Pressmeddelanden 2020


Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-10 09:29 CEST

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna försörja sig genom att guida andra i naturupplevelser och äventyr.

Positivt covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-09 15:17 CEST

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19. Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet verkar fortsätta plana ut.

Grimslövs folkhögskola startar vård- och omsorgsutbildningar i höst

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-07 11:01 CEST

Sjukvården och omsorgen har stora behov av nya medarbetare. Samtidigt är många av de traditionella utbildningarna till undersköterska, skötare och vårdbiträde fulla. Nu startar Grimslövs folkhögskola två certifierade vårdutbildningar: undersköterska/skötare samt vårdbiträde.

Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-06 13:54 CEST

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara covid-19, och görs för att bekräfta om personen har en pågående covid-infektion eller inte. Hanteringen sköts via länets alla vårdcentraler, och proverna tas som egenprovtagning eller på plats på vårdcentralen efter tidsbokning.

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 15:22 CEST

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagningen av prioritetsgrupp 4, det vill säga allmän provtagning av personer med symtom förenliga med covid-19.

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 15:01 CEST

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagningen av prioritetsgrupp 4, det vill säga allmän provtagning av personer med symtom förenliga med covid-19.

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 14:24 CEST

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagningen av prioritetsgrupp 4, det vill säga allmän provtagning av personer med symtom förenliga med covid-19.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 09:53 CEST

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-25 15:58 CEST

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskuterades på dagens stabsmöte.

Digital informationsträff om det nya akutsjukhuset i Växjö

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-25 10:01 CEST

Torsdagen den 25 juni klockan 18-19 arrangerar Region Kronoberg och Växjö kommun en digital informationsträff för kronobergarna om nuläget och planerna för det nya akutsjukhuset i Växjö.

Varning för telefonbedrägerier kring provtagning av corona

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-25 09:57 CEST

Det har kommit till Region Kronobergs kännedom att äldre personer har blivit uppringda av bedragare och kallade till coronaprovtagning. Personen ombads legitimera sig med BankId – något vi aldrig muntligen ber om i Region Kronoberg.

Digital informationsträff om nya akutsjukhuset i Växjö

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-25 09:19 CEST

Torsdagen den 25 juni klockan 18-19 arrangerar Region Kronoberg och Växjö kommun en digital informationsträff för kronobergarna om nuläget och planerna för det nya akutsjukhuset i Växjö.

Anmälan om säkerhetsbrister

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-24 08:00 CEST

En anmälan om brister i säkerheten har skickats in till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) från Rättspsykiatriska regionkliniken.

Patient avled vid allvarlig lunginflammation

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-22 10:00 CEST

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient avled i samband med en allvarlig lunginflammation på ett av länets sjukhus.

Nu har Region Kronoberg köpt hela tomten i Räppe

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 13:44 CEST

På regionfullmäktige den 17 juni fattades beslutet att köpa resterande del av tomten för det tänkta sjukhuset i Växjö av Växjö kommun. Det innebär att regionen har tillgång till den tomtyta som behövs för att kunna bygga ett sjukhus i Räppe.

Välkommen på regionens pressträff

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 10:19 CEST

Region Kronoberg bjuder in till pressträff med anledning av coronapandemin torsdagen den 18 juni klockan 10.

Koll på konsten i Region Kronoberg – nu hävs inköpsstoppet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 08:00 CEST

Region Kronoberg har nu bra kontroll på sina konstverk. Det visar en nyligen avslutad inventering av konstsamlingen. Eftersom att arbetet nu är genomfört häver kulturnämnden inköpsstoppet.

Byggplaneringen pausas tillfälligt på Lasarettet Ljungby

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 14:25 CEST

Den 16 juni fattade regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) beslutet att tillfälligt pausa alla pågående byggprojekt på sjukhuset i Ljungby, förutom att färdigställa vårdavdelning 3. Samtidigt fick regiondirektören i uppdrag att utreda bästa lösning för hus 1 A.

Regionfullmäktige sammanträder onsdag 17 juni

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 14:11 CEST

Den 17 juni sammanträder regionfullmäktige i Region Kronoberg, i Kristina Nilsson-salen på Konserthuset i Växjö. De ledamöter som önskar kan delta på distans. Även media är välkomna att delta, men får då på grund av risken för smittspridning sitta på balkongen. Regionfullmäktige sänds annars som vanligt via webben, på regionkronoberg.se.

Nu syns vaccinationerna i journalen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 10:17 CEST

Sedan början av juni kan kronobergaren se sina vaccinationer i journalen. Här finns vaccinationer synliga från och med april 2016.

De får Region Kronobergs kulturstipendier 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-15 11:00 CEST

Region Kronoberg delar årligen ut kulturstipendier för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. 2020 års kulturstipendier tilldelas Petra Lindholm, Peter Bryngelsson, Vendela Brännborn, Johan Elmehag och Isabell Nilsson.

Region Kronoberg flyttar ut verksamhet ur hus 1A i Ljungby

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-12 14:38 CEST

Region Kronoberg flyttar ut verksamhet ur hus 1A på Lasarettet Ljungby efter att ha fått information om att husets konstruktion inte har tillräckliga säkerhetsmarginaler.

Information kring fastighetssituationen i Ljungby

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-12 10:48 CEST

Region Kronoberg bjuder in till presskonferens med anledning av en uppkommen situation kring fastigheterna på Lasarettet Ljungby.

Patient inom psykiatrin tog sitt liv

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-11 14:20 CEST

En patient som genomgått en könskorrigerande operation tog kort därefter sitt liv. En utredning av det inträffade visar att det saknades en rutin för kommunikation mellan hemkliniken och den klinik som tog beslut om ingrepp.

Välkommen på regionens pressträff

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-10 13:46 CEST

Region Kronoberg bjuder in till pressträff med anledning av coronapandemin torsdagen den 11 juni klockan 10.

Nu får Kronobergs elever uppleva ett nationellt museum på hemmaplan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-09 08:00 CEST

Hösten 2020 öppnas dörrarna till en mikroskopisk värld i Kronoberg – Naturhistoriska riksmuseets utställning Microsculpture. Här ska Kronobergs elever och allmänheten få möjlighet att beskåda insekter i gigantiskt format och ta del av deras oväntade och hisnande skönhet.

Musica Vitae bjuder personal och patienter på konsert

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-08 13:15 CEST

I veckan spelar Musica Vitae på Ljungby lasarett och Centrallasarettet i Växjö, utomhus i det förhoppningsvis vackra sommarvädret.

Framtidssäkrad industri med branschvalidering och kompetensutveckling för 1 000 anställda

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-08 11:18 CEST

Region Jönköpings län och Region Kronoberg har tilldelats 11,5 miljoner från europeiska socialfondens råd för att möta coronapandemins konsekvenser för tillverkningsindustrin. Det gemensamma projektet Framtidssäkrad industri rullar nu igång. Projektet genomförs i samverkan med industrins parter inom Svensk industrivalidering tillsammans med Unionen.

En väg ur krisen: Kompetensutveckling för företagen i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-08 07:53 CEST

Tillverkningsindustrin i Kronoberg har drabbats hårt av coronakrisen. För att stötta dessa företag har Region Kronoberg tagit fram en utbildningsplattform som gör det enklare för företagen att kompetensutveckla sina medarbetare under krisen.

EU-miljoner till Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-05 10:20 CEST

Tre projekt i Kronoberg får dela på totalt 21 miljoner kronor från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 3 juni.


Sociala medier


BilderVideorPodcastsDokument