Pressmeddelanden 2008


RJ lanserar ny stödform

Pressmeddelande Publicerad: 2008-12-17 21:55 CET

Under 2009 kommer Riksbankens Jubileumsfond att lansera en ny stödform. Bakom initiativet finns en erfarenhet om att forskare inom humaniora och samhällsvetenskap har behov av mer flexibla stödformer för att komma igång med till exempel nya forskningssama...

5,6 miljoner kr till forskning om civilsamhället

Pressmeddelande Publicerad: 2008-12-10 11:34 CET

Riksbankens Jubileumsfond beslutade den 10 december att bevilja 4 forskningsanslag om sammanlagt 5,6 miljoner kr till postdoktoral forskning om civilsamhället. Programmet riktar sig till yngre forskare, som avlagt doktorsexamen år 2003 och senare. Det fi...

Forskning om äldre belönas

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-18 09:49 CET

Det låter obehagligt, ska jag som snart fyller 40 börja oroa mig för mina dopaminförluster?

Föreningen för studier av forskning och utbildning, Sister, avvecklas

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-07 10:03 CET

Efter 10 års verksamhet kommer nu Föreningen för studier av forskning ochutbildning, Sister, att avvecklas. Vid inrättandet garanterade Strategiskastiftelsen (SSF), KK-Stiftelsen, Stint och Riksbankens Jubileumsfond (RJ)att under sammanlagt 10 år bidra me...

300 miljoner till humaniora och samhällsvetenskap

Pressmeddelande Publicerad: 2008-10-23 17:30 CEST

Riksbankens jubileumsfond har nu bestämt vilka som ska få medel i årets ansökningsomgång. Av cirka 800 inkomna ansökningar är det 3 program som får stöd, drygt 40 projekt och ett dussintal infrastrukturprojekt, Ansökningarna vittnar inte bara om en bredd...

Pro Lingua sprider svensk forskning

Pressmeddelande Publicerad: 2008-09-25 15:58 CEST

Under högtidliga former delade Språkrådets föreståndare Olle Josephson för andra året i rad ut Pro Lingua, ett översättningspris på upp till en kvarts miljon kronor, till två svenska forskare. Priset delades ut på Bok- och biblioteksmässan, och de l...

Nyinstiftat pris internationaliserar svensk forskning

Pressmeddelande Publicerad: 2008-09-12 10:33 CEST

Snart är det dags att för andra gången dela ut det nyinstiftade Pro Lingua-priset. Det delas ut på Bokmässan torsdagen 25 september kl 15.05 på Forskartorget. Priset ska främja spridningen av excellent svensk humanistisk forskning i utlandet, genom att ...

Åtta infallsvinklar på hållbara värden och andra eviga frågor

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-29 14:09 CEST

Riksbankens Jubileumsfond inleder hösten 2008 en ny serie populärvetenskapliga årsböcker med samlingen HÅLLBARA VÄRDEN (red. Marie Cronqvist). Författarna till åtta essäer om värdens beständighet och föränderlighet svingar sig från grekiska ruiner till di...


Sociala medier


Presskontakter


Hanna Köllerström
Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435


BilderVideorPodcastsDokument