Pressmeddelanden


Förändring för rättssäkerhet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-27 11:00 CEST

RGMF har sedan sin tillkomst ansett att den lagstiftning som styr den stora verksamhet, som är till för att skydda och stödja de människor som är mest utsatta i samhället är otidsenlig och förlegad i dagens samhälle. Dock har det visat sig mycket svårt att få gehör för en förändring.


Sociala medier


Kontakt


Kjell Jönsson
Kjell Jönsson

Förbundsordförande, RGMF

rgmf@rgmf.se

070-526 5143


BilderVideorPodcastsDokument