Pressmeddelanden 2020


Region Kronoberg testar digital vårdapp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-30 13:20 CET

Nu testar Region Kronoberg en ny digital kontaktväg, appen Min vård Kronoberg. I appen kan invånare bland annat söka vård, beskriva sina symtom via text och bild eller ha ett videomöte med vårdpersonal och tandläkare.

Vården av covid-sjuka på äldreboenden får kritik av IVO

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-24 12:03 CET

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat vården av covid-sjuka på landets äldreboenden och identifierat allvarliga brister. Samtliga landets regioner kritiseras av IVO, så även Kronoberg.

Tendens till ökning av bekräftade covid-19-fall i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-25 09:45 CEST

Under de senaste dagarna syns en tendens till ökning av antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län. Ökningen är spridd i alla åldersgrupper och i alla delar av länet.

Långsiktig ersättningsmodell ska underlätta för alla vårdcentraler i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-15 14:23 CEST

Samtliga politiska partier i Region Kronoberg har kommit överens om en ny ersättningsmodell för alla vårdcentraler i Kronoberg. Förutsättningarna kommer därmed inte förändras från år till år utan vårdcentralerna kan få en mer stabil ekonomi. Tidigare har Alliansen förespråkat en ersättningsmodell som lägger fokus på vårdtyngd, medan Socialdemokraterna har velat ta större hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Lägesrapport från Region Kronoberg 20 augusti

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-20 15:11 CEST

Antalet fall av covid-19 i länet ligger kvar på förra veckans något högre nivå och det är fortsatt fler unga som testas positivt.

Regionstyrelsen godkänner aktör inom barn- och ungdomspsykiatri

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-18 15:47 CEST

Regionstyrelsen beslutade under tisdagens sammanträde att godkänna Psykiatripartners i Östergötlands ansökan om att bedriva specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avstod från att delta i beslutet.

Regionstyrelsen sammanträder den 18 augusti

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-17 10:58 CEST

Den 18 augusti klockan 10 är det dags för höstens första regionstyrelse. Ledamöter som önskar kan vara med på distans. Här är några av dagens ärenden:

Lägesrapport från Region Kronoberg 13 augusti

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-13 15:17 CEST

Förra veckan mer än fördubblades antalet konstaterade fall av covid-19 i Kronobergs län. Framför allt ökar fallen i gruppen 20-25-åringar. Totalt har nu 1 289 kronobergare konstaterats smittade av covid-19. Denna vecka är 11 covid-19-patienter inlagda på sjukhus och just nu vårdas ingen av dem på IVA.

Nästan var tionde har antikroppar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-12 09:05 CEST

Den 11 augusti kl.12 hade knappt 1900 individer i Kronoberg fått svar på sina antikroppstester. Av dem har 9 procent (9,2) antikroppar mot covid-19.

Mer än fördubbling av antalet coronasmittade

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-10 14:08 CEST

Vecka 31 konstaterades 30 personer smittade av coronaviruset i Kronobergs län. Vecka 32 mer än fördubblades antalet – under förra veckan konstaterades runt 70 personer smittade.

Satsning på tillväxt inom trähus- och planglasindustrin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-10 10:59 CEST

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att stödja tredje fasen av Vinnovaprojektet Smart Housing Småland med 6 miljoner mellan åren 2020–2023.

Lägesrapport från Region Kronoberg 6 augusti

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-06 16:49 CEST

Nu har provtagning av antikroppar hos allmänheten kommit igång. Intresset är stort och de första dagarna har flera hundra prover tagits.

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-03 10:17 CEST

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Proverna tas på vårdcentralerna i länet efter tidsbokning. Provtagningen kostar 200 kronor.

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-30 16:17 CEST

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på plats igen och resandet väntas öka.

Lika många inneliggande som i början av april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-23 15:18 CEST

Antalet nya fall av covid-19 fortsätter att ligga på en låg nivå i länet. Samtidigt finns smittan kvar så det är viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-16 15:28 CEST

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-10 09:29 CEST

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna försörja sig genom att guida andra i naturupplevelser och äventyr.

Positivt covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-09 15:17 CEST

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19. Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet verkar fortsätta plana ut.

Grimslövs folkhögskola startar vård- och omsorgsutbildningar i höst

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-07 11:01 CEST

Sjukvården och omsorgen har stora behov av nya medarbetare. Samtidigt är många av de traditionella utbildningarna till undersköterska, skötare och vårdbiträde fulla. Nu startar Grimslövs folkhögskola två certifierade vårdutbildningar: undersköterska/skötare samt vårdbiträde.

Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-06 13:54 CEST

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara covid-19, och görs för att bekräfta om personen har en pågående covid-infektion eller inte. Hanteringen sköts via länets alla vårdcentraler, och proverna tas som egenprovtagning eller på plats på vårdcentralen efter tidsbokning.

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 15:22 CEST

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagningen av prioritetsgrupp 4, det vill säga allmän provtagning av personer med symtom förenliga med covid-19.

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 15:01 CEST

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagningen av prioritetsgrupp 4, det vill säga allmän provtagning av personer med symtom förenliga med covid-19.

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 14:24 CEST

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagningen av prioritetsgrupp 4, det vill säga allmän provtagning av personer med symtom förenliga med covid-19.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 09:53 CEST

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-25 15:58 CEST

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskuterades på dagens stabsmöte.

Digital informationsträff om det nya akutsjukhuset i Växjö

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-25 10:01 CEST

Torsdagen den 25 juni klockan 18-19 arrangerar Region Kronoberg och Växjö kommun en digital informationsträff för kronobergarna om nuläget och planerna för det nya akutsjukhuset i Växjö.

Varning för telefonbedrägerier kring provtagning av corona

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-25 09:57 CEST

Det har kommit till Region Kronobergs kännedom att äldre personer har blivit uppringda av bedragare och kallade till coronaprovtagning. Personen ombads legitimera sig med BankId – något vi aldrig muntligen ber om i Region Kronoberg.

Digital informationsträff om nya akutsjukhuset i Växjö

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-25 09:19 CEST

Torsdagen den 25 juni klockan 18-19 arrangerar Region Kronoberg och Växjö kommun en digital informationsträff för kronobergarna om nuläget och planerna för det nya akutsjukhuset i Växjö.

Anmälan om säkerhetsbrister

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-24 08:00 CEST

En anmälan om brister i säkerheten har skickats in till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) från Rättspsykiatriska regionkliniken.

Patient avled vid allvarlig lunginflammation

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-22 10:00 CEST

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient avled i samband med en allvarlig lunginflammation på ett av länets sjukhus.


Sociala medier


BilderVideorPodcastsDokument