Pressmeddelanden


SRHR-bussen utökar sin verksamhet och tillgänglighet och lanserar SRHR-bussen online!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-27 15:19 CEST

Projektet SRHR-bussen online vänder sig till alla invånare i Västra Götalandsregionen. Hit kan de vända sig med frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Frågorna besvaras dels via en direktchatt bemannad vid vissa tider av barnmorskor och sjuksköterskor och dels via VGR Chat bot som nu är tränad till att svara på frågor om sexuell hälsa dygnets alla timmar.

Självprov för HPV införs i Västra Götaland som komplement till cellprov hos barnmorska

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-01 08:58 CEST

Under coronapandemin har gynekologiska cellprov inte kunnat genomföras som vanligt på regionens barnmorskemottagningar. Det har skapat en kö och har gjort att många har fått vänta på att lämna cellprov. I början av juni införs därför självprovtagning för HPV, som komplement till cellprov hos barnmorska.

Ingen titel
Socioekonomi kan identifiera ökade risker vid diabetes och högt blodtryck

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-24 09:29 CEST

Inkomst och ursprungsland kan kopplas till risken för förtida död, hjärtinfarkt och stroke hos personer med typ 2 diabetes och högt blodtryck. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Sjuka har svårt att komma fram för sjukvårdsrådgivning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-11 09:58 CEST

Just nu är det många som ringer 1177 Vårdguiden på telefon med frågor om covid-19 som handlar om vaccination, provtagning, provsvar och smittspårning. Det mesta av informationen som rör covid-19 finns på 1177.se. Här kan man också ställa frågor till VGR Chatbot.

Mini-Maria Södra Älvsborg – Ny mottagning för unga med missbruk

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-17 11:20 CET

Ungdomar i Södra Älvsborg som har eller som riskerar att hamna i missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar kommer från och med den 15 mars 2021 att kunna få hjälp på en ny öppenvårdsmottagning. Mottagningen heter Mini-Maria. Modellen finns i Göteborg och är väl etablerad i andra regioner i Sverige. Nu har turen kommen till Södra Älvsborg.

Ingen titel
Sjukvårdens larmcentral flyttar till nya lokaler

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-24 13:00 CET

Den 1 mars flyttar Sjukvårdens larmcentral in i nya lokaler i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. Flytten innebär en ökning av antalet operatörsbord och möjliggör för hela verksamheten att samlas under ett och samma tak.

Hälsocoach online är nominerat till GötaPriset 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 11:28 CET

Hälsocoach online är ett innovationsprojekt som syftar till att invånarna i Västra Götalandsregionen (VGR) ska ha möjlighet till stöd att förändra sina levnadsvanor inom kost, fysisk aktivitet, tobaksbruk samt riskbruk av alkohol. Nu är projektet med och tävlar om GötaPriset 2021 som presenteras på Kvalitetsmässan den 16-18 november.

Laganda och digital omställning har präglat Regionhälsan 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-05 14:21 CET

Den 3 februari presenterade Regionhälsan årsredovisning 2020 för styrelsen för Regionhälsan. Förvaltningens andra verksamhetsår i ordningen har präglats av covid-19. Men trots coronapandemin har det totala antalet vårdkontakter för hela Regionhälsan ökat med 2 procent jämfört med 2019.

Nu öppnar två nya mottagningar för unga män i regionen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-28 13:00 CET

I början av februari öppnar två nya mottagningar för unga män (MUM) i Fyrbodal och Skaraborg. Mottagningarna vänder sig till personer mellan 18 och 30 år som identifierar sig som män. Hit vänder sig målgruppen för frågor och funderingar kring sex och relationer.

Nyöppning av Torslanda barnmorskemottagning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-02 10:38 CET

Måndagen den 9 november 2020 öppnar Torslanda barnmorskemottagning igen efter några månaders tillfällig stängning.

Ingen titel
Minskad stress hos pappor som delar föräldraledigheten lika

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-21 10:10 CEST

Pappor som delar föräldraledigheten lika med sin partner fram till att barnet är 18 månader upplever mindre stress i sitt föräldraskap och är mer tillfreds med familjesituationen, visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

Första interaktiva årsrapporteringen om barnhälsovård

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-14 12:21 CEST

I samband med den årliga barnhälsovårdskonferensen som inleds idag, presenterar Central Barnhälsovård Västra Götaland, landets första och hittills enda interaktiva årsrapportering om barnhälsovård.

Ingen titel
Fortsatt satsning på utökade hembesök ger tidigt stöd till fler barn och familjer

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-13 17:03 CEST

Sedan 2018 erbjuder barnhälsovården och förebyggande socialtjänsten utökade hembesök till förstagångsföräldrar i prioriterade områden i Göteborg. Nu har stad och region beslutat att förlänga satsningen i minst ett år. Beslutet gäller även fortsatt utvärdering för att kunna bedöma effekter för barn och familj.

1177 Vårdguiden på telefon bokar inga tider för provtagning av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-10 11:12 CEST

Just nu är det många som vill boka tid för provtagning för pågående covid-19 infektion, det vill säga PCR-test. Många ringer till 1177 Vårdguiden på telefon för att få en tid för provtagning, vilket inte är möjligt.

Den 17 augusti startar Västra Götalandsregionens barnmorskemottagningar cellprovtagning igen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-10 14:49 CEST

Med start den 17 augusti, kallar Västra Götalandsregionens barnmorskemottagningar till cellprovtagning igen efter några månaders uppehåll på grund av covid-19.

Ny barnmorskemottagning slår upp portarna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-07 10:07 CEST

Nu kan boråsarna besöka två barnmorskemottagningar i centrum. Den 10 augusti slår nya mottagningen Heimdal sina portar på Stengärdsgatan.

Stor ökning av digitala patientmöten till följd av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-26 08:51 CEST

Trots att Regionhälsans verksamheter har haft färre antal fysiska patientbesök på grund av corona-pandemin, har man totalt sett ökat antalet vårdkontakter. Detta har gjorts genom en snabb omställning till olika typer av distanskontakter, som patientmöten via telefon eller video.

Chatbot Corona svarar på frågor om covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-08 13:11 CEST

För att avlasta 1177 på telefon med att svara på frågor om covid-19, har Västra Götalandsregionen startat en chattbot på 1177.se som svarar på allmänna frågor kring just det nya coronaviruset.

Barnmorskemottagningarna i Vara och Grästorp stänger – patienterna omhändertas i Lidköping och Nossebro

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-23 10:56 CET

Med anledning av den ansträngda situationen som uppkommit i samband med coronaviruset covid-19 är barnmorskemottagningarna i Vara och Grästorp stängda tillsvidare.

Från och med 26:e mars ställs alla cellprov in på Västra Götalandsregionens barnmorskemottagningar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-18 14:16 CET

Från och med den 26:e mars görs inte längre några cellprovtagningar på Västra Götalandsregionens barnmorskemottagningar. Anledningen är ett behov av att prioritera och omfördela resurser på mottagningarna på grund av den pågående coronapandemin. Förändringen gäller tills vidare, och den som fått din tid avbokad kommer att få en ny kallelse längre fram.

Ingen titel
Västra Götalandsregionens Flyktingmedicinska mottagning, i samarbete med Göteborgs stad når 85 % av alla nyanlända med hälsoinsats

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-02 11:06 CET

Alla flyktingar som invandrar till Sverige erbjuds en hälsoundersökning. Syftet är att upptäcka ohälsa som kan stå i vägen för att personen ska kunna etablera sig i Sverige. Historiskt har det dock varit få som utnyttjat erbjudandet, i Västra Götaland var det före 2012 bara 30 % av de nyanlända som faktiskt genomgick en hälsoundersökning. Men nu har ett samarbete mellan Göteborgs stad, och Västra Götalandsregionens Flyktingmedicinska mottagning gett resultat: 85 % av de nyanlända genomgick en hälsoundersökning 2019.

Ingen titel
Hög patient- och medarbetarnöjdhet i Regionhälsans årsbokslut

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-20 14:47 CET

Efter första året som förvaltning visar Regionhälsans årsbokslut en hög nöjdhet hos såväl patienter som medarbetare. Förvaltningen kan också uppvisa en ekonomi i balans.

Ingen titel
Ny strategi för sexuell hälsa antagen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-30 15:01 CET

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen antog nyligen en strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Ingen titel
Västra Götalandsregionen först i Sverige med heltäckande medicinsk riktlinje kring hedersrelaterat våld och förtryck

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-13 08:32 CET

Att bli utsatt för hedersvåld, eller att själv utsätta någon annan, kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa på lång eller kort sikt. Som första region i Sverige har Västra Götalandsregionen nu tagit fram en heltäckande regional medicinsk riktlinje om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap, för att stötta hälso-och sjukvårdspersonal i deras kliniska arbete. Riktlinjen är framtagen av VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld nära relationer.

Kortare väntetider för samtal till 1177 Vårdguiden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-18 11:40 CEST

Väntetiderna till telefonrådgivningen 1177 Vårdguiden har blivit kortare. Hela första kvartalet 2019 var svarstiderna i Västra Götalandsregionen (VGR) snabbare än genomsnittet i Sverige.

Karin Holm Kaloczy blir förvaltningschef för Regiongemensam hälso- och sjukvård

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-12 14:06 CET

Karin Holm Kaloczy har utsetts till direktör för den nya förvaltningen Regiongemensam hälso- och sjukvård. Hon tillträder den 1 april.


Sociala medier


Presskontakter


Veronica Fareld
Veronica Fareld

Kommunikatör

veronica.fareld@vgregion.se

070-371 12 25

Monica Bengtson
Monica Bengtson

Kommunikatör

monica.bengtson@vgregion.se

072-201 81 12


BilderVideorPodcastsDokument