Pressmeddelanden 2010


RJ främjar forskares internationalisering

Pressmeddelande Publicerad: 2010-12-15 22:02 CET

Helena Falkenberg

Ingen titel
Tankens flykt och förutsättningar - RJ:s årsbok

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-29 10:51 CET

Allt som tänkas kan. 29 ingångar till vetenskapens villkor

Vad gör riksdagen?

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-22 16:11 CEST

Under senare år har riksdagens roll och arbetsuppgifter genomgått betydande förändringar. Globaliseringen, den tilltagande europeiska integrationen, medialiseringen och vår tids ökade krav på öppenhet är några av de processer som påverkat riksdagens arbet...

Nästan 220 miljoner till ny forskning, och mera på väg!

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-22 08:54 CEST

Så var det återigen klart. I går eftermiddag fattade styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond (RJ) efter en lång och gedigen beredningsprocess beslut om vilka som får forskningsmedel. Ämnesmässigt spänner tilldelningen från arkeologi till sociologi, från e...

Ingen titel
Nya rön om antikens Grekland

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-09 10:28 CEST

Svenska forskare på ön Poros, Grekland, har i utgrävningar av ett tempel, blottlagt tidigare okända delar av den antika kulturen. Genom att arbeta tvärvetenskapligt och involvera bl.a. religionsvetare redan ute på fältet har de gjort nya upptäckter. Offer...

Företagssatsning på humanister

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-06 13:07 CEST

Nu närmar sig den slutgiltiga ansökningsdagen för Riksbankens Jubileumsfonds initiativ Flexit, som nu utlysts för andra gången. Det handlar om ett postdoktoralt program för humanister och samhällsvetare som syftar till att förbättra kontakterna mellan uni...

Nils Erik Svenssons resestipendier utlyses

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-03 13:55 CEST

yngre disputerade

Skatteforskare sökes

Pressmeddelande Publicerad: 2010-08-24 16:37 CEST

Hösten 2007 tog Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tillsammans med Skatteverket och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) initiativet till en nysatsning på forskning inom skatteområdet. Gensvaret var mycket starkt. Fem av ansöknin...

Humanist eller samhällsvetare med känsla för företagande sökes

Pressmeddelande Publicerad: 2010-08-24 16:32 CEST

Ny utlysning av Flexit-anställningar Anställningar för disputerade humanister och samhällsvetareRJ utlyser fem Flexit-anställningar, det vill säga fem postdok-tjänster vid fem olika företag. Flexit är ett pilotprojekt som söker nya flexibla lösningar för...

Ingen titel
My preciousss

Pressmeddelande Publicerad: 2010-08-24 15:05 CEST

Marcus Persson bloggar för RJ. Läs hela inlägget här.

SCAS inbjuder till möte mellan tio av världens ledande institut för forskning

Pressmeddelande Publicerad: 2010-06-08 17:13 CEST

Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS

RJ satsar på open access!

Pressmeddelande Publicerad: 2010-06-01 17:21 CEST

Nu inför Riksbankens Jubileumsfond(RJ) nya riktlinjer för sina forskare vad det gäller öppen och fri publicering på nätet, open access. -Open access är här för  att stanna och för RJ är det viktigt att ta ställning för fri tillgång till forskningsinforma...

Svenska instituten får förstärkning på forskningsfronten

Pressmeddelande Publicerad: 2010-05-03 13:58 CEST

Åsa Eldén

NES-stipendiater utsedda

Pressmeddelande Publicerad: 2010-03-23 14:08 CET

Tekn. Dr Christina Öberg, Department of Management and Engineering., Linköpings universitet ochTekn. Dr Kristina Grange, Institutionen för Samhällsplanering och miljö, KTH, har tilldelats 2010 års resestipendier ur Nils-Eric Svenssons fond. Christina Öbe...

Följsamhet präglade Sveriges förhållande till IMF

Pressmeddelande Publicerad: 2010-03-22 11:10 CET

- Sveriges agerande i förhållande till IMF präglades av blygsamhet, pålitlighet, försiktighet och kompromissbenägenhet, säger Göran Ahlström, som tillsammans med Benny Carlsson vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet i skrivit om Sver...

Ingen titel
Papyrus i databas öppnar dörren till antiken

Pressmeddelande Publicerad: 2010-02-23 14:03 CET

I ett privatbrev (ovan) från 100-talet, skriver en soldat till sina syskon och meddelar att han avancerat till "principalis". Han skriver med grekiska bokstäver men felstavar till "prinkiparis", alltså med en förväxling av "l" och "r", ett misstag vi känn...

Ingen titel
Etiska koder leder inte alltid rätt

Pressmeddelande Publicerad: 2010-01-26 15:23 CET

Det har blivit allt vanligare att forskare inom alla fält använder sig av etiska koder för att inte hamna fel. Nu visar en undersökning att etiska koder och riktlinjer inom medicinsk verksamhet inte alltid leder dit man tänkt sig, det vill säga vägleder s...


Nyheter 2010


Inbjudan till seminariedag om forskning inom och med näringslivet

Nyhet Publicerad: 2010-11-16 09:46 CET

Marcus Persson (

Humboldt-stipendier

Nyhet Publicerad: 2010-09-09 10:00 CEST

Swedish-German Programme Research Awards for Scientific Cooperation


Sociala medier


Presskontakter


Hanna Köllerström
Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435


BilderVideorPodcastsDokument