Pressmeddelanden 2013


Lagerlöfs brevsamling kartlagd

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-28 13:37 CET

Selma Lagerlöf lästes av alla: män och kvinnor, hög som låg. I de över 40 000 brev som finns bevarade vittnar läsarna inte bara om sin läsupplevelse utan också om sina liv. Nu har breven studerats. Maria Karlsson har antagligen mest kännedom i ...

Riksbankens Jubileumsfond ger 290 miljoner kronor till hum/sam-forskning

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-24 16:30 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar i dag cirka 290 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Genom att därtill öka stödet till internationalisering och open access vill RJ stärka forskarnas konkurrenskraft och handlingsfrihet.

Flyktingar från den nazistiska raspolitiken förde tysk kulturs talan

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-24 11:46 CEST

Enligt den gängse bilden av svenskt kulturliv så bröt Sverige under 1940-talet sitt långa och intensiva förhållande med ett tyskt kulturarv. Men när historikern Henrik Rosengren i det av Riksbankens Jubileumsfond stödda projektet I skuggan av Förintels...

Ingen titel
Antisemitism ledde inte till diskriminering

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-15 17:04 CEST

Under 1920-talet och framåt försvann diskrimineringen av östjudar i Sverige. Passkrav för att resa in i Sverige samt ökade ambitioner att skapa ett transparent och rättssäkert ansökningsförfarande var de främsta orsakerna, anser Carl Henrik Carlsson.

Svårlösta handelskonflikter kartlagda

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-11 10:50 CEST

När WTOs domstolar ska lösa konflikter som uppstår kring avtalet tar det ibland flera år. Nu har alla konflikterna kartlagts och det visar sig att det är när det rör sig om anklagelser om att inhemska lagar är dolda handelshinder som dispyterna drar ut...

Kontorslandskapet kvar trots att forskningen dömer ut det

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-30 11:03 CEST

Forskaren Susanna Toivanen kan i en studie om framtidens arbetsplatser som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond, visa att kontorslandskap trots att de ger anställda hälsoproblem, fortsätter att byggas. Anledningen är en bristande koppling mel...

Lär dig mer på årets Forskartorg

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-23 11:10 CEST

12.15–12.30: När vi fick lära oss ta av skorna

Ingen titel
Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2013/2014 om LÄSNING

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-19 16:34 CEST

Läsning är den sjätte i en ny serie årsböcker från Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett övergripande tema me...

Ingen titel
Boken gjorde universiteten till forskningsinstitutioner

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-18 10:14 CEST

Universiteten var länge läroanstalter snarare än forskningsmiljöer. Men när boktryckningen blev billigare och en massmarknad för böcker uppstod i början av 1800-talet, tvingades universiteten att förändra sig och växa in i rollen som forskningsanstalt...

Kvinnors myndighet markerade självständighet

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-04 16:12 CEST

Frågan om kvinnors myndighet började som en kamp för att få förvalta sitt eget gods, men blev under 1800-talet en viktig identitetsfråga. Det visar historikern Britt Liljewall i sitt projekt Myndiga kvinnor och omyndiga män. I början av 1800-t...

2013 års Pro Futura-forskare välkomnas

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-02 16:34 CEST

Pro Futura är en elitsatsning inom humaniora och samhällsvetenskap. Flera av de tidigare forskarna är i dag professorer och leder egna forskningsprogram.  Sent i våras beslutade Riksbankens Jubileumsfond att anta de forskare som SCAS föreslagit, ...

Fredsstyrkor svåra att reglera

Pressmeddelande Publicerad: 2013-08-28 16:31 CEST

I projektet Folkrättsligt ansvar för vålds- och tvångsanvändning i multinationella fredsinsatser som nyligen slutrapporterats till Riksbankens Jubileumsfond, konstaterar juristen Ola Engdahl att det många gånger saknas möjligheter att utdöma internatio...

Ingen titel
Stort förtroende för övervakning via nätet

Pressmeddelande Publicerad: 2013-08-12 14:35 CEST

Trots att våra digitala spår registreras mer än någonsin tycks folk i gemen ha relativt stort förtroende för både myndigheter och företag som samlar information om oss. Det visar André Jansson och Miyase Christensen i ett nyligen slutrapporterat p...

Ingen titel
Välfärdspolitiken får oss att arbeta mer - och mindre

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-27 14:00 CEST

Yngre generationer tycks ha anammat en ny arbetsmoral och utnyttjar välfärdsförsäkringar, såsom sjukförsäkringen, i högre grad än äldre generationer. Samtidigt lönearbetar svenskar överlag mer än andra i EU. Det visar ekonomerna Martin Ljunge o...

Forskare och politiker i SAMspråk i Almedalen

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-27 13:43 CEST

Den 1 juli arrangeras SAMspråk under politikerveckan i Almedalen. Framstående forskare samtalar under ledning av journalisterna John Chrispinsson och Sharon Jåma med politiker från de flesta politiska partier om aktuella samhällsfrågor.

Ingen titel
Ny bok om läsning släpps i Almedalen

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-27 13:14 CEST

Riksbankens Jubileumsfond släpper sin nya årsbok Läsning måndagen den 1 juli på SAMspråk, Strand Hotel, Visby. I boken undersöker författare och forskare – zoologer, pedagoger, litteraturvetare, medievetare, språkvetare och historiker – läsningens mysteri...

Pratig svensk skolkultur

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-11 15:25 CEST

Vad händer i klassrummet? Kan vi förklara svenska elevers resultat i internationella kunskapsmätningar med hänvisning till hur undervisningen bedrivs? Det har Sverker Lindblad svar på. Han har nyligen avslutat ett projekt som studerat och jämfört kl...

Tredje uppgiften fungerar

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-11 14:56 CEST

Tredje uppgiften - det vill säga  forskarnas skyldighet att sprida sina resultat utanför högskolans murar - har ofta anklagats för att inte fungera. Forskare sägs vara ointresserade och ovilliga, och anledningen sägs vara det dåliga meritvärdet. Det ...

Framtidens elit finns i Pro Futura

Pressmeddelande Publicerad: 2013-05-30 10:23 CEST

Fyra forskare har utsetts till 2013 års Pro Futura-forskare. Pro Futura är en spjutspetssatsning på humaniora och samhällsvetenskap, och de forskare som utses förväntas tillhöra framtidens elit.    För åttonde gången har fyra Pro Futura-for...

Små barn straffar gärna felaktiga handlingar

Pressmeddelande Publicerad: 2013-05-20 14:25 CEST

Barn i förskoleåldern har en utvecklad känsla för rätt och fel. Felaktiga handlingar ska få konsekvenser och om de kan delar barn gärna ut straff. Det visar utvecklingspsykologen Benjamin Kenward i projektet ”Ett psykologiskt perspektiv på den tidiga ...

Medlare på olika nivåer stärker freden

Pressmeddelande Publicerad: 2013-05-08 09:27 CEST

I ett nytt projekt visar Isak Svensson att medling kan spela en viktig roll långt innan konflikter har eskalerat och blivit våldsamma. Dessa mindre kända medlare kan dessutom ha en viktig funktion också efter att konflikter blivit våldsamma. I dag v...

Effektiv kommunikation räddar liv

Pressmeddelande Publicerad: 2013-05-02 08:00 CEST

Vad händer om man inte förstår varandra under ett larmsamtal till 112, där överlevnad kan handla om sekunder? Ja, i värsta fall, så överlever inte patienten. Men för det mesta brukar operatörerna klura ut vad folk menar, också när de inte har sven...

Synen på civila offer grundlades redan under 1600-talet

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-29 13:41 CEST

I dag ses våld mot civilbefolkningar i väpnade konflikter som något av det värsta militären kan ägna sig åt. Så har det inte alltid varit. Historikern Christopher Collstedt visar i sin forskning hur uppdelningen i civila och militära grundlades i Sver...

Intimt samarbete mellan det offentliga och civilsamhället

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-11 13:51 CEST

Frivilligorganisationer spelar en viktig roll i den psykiska vården. De kan erbjuda alternativ som annars inte finns, menar forskarna Magnus Karlsson och Urban Markström, som forskat om civilsamhällets roll inom vård och omsorg.Sedan ett antal år tillbaka...

Ökad akademisk samverkan mellan svenska och afrikanska forskare

Pressmeddelande Publicerad: 2013-03-18 10:00 CET

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Riksbankens Jubileumsfond har beslutat att stödja Stellenbosch Institute for Advanced Study, STIAS, i Sydafrika med 25 miljoner kronor respektive 11 miljoner kronor vardera under en femårsperiod.– Vi hoppas att ans...

Tio forskare vidare till andra omgången i Pro Futura

Pressmeddelande Publicerad: 2013-03-14 16:19 CET

Nu har tio forskare valts ut till sista omgången i Pro Futura. De tillhör en blivande elit av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige och erbjuds en unik chans att nå de riktigt stora framgångarna.

Ingen titel
Bistånd kan öka risken för kupper och inbördeskrig

Pressmeddelande Publicerad: 2013-03-04 14:13 CET

Vad leder till statskupper och inbördeskonflikter? Går det överhuvudtaget att svara på det? Ja, det menar Magnus Öberg, som tillsammans med sin forskargrupp, kan visa att såväl utvecklingsbistånd som ekonomiska chocker kan leda till konflikter. ...

Ingen titel
Ursprunglig kommunikation

Pressmeddelande Publicerad: 2013-02-18 15:35 CET

I det nyligen slutredovisade projekt Emotionell empati. Kausala och omedvetna processer finansierat av Riksbankens Jubileumsfond kan psykologen Ulf Dimberg visa att svarsleenden eller en ögonbrynsrynkning som reaktion på ilska ofta sker automatiskt vil...

Ingen titel
Flexit-forskare fortsätter sammanföra forskare och näringsliv

Pressmeddelande Publicerad: 2013-02-13 15:25 CET

Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) satsning på att sammanföra forskare inom hum/sam med näringslivet har gett gott resultat. Som ett resultat av Flexit har ett forskningsnätverk för tillämpad samhälls- och kulturanalys utvecklats vid Högskolan i Halmstad. De...

Ingen titel
Tur och retur för flexibel forskare

Pressmeddelande Publicerad: 2013-02-13 13:58 CET

Text: Michael Nyhaga


Nyheter 2013


Fortsätt granska registreringen av romer och andra utsatta!

Nyhet Publicerad: 2013-09-30 11:31 CEST

Ida Ohlsson Al Fakir skriver på Riksbankens Jubileumsfonds webb om sin forskning om Zigenarundersökningen. Det är viktigt att fortsätta granska registreringarna av romerna och andra utsatta grupper. Inte minst eftersom det ofta var genom kartläggningar oc...

Ingen titel
Elisabeth Özdalga bloggar om Turkiet

Nyhet Publicerad: 2013-09-05 10:37 CEST

Ny bloggare på rj.se är Elisabeth Özdalga som har bott i Turkiet sedan mitten av 1970-talet. Tidigare tjänstgjorde hon som föreståndare vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, men sedan två år tillbaka arbetar hon på Bilkent University i Ankara.– Mi...

Körsång lindrar magsmärtor

Nyhet Publicerad: 2013-05-13 16:02 CEST

I Riksbankens Jubileumsfonds program Den musicerande människan som leds av Fredrik Ullén vid Karolinska Institutet, studerar forskarna vad musiken betyder för människan, bland annat genom studier av det svenska unika tvillingregistret. Ett projekt ha...

Ingen titel
När visionen om Indien som stormakt bröt samman

Nyhet Publicerad: 2013-04-16 11:24 CEST

För tio år sedan kunde man – snart sagt över hela jorden – konstatera att Indien var på väg att bli en global stormakt. Sedan gick det som det gick. I dag är bilden av världens största demokrati inte lika positiv vare sig i eller utanför Indien. Per St...

Oklart hur forskningsfinaniseringen fungerar

Nyhet Publicerad: 2013-01-07 16:02 CET

Kunskap om hur det forskningsfinansiering faktiskt saknas, skriver RJ:s vd Göran Blomqvist i ett inlägg på RJ:s webbplats med anledning av att anöskningssystemen nu öppnas. Mycket är anekdotisk kunskap, en del modeflugor och ibland dras projekt igång so...


Sociala medier


Presskontakter


Hanna Köllerström
Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435


BilderVideorPodcastsDokument