Pressmeddelanden


Riksbankens Jubileumsfond finansierar insamling av mikrodata inom finansiell stabilitet och penningpolitik

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-29 08:30 CET

Handelshögskolan i Stockholm beviljas 15 miljoner kronor för att samla, dokumentera och bearbeta svenska mikrodata inom finansiell stabilitet och penningpolitik.

Miljoner till ny forskning om forskningsetik

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-27 08:30 CET

Sju projekt beviljas forskningsmedel inom ramen för den satsning på forskning om forskningsetik som Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet genomför tillsammans.

Riksbankens Jubileumsfond stödjer forskningen med 350 miljoner kronor

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 16:58 CET

Trots coronapandemin fortsätter Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansiera forskare inom humaniora och samhällsvetenskap på samma nivå som tidigare.

Nya styrelseledamöter till Riksbankens Jubileumsfond

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-02 10:01 CET

Riksdagen har utsett nya ledamöter till RJ:s styrelse. Ny ordförande för styrelsen blir Anders Malmberg, professor i ekonomisk geografi och för närvarande prorektor vid Uppsala universitet.

Ingen titel
Riksbankens Jubileumsfond delfinansierar Scholars at Risk-Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-16 08:55 CEST

Riksbankens Jubileumsfond stödjer den svenska sektionen av Scholars at Risk med fem miljoner kronor.

Staden som ständigt berör

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-12 13:20 CEST

En allt större del av mänskligheten lever i dag i urbana miljöer. Men hur uppstod de? Varför är de så lockande och framgångsrika, och samtidigt så farliga?

Nya styrelseledamöter nominerade till Riksbankens Jubileumsfond

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-08 13:01 CEST

Sex akademiska ledamöter är nominerade till Riksbankens Jubileumsfonds styrelse.

Ny utlysning av RJ Sabbatical

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 09:13 CEST

Nu utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) årets RJ Sabbatical, där lektorer och professorer får medel för att avsluta forskning och skriva vetenskapliga verk.

Ingen titel
Den eviga staden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-21 08:15 CEST

Staden har sedan antiken varit en symbol för kultur och mänskliga landvinningar. Inte minst Rom har betraktats som ett måste för den bildade människan. Men vad händer med stadens status när det urbana utmanas av exempelvis pandemier?

Forskare finansieras för att samverka med omgivande samhället

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 07:05 CEST

Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskningssamarbete med Skånes universitetssjukhus, Språkrådet och Malmö stad, 

Årets Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 08:36 CEST

Riksbankens Jubileumsfond har utsett fem forskare till 2020 års Pro Futura-forskare.

Den ständigt omplanerade staden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-10 15:09 CEST

Sedan inflyttningen till städerna ökade dramatiskt från 1800-talets slut har stadens styrande försökt planera städerna bättre. Men flera gånger har planerna slagit fel och visat sig ohållbara. Kritiken efteråt har inte varit nådig. Ändå måste vi planera. Så hur ska man göra det bättre?

Ingen titel
Staden – ny samtalsserie på UR och ny årsbox

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-18 13:59 CEST

Över världen ligger städer mer öde än någonsin. Men staden ligger inte nere för räkning. Urbaniseringen väntas tvärtom öka, trots de många utmaningar som dagens städer står inför. Men vad är en stad? Och hur kommer den att se ut i framtiden?

Ny satsning på forskning om forskningsetik

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-14 08:46 CEST

Tillsammans med Kungl. Vitterhetsakademien och Vetenskapsrådet satsar Riksbankens Jubileumsfond (RJ) 25 miljoner kronor för att stödja svensk forskning om forskningsetik.

Ingen titel
Ny bok om staden i ständig förändring

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 15:21 CET

Det byggs och byggs på, rivs och byggs nytt. Kanske är stadens mest utmärkande drag förändring, vilket inte minst blir synligt i pandemi-tider. I RJ:s årsbox 2020 står staden i centrum och först ut är stadshistorikern Håkan Forsell med sitt häfte.

Ny utlysning för samverkan mellan forskare och kulturarvsinstitutioner

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-11 14:22 CET

Tillsammans med Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien lyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för andra gången ut medel för att stödja datadriven forskning inom området digitalisering och för att göra kulturarvssamlingar tillgängliga för forskning.

Utbilda dig i digital humaniora i Oxford

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-14 13:33 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 20 platser på en sommarskola i digital humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond erbjuder forskare tid vid Medelhavsinstituten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 09:55 CET

Ingen titel
Kronans skepp Samson från 1500-talet funnet vid Kungsträdgården

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-17 11:15 CET

På en innergård mitt i centrala Stockholm har ett skeppsvrak från slutet av 1500-talet precis undersökts.

Ingen titel
Nytt poddavsnitt: radikaliseras väljarna eller normaliseras partierna?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-12 10:18 CET

Ny samarbetsmodell mellan forskare och organisationer

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-10 14:09 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) lanserar en ny version av Flexit-tjänster. Forskare och företag inom privat och offentlig sektor samt idéburna organisationer kan i den här utlysningen skicka in en gemensam ansökan.

Ingen titel
Nytt poddavsnitt: Globalt och lokalt stärker splittrat medielandskap

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-28 15:36 CET

Senaste avsnittet i Riksbankens Jubileumsfonds podd Det nya Sverige handlar om medierna. Hur fragmentisering och generationsklyftor påverkar bilden av samhället och hur vi ser på varandra.

Ingen titel
Det nya Sverige – i box, podd och seminarium

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-13 13:34 CET

Vad är det som händer egentligen? Lever vi i ett nytt land, eller är förändringarna bara skenbara? I en ny box utgiven av Riksbankens Jubileumsfond samt i en podd diskuteras frågorna av insatta forskare.

Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning får drygt 335 miljoner kronor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-17 14:54 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) delar ut drygt 335 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskning inom organisationer utanför akademin

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-17 14:04 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansierar tre nya Flexit-tjänster i samarbete med Rädda Barnen, Lindholmen Science Park och FoU Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund.

Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskning vid svenska Medelhavsinstituten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 10:29 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansierar forskning vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom.

Ingen titel
Den nya Sverige: Riksbankens Jubileumsfonds nya årsbok

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-12 10:27 CEST

Sverige har under de senaste årtiondena förändrats radikalt på ett antal sätt. I Det nya Sverige tar sex forskare ett stadigt grepp om utveckling genom att på djupet studera välfärden, medierna, partierna, språket och droger.

Riksbankens Jubileumsfond och SCAS samarbetar om global utveckling och styrning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-24 10:20 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansierar den nya satsningen ”Global Horizons” vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala. Den totala summan är 15 miljoner kronor fördelat på fem år.

Årets nya Pro Futura-forskare

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-14 14:18 CEST

Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap får 79 miljoner kronor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-28 15:38 CEST

Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har idag beviljat forskare medel för satsningarna Mixade metoder och RJ Sabbatical.


Nyheter


Två forskare utsedda till årets Humboldtstipendiater

Nyhet Publicerad: 2020-07-02 10:23 CEST

Johannes Müller

Ny vecka, nytt poddavsnitt – om droger

Nyhet Publicerad: 2019-11-25 09:24 CET

Ämnena i Riksbankens Jubileumsfonds årsbox presenteras även i en poddserie med samma namn som boxen: Det nya Sverige. Ny kan du lyssna på det nya avsnittet om droger och berusning.

Att leva med demens

Nyhet Publicerad: 2016-12-05 15:46 CET

Att leva med demens

Lär mer på konferens

Nyhet Publicerad: 2016-11-18 15:51 CET

28 november

300 miljoner kronor till svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Nyhet Publicerad: 2016-10-20 17:34 CEST

Riksbankens Jubileumsfond beviljade under torsdagen över 300 miljoner kronor till svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Vi litar på Skatteverket

Nyhet Publicerad: 2015-12-08 11:18 CET

Forskningsvistelser vid de svenska instituten i Aten, Istanbul och Rom

Nyhet Publicerad: 2015-03-10 11:57 CET

Den som söker ska vid ansökningstillfället ha avlagt doktorsexamen och ha en anställning antingen vid ett svenskt universitet och högskola eller vid ett svenskt museum, arkiv och bibliotek.

Utsatthet försvårar integrationen

Nyhet Publicerad: 2014-12-19 15:04 CET

I sin slutredovisning av projektet Integration genom dop visar Per Hammarström att framgångsrika judar i högre grad än mindre bemedlade konverterade till kristendomen under 1800-talet.

Ingen titel
Kommunerna kan lära riksdagspolitikerna att forma majoriteter

Nyhet Publicerad: 2014-09-17 10:07 CEST

Fortsätt granska registreringen av romer och andra utsatta!

Nyhet Publicerad: 2013-09-30 11:31 CEST

Ingen titel
Elisabeth Özdalga bloggar om Turkiet

Nyhet Publicerad: 2013-09-05 10:37 CEST

Körsång lindrar magsmärtor

Nyhet Publicerad: 2013-05-13 16:02 CEST

Ingen titel
När visionen om Indien som stormakt bröt samman

Nyhet Publicerad: 2013-04-16 11:24 CEST

Oklart hur forskningsfinaniseringen fungerar

Nyhet Publicerad: 2013-01-07 16:02 CET

Tredje uppgiften i framtiden

Nyhet Publicerad: 2012-11-09 15:30 CET

På jakt efter den goda läraren

Nyhet Publicerad: 2012-09-26 11:28 CEST

Den goda läraren

Ingen titel
Seminarium: rågången mellan akademi och näringsliv

Nyhet Publicerad: 2012-04-02 16:14 CEST

Dag

Har korruptionen ökat?

Nyhet Publicerad: 2011-10-10 14:29 CEST

Digitaliseringarna förändrar forskningen

Nyhet Publicerad: 2011-04-14 15:11 CEST

Inbjudan till seminariedag om forskning inom och med näringslivet

Nyhet Publicerad: 2010-11-16 09:46 CET

Marcus Persson (

Humboldt-stipendier

Nyhet Publicerad: 2010-09-09 10:00 CEST

Swedish-German Programme Research Awards for Scientific Cooperation


Sociala medier


Kontakt


Hanna Köllerström
Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435


BilderVideorPodcastsDokument