Pressmeddelanden


Ingen titel
Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad skriver avsiktsförklaring om beredskapslager för skyddsutrustning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-15 09:00 CET

Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad har skrivit under en avsiktsförklaring om att teckna samarbetsavtal gällande beredskapslager för skyddsutrustning. Samarbetsavtalet tas fram under januari och ska gälla i 12 månader.

Ingen titel
Avtal tecknat för restaurang i Nya Regionens hus i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-01 12:58 CET

Regionservice har tecknat avtal med NR (Nordrest) Restauranger AB för restaurangen i nya Regionens hus i Göteborg.

Ny leverantör av kafé och restaurang

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-23 09:00 CET

Regionservice har tecknat avtal med NR (Nordrest) Restauranger AB för leverans av kafé- och restaurangverksamhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Skaraborgs sjukhus (SkaS), Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett. 

Drift av restaurang och kafé Regionens hus Skaraborgs sjukhus (SkaS) Mariestad

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-16 16:42 CEST

Regionservice ansvarar för café- och restaurangverksamheten på Västra Götalandsregionens sjukhus. Mariestads kommun upphörde den 30 juni med driften av kafé och restaurang på SkaS Mariestad. Servicenämnden beslutade i februari 2018 att Regionservice ska leverera kafé- och restaurangverksamheten på SkaS Mariestad via upphandlad leverantör. En upphandling avseende drift av kaféer och restauranger på SkaS, SU, Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett har genomförts under året men är just nu överprövad i förvaltningsrätten i Göteborg.

Benchmarking i servicefrågor, pris för hållbar innovation och sänkt sjukfrånvaro inom Regionservice

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-19 07:00 CEST

Vid Servicenämndens sammanträden den 18 maj och 15 juni presenterades Regionservice arbete med benchmarking, hållbar innovation samt sänkt sjukfrånvaro. 

Sänkt sjukfrånvaro och budget i balans

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-01 14:19 CET

Vid servicenämndens sammanträde presenterades Regionservice årsredovisning. Förvaltningens arbete med hälsa och arbetsmiljö har gett resultat, sjukfrånvaron har gått ner från 9,01% till 7,88%.

Tilldelningsbeslut upphandling café och restaurang

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-20 10:15 CET

Tilldelningsbeslut i upphandling av café- och restaurangverksamhet har idag lämnats till Modis Restauranger AB. Upphandlingen omfattar verksamhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Skaraborgs sjukhus (SkaS), Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett.

Ingen titel
Beslut om förutsättningar för upphandling av café- och restaurang

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-30 16:00 CEST

Vid dagens sammanträde fattade servicenämnden beslut om förutsättningar för upphandling av Regionservice café- och restaurangverksamhet. Dessa innefattar bland annat förbättrad kvalitet, tillgänglighet och utbud för kunderna och att leverantören ska ta social hänsyn och uppfylla etiska krav enligt Västra Götalandsregionens uppförandekod. Nästa steg i upphandlingsprocessen är att färdigställa förfrågningsunderlaget för utskick i slutet av september. 

Ingen titel
Enkät bekräftar: Patienterna är nöjda med maten på sjukhusen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-16 15:00 CEST

Maten är god och det är viktigt att få välja. Detta bekräftas av en patientenkät som genomfördes i april på Västra Götalandsregionens sjukhus.

Ingen titel
Ökad service till vården frigör resurser och höjer kvaliteten

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-22 08:18 CEST

Regionservice har under våren fått ett flertal uppdrag med avsikt att avlasta hälso- och sjukvården. Inom NU-sjukvården övertog Regionservice redan i höstas slutstädning av operationssalarna på Uddevalla sjukhus. Enligt NU-sjukvårdens egen utvärdering har detta ökat kapaciteten med 8 operationer per vecka, vilket på årsbasis blir 320 operationer. 

Positivt resultat i Regionservice årsredovisning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-03 13:04 CET

Vid servicenämndens sammanträde den 3 februari redovisades Regionservice resultat för 2016. En av de viktigaste utmaningarna under året har varit att utveckla samarbetet med vården för att på bästa sätt använda befintliga resurser inom Västra Götalandsregionen. Totalt 40,7 mnkr har återbetalats till övriga förvaltningar inom Västra Götalandsregionen. Utöver det har 7,6 mnkr återbetalats från Hjälpmedelscentralerna enligt särskild överenskommelse.

Beslut om utveckling av café- och restaurangverksamhet i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-21 21:05 CET

Servicenämnden fattade den 16 december ett inriktningsbeslut om café- och restaurangverksamheten i Västra Götalandsregionen. Beslutet innebär att Regionservice ska leverera café- och restaurangverksamheten via upphandlad leverantör, med undantag för NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus. Där kommer istället nuvarande verksamhet att utvecklas och anpassas för ökad tillgänglighet, ökat utbud och ekonomisk hållbarhet.

Ingen titel
Måltidsveckan ska öka förståelsen för patientmåltidens betydelse

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-28 15:00 CEST

Under vecka 45 hålls flera utbildningsdagar om patientmåltider runt om i Västra Götalandsregionen. En praktisk utbildning för vårdpersonal om hur rutiner och service kan förbättras.

Ingen titel
Nya köket på SU/Sahlgrenska är invigt!

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-13 13:15 CEST

Torsdagen den 13 oktober invigdes det nya toppmoderna storköket på Sahlgrenska i Göteborg. Efter ett års renovering omfattar storköket på ca 2400 kvadratmeter bland annat ett dietkök, ett bageri, brickservering och förpackningsrum för kylda maträtter. 

Ingen titel
Miljö- och kvalitetscertifiering för Hjälpmedelscentralen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-30 14:36 CEST

Hjälpmedelscentralen tillhör Regionservice inom Västra Götalandsregionen och är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna samt Västra Götalandsregionens egna verksamheter. För att kunna utföra sitt uppdrag med hög kvalitet och driva ett aktivt miljöarbete beslutade Hjälpmedelscentralen 2013 att kvalitets- och miljöcertifiera sig. Efter granskning av SP (Sveriges Tekniska  Forskningsinstitut) under våren 2016 fick Hjälpmedelscentralen i augusti godkännande med certifikat för ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Ingen titel
Besök oss på nationella Hjälpmedelsdagen 23 september

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-16 07:00 CEST

Mer än var 10:e person i Sverige är hjälpmedelsanvändare. Hjälpmedelsdagen är ett nationellt projekt med mål att instifta en årlig temadag den 23 september. Detta vill vi uppmärksamma med öppet hus på Hjälpmedelscentralen.

Ingen titel
Topplacering för Västra Götalandsregionens fordonsflotta

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-29 05:00 CEST

Miljöfordonsdiagnosen 2016 talar sitt tydliga språk; Västra Götalandsregionen är på delad första plats bland regioner och landsting och står även för den största förbättringen sedan föregående mätning. Detta är resultatet av ett långsiktigt och engagerat arbete inom Regionservice verksamheter. 

Ingen titel
Matköp med Swish testas i NU-sjukvården

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-31 06:00 CEST

Just nu genomförs ett pilotprojekt på NU-sjukvårdens förlossning, BB-enhet och neonatalavdelning. Patienternas anhöriga kan beställa och betala luncher och middagar via mobiltjänsten Swish. Om testet faller väl ut är tanken att fler av Västra Götalandsregionens sjukhus ska kunna erbjuda samma möjlighet.

Ingen titel
På god väg mot Västra Götalandsregionens miljömål

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-05 15:00 CET

Transporter, ekologiska livsmedel och måltidssvinn är Regionservice fokusområden för minskad miljöpåverkan. Bland annat har antalet bensin- och dieseldrivna bilar halverats de senaste två åren och under 2015 KRAV-certifierades alla sjukhuskök och restauranger.

Hjulen rullar vidare

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-30 14:49 CET

En rullstol kan förändra livet för en funktionshindrad människa. Sedan 2011 samarbetar Regionservice med Sahlgrenska International Care för att utrangerade hjälpmedel och textilier ska komma till nytta i andra delar av världen.

Ingen titel
Västra Götalandsregionens kök och restauranger KRAV-certifierade

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-04 08:43 CET

Livsmedel är en viktig fråga i Västra Götalandsregionens arbete för miljömässigt hållbar utveckling. Sedan oktober 2015 är sjukhusköken och Gastronomens restauranger KRAV-certifierade.


Sociala medier


Kontakt


Dag Thyselius
Dag Thyselius

Kommunikationschef

dag.thyselius@vgregion.se

072-2141836

Dan Åberg
Dan Åberg

Ordförande servicenämnden

dan.aberg@vgregion.se

010-4410050


BilderVideorPodcastsDokument