårdgarantin på 90 dagar.

Märta Wallinius utnämnd till docent

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-11 08:11 CEST

Märta Wallinius, chef för forskningssektionen på Rättspsykiatriska regionkliniken i Region Kronoberg, har utnämnts till docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Lunds universitet. En utnämning som hon menar inte hade varit möjlig utan en medveten satsning på forskning inom rättspsykiatrin i Region Kronoberg.

EU-miljoner till arbete för etablering

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-10 15:52 CEST

Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna ger drygt 18 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF, till Växjö kommuns projekt kring etablering.

Hur får vi människor att arbeta i välfärden?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-10 13:02 CEST

Välkomna till en dag om kompetensförsörjning i Kronoberg med fokus på att vara arbetsgivare i offentlig sektor.

7,7 miljoner till projekt för regional utveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-10 08:23 CEST

Regionala utvecklingsnämnden ger utvecklingsmedel till ledarskap, klimatsmarta resor inom besöksnäringen och två projekt inom skog och trä.

Region Kronoberg inför ny rutin för analys av cellprover

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-07 08:30 CEST

Nu inför Region Kronoberg det vårdprogram för gynekologiska cellprover som ska öka tidig upptäckt av personer som riskerar att utveckla livmoderhalscancer. Prover som tas från och med den 7 oktober kommer att analyseras enligt det nya vårdprogrammet.

Region Kronoberg arrangerar Yrkes-SM 2022

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 16:40 CEST

Nu är det klart: Region Kronoberg får vara värd för Yrkes-SM i Växjö 2022.


Sociala medier


BilderVideorPodcastsDokument