Pressmeddelanden 2009


Unga forskare belönas med Pro Futura V

Pressmeddelande Publicerad: 2009-12-21 14:00 CET

Ali Ahmed,

255 nya miljoner till forskning

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-22 16:29 CEST

En sammanställning över årets beviljade anslag publiceras inom kort

Barnens bästa - svårare än man kan tro

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-19 09:59 CEST

Det är inte självklart att det är barnens bästa som sätts i första hand i vårdnadstvister. Trots att lagstiftningen är mycket tydlig är resultaten i Eva Ryrstedts undersökning om barnens roll nedslående. - Ibland är barnen inte del av processen och i n...

Flexit vidgar vyerna

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-16 08:37 CEST

Postdok på företag för humanister!

Gästforskare från Tyskland inbjudes

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-14 09:27 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har sedan 20 år ett avtal med Alexander von Humboldt-Stiftung om att ömsesidigt stödja utbyte av gästforskare inom ramen för ett gemensamt program Swedish-German Programme Research Awards for Scientific Cooperation. Avtalet...

Pompejis sociala hierarkier blottlagda

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-09 10:03 CEST

Pompejis sociala hierarkier blottlagda

Nils-Erik Svenssons resestipendium

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-29 11:11 CEST

yngre disputerade

Två förnyare får priset Pro Lingua

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-24 15:30 CEST

Pristagarnas CV

RJ vill öka rörligheten med ny satsning

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-14 10:07 CEST

I dag sparkar Riksbankens Jubileumsfond i gång ett helt nytt initiativ för humanister och samhällsvetare. Det handlar om ett postdoktoralt program som syftar till att förbättra kontakterna mellan universiteten och högskolorna och framför allt näringsliv...

Pro Lingua - stort pris till excellenta humanister

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-14 09:12 CEST

I år delas Pro Lingua-priset ut för tredje gången. Två ännu hemliga forskare får upp till 250 000 kronor för att översätta ett verk. Pristagarna avslöjas under en cermoni vid Forskartorget på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg torsdagen 24 september ...

Turin juli 2010

Pressmeddelande Publicerad: 2009-08-25 08:41 CEST

Åk till den tvärvetenskapliga konferensen ESOF (Euroscience Open Forum ) nästa sommar med stöd från Riksbankens Jubileumsfond. ESOF är en tvärvetenskaplig alleuropeisk konferens som anordnas för tredje gången den 2-7 juli 2010. Det är ingen traditionel...

Följ med till forskningsfronten!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-08-21 16:05 CEST

Janken Myrda

RJ söker forskningssekreterare

Pressmeddelande Publicerad: 2009-08-10 13:30 CEST

RJ söker forskningssekreterare

Samtal i rörelse - en lovsång till samtalet

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-25 08:27 CEST

I dagarna kom RJs årsbok från tryckeriet. Temat i år är kommunikation och titeln är Samtal i rörelse. Elva essäer om mänskaliga möten och språkets kraft. Boken är tänkvärt och egensinnigt illustrerad av konstnären Emelie Östergren. - I år har vi valt en...

"Din mamma är en hora!" Svenska och tyska ungdomars svordomar kartläggs

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-16 09:06 CEST

Antje Hornscheidt är genusforskare och verksam vid Humboldt universitetet i Berlin, där hon sedan flera år forskat om språk och genus. Nu har hon bjudits in som Humboldt-stipendiat till Uppsala och Lunds universitet. Humboldt-stipendiet delas sedan flera ...

RJ satsar på humanister!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-15 11:22 CEST

ABM, MP3 - RJ satsar på humaniora och på humanister!

Akademiskt ledarskap

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-12 13:14 CEST

Följ debatten om akademiskt ledarskap på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida. Vem är det som ska styra universiteten och forskningen? Och varför? Läs inlägg av Kim Salomon, Sverker Sörlin, Elisabeth Elgan, Ylva Hasselberg och Patrik Hall på www.rj.se

Cultural Policy Research Award 2009

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-07 10:44 CEST

Se mer information om priset och hur man söker på vår hemsida, under aktuella utlysningar.

Behövs akademiskt ledarskap?

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-05 08:31 CEST

Ylva Hasselberg

Den 4 maj erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (3 mån)

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-29 15:09 CEST

Riksbanken beslöt den 20 oktober att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider.

Tre forskare får 100 000 kr var!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-01 08:31 CEST

Otto von Busch

Hemmafruar skulle aktiveras

Pressmeddelande Publicerad: 2009-03-31 11:23 CEST

Vet du vad en aktiveringsinspektör är? Visste du att det har funnits sådana i Sverige? Eller vad de gjorde? Denna i dag ganska okända yrkeskår var anställda av AMS och hade till uppgift att få hemarbetande kvinnor att förvärvsarbeta. Den första anstä...

Ingen titel
RJs årsbok får pris

Pressmeddelande Publicerad: 2009-03-19 15:13 CET

RJs årsbok är ett föredöme! RJs årsbok från 2008 Hållbara värden har blivit utsedd till en av förra årets vackraste och mest funktionella böcker av föreningen Svensk Bokkonst. Juryns motivering lyder: »En elegant bok i återhållet format, välproducerad...

Utlysning av forskningsmedel om globala utmaningar

Pressmeddelande Publicerad: 2009-03-02 10:13 CET

Europa och de globala utmaningarna

854 ansökningar totalt

Pressmeddelande Publicerad: 2009-03-02 10:05 CET

När alla ansökningar är räknade i årets ansökningsomgång till Riksbankens Jubileumsfond, visar det sig att det totalt inkommit 854 ansökningar. Det är en avsevärd ökning från förra året. Det är enligt VD Göran Blomqvist en förvånansvärt stor ökning. Vad ...

Humanioras framtid - himmel eller helvete?

Pressmeddelande Publicerad: 2009-02-03 08:54 CET

Enligt Vetenskap & Allmänhets senaste undersökning om allmänhetens tilltro till forskning så är det allt färre som tror att astrologi är vetenskap och fler som menar att forskning inte kan bedömas direkt efter sin nyttighet. Och det är fler som är int...

Två runforskare sökes

Pressmeddelande Publicerad: 2009-02-03 08:51 CET

Runologi är läran om runor och runinskrifter och runologen sysslar följaktligen med runor. Nu gör man från RJ tillsammans med Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och Riksantikvarieämbetet en satsning inom runologin. I dag utlyser RJ två ...

Översättningsbidrag

Pressmeddelande Publicerad: 2009-01-29 14:11 CET

  Nu lanserar Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ett nytt slags bidrag. För att öka svenska forskares möjlighet att nå ut med sins resultat så kommer forskare från och med i år också att kunna söka ett översättningsbidrag. Översättningsbidrag beviljas end...


Sociala medier


Presskontakter


Hanna Köllerström
Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435


BilderVideorPodcastsDokument