Pressmeddelanden 2014


Social ojämlikhet dödar

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-18 10:27 CET

När Monica Åberg Yngwe analyserar följderna av de senaste decenniernas ökade klyftor i Sverige är resultatet skrämmande. Också relativa skillnader i inkomst dödar, och sambandet är särskilt tydligt för kvinnor.

Filosofer förklarar mänsklig handling

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-08 14:04 CET

Riksbankens Jubileumsfonds stora forskningsprogram om mänsklig handling avslutas i dagarna med en slutkonferens i Uppsala där huvudresultaten. I slutskriften betonar man att detta är första gången som den mänskliga handlingens filosofihistoria sammanstä...

Välfärden legitimerar de höga skatterna

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-05 10:16 CET

När debatten om svenskarnas höga skatter analyseras, visar det sig att legitimiteten delvis kan förklaras av att skatterna så tydligt knyts till välfärden.

80 miljoner till forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-01 15:34 CET

Hur får man fram världsledande och innovativ forskning? Eller annan kunskap som samhället behöver? Alla är överens om att sådan kunskap behövs, ändå saknas den. Därför skapar Riksbankens Jubileumsfond, Forte, Formas och Vetenskapsrådet ett forskningsprogram om den långsiktiga kunskapsförsörjningen.

Komplext att lära sig språk

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-27 11:44 CET

Bara ett fåtal av dem som lär sig ett nytt språk i tonåren eller senare når de mest avancerade nivåerna. Också de som kan ett andra språk riktigt bra, får koncentrera sig mer och blir tröttare än de som talar språket som infödda. Det är några av flera viktiga lärdomar från ett stort forskningsprogram om avancerad andraspråksinlärning, vars resultat presenteras 5 december i Stockholm.

Ny Flexit-utlysning för samman forskare med företag och organisationer

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-24 13:56 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tar ytterligare ett steg för att föra samman hum/sam-forskare med näringsliv och civilsamhälle. Den nya Flexit-utlysningen erbjuder fem anställningar som in-houseforskare vid ABB Corporate Research, Hyresgästföreningen, Invigos, IOGT-NTO samt Svenska golfförbundet.

Riksbankens Jubileumsfond utlyser ny omgång av RJ Sabbatical

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-21 10:10 CET

RJ:s första utlysning av RJ Sabbatical fick ett starkt gensvar i forskarsamhället och totalt åtta forskare fick anslag. Nu öppnas andra omgången för de forskare som vill få tid att färdigställa sin forskning, slutföra arbeten och skriva synteser.

Ny utlysning för ABM-sektorn

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-18 11:16 CET

Samlingarna och forskningen

Gemensam satsning på globala utmaningar

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-07 12:23 CET

Riksbankens Jubileumsfond utlyser i samarbete med Wellcome Trust och Volkswagenstiftung en ny omgång av Europe and Global Challenges. Europe and Global Challenges lanserades första gången 2009 och har varit en succé. Nu utlyser RJ...

Sametinget utan makt

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-21 10:01 CEST

Statsvetaren Ulf Mörkenstam konstaterar i sin nyligen avslutade studie om Sametinget att tingets inflytande och makt är begränsad. Det samiska folkets rätt till självbestämmande tas helt enkelt inte tillvara. Sedan ett antal år tillbaka har Ulf Mör...

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ger forskning om styrning och granskning 51 miljoner kronor

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-16 16:53 CEST

Som ett resultat av en av RJ:s områdesgrupper, Mål och resultat i offentlig verksamhet, ger RJ nu 51 miljoner kronor i anslag för att förstärka och förnya forskningen kring "styrning och granskning av det offentliga".Totalt nio ansökningar fick ...

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar 12 miljoner kronor på att ge forskare tid att forska

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-16 16:52 CEST

Riksbankens Jubileumsfond har under 2014 påbörjat en treårig satsning, RJ sabbatical, för att fler forskare ska få tid att färdigställa sin forskning, att slutföra arbeten och att skriva större verk och synteser.– Avsikten med RJ sabbatical som stödform ä...

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar 300 miljoner kronor på humaniora och samhällsvetenskap

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-16 16:50 CEST

I dag, den 16 oktober, tog Riksbankens Jubileumsfonds styrelse beslut om att bevilja nästan 300 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Pengarna fördelas mellan mindre infrastrukturstöd och stora, långsiktiga forskningsprojekt...

Planera för forskning om forskning

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-01 09:21 CEST

Deadline för planeringsanslaget är den 21 oktober kl. 16.00.

Ingen titel
Forskning für alle i RJ:s nya skriftserie

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-11 10:43 CEST

De tidigaste av Riksbankens Jubileumsfonds forskningsprogram börjar nu slutföras. Först ut är programmet Staden, Guden och Havet, om utgrävningen av Poseidonhelgedomen på Poros, Grekland. År 2005 införde Riksbankens Jubileumsfond en ny stödform: så...

Konkurrensutsättningar, marknadsanpassningar och vinster i vården

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-26 13:49 CEST

Alla dessa marknader är den sjunde årsboken från Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.Varje bok behandlar ett övergripande tema med u...

Ingen titel
Bakom varje politiker står en förvånad forskare?

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-25 15:23 CEST

För åttonde året i rad arrangeras SAMspråk under Almedalsveckan i Visby. Årets upplaga bjuder på allt från gruvfrågan till spelmarknaden med framstående forskare, politiker och beslutsfattare

Flexit ger forskare plats på företag och organisationer

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-13 09:37 CEST

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser för femte gången Flexit-anställningar i företag och organisationer. I år utlyser RJ platser som in-houseforskare på FOU Välfärd Region Västerbotten, Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), och Vårdanalys....

Elitsatsningar på filosofi, historia och arkeologi i Pro Futura

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-04 10:00 CEST

Fyra forskare har utsetts till 2014 års Pro Futura-forskare i den nionde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. De fyra forskarna har valts ut på rekommendation av SCAS i Uppsala som genom en ytterligt ge...

Utlysningsbonanza på Riksbankens Jubileumsfond

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-03 13:34 CEST

Riksbankens Jubileumsfond närmar sig sin 50:e födelsedag och firar med att lansera en rad satsningar på humaniora och samhällsvetenskap.Främst i raden är själva Jubileumssatsningen: Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap. Det är en satsning ...

Ingen titel
Janken Myrdal överraskar i blogg

Pressmeddelande Publicerad: 2014-05-01 10:10 CEST

Under maj och juni bloggar historikern Janken Myrdal på rj.se. Det blir en intensiv berättelse som knyter an till svensk och europeisk historia, på privat likväl som nationell nivå. Han skriver om det stora intellektuella språnget likväl som avundsjukans förtärande hat.

Ingen titel
Mmm, precis – viktigare än du tror

Pressmeddelande Publicerad: 2014-04-10 10:16 CEST

Hummandet och andra småljud är viktiga komponenter för att ett samtal ska fungera och för att man ska förstå att den man pratar med har förstått, visar lingvisten Mattias Heldner. Mattias Heldner är professor i fonetik och har nyligen slutrapportera...

Lukt och smak banade väg för vetenskapliga genombrott

Pressmeddelande Publicerad: 2014-03-19 10:44 CET

När idéhistorikern Anders Lundgren tittade närmare på den vetenskapliga revolutionen under 1700-talet upptäckte han att näsan och smaken, liksom andra kvalitativa undersökningar spelade en större roll än man tidigare trott för vetenskapens utveckling. ...

RJ sabbatical ger forskare tid att forska

Pressmeddelande Publicerad: 2014-03-04 08:38 CET

Synteser, gedigna fördjupningar och längre, fördjupande resonemang tar tid att skriva. Därför introducerar RJ nu en ny stödform som ska ge forskare tid att forska: RJ Sabbatical. Flera finansiärer har under senare år genomfört dels elitsatsninga...

Riksbankens Jubileumsfond storsatsar på humaniora och samhällsvetenskap

Pressmeddelande Publicerad: 2014-02-21 11:20 CET

Riksbankens Jubileumsfond har beslutat att under 2014 öka satsningarna på svensk humaniora och samhällsvetenskap. De goda finanserna ska avspegla sig i satsningarna på framstående svensk forskning. Totalt omfattar budgeten 556 miljoner kronor, vilke...

Ingen titel
Politiken räddade språket

Pressmeddelande Publicerad: 2014-02-05 13:52 CET

Sydsamiskan lever vidare mot alla odds. Det går att få språk som nästan slutat talas att vitaliseras. Det är sydsamiskan ett exempel på: allt fler unga använder i dag språket. En förklaring till detta är 2000-talets nya minoritetspolitik visar professo...

Marknadsideal styr i den ideella sektorn

Pressmeddelande Publicerad: 2014-01-31 10:18 CET

Företagsvärldens idéer om effektivitet, rationaliseringar och konkurrens görs i dag allt oftare till både norm och praktik också för ideella organisationer. Det kan vara ett problem menar Johan Hvenmark som studerat fenomenet. Johan Hvenmark har jus...

Ingen titel
Upphovsrätten förändras radikalt i det tysta

Pressmeddelande Publicerad: 2014-01-17 10:21 CET

Ingen kan ha undgått de senaste årens heta debatt om upphovrätten. Nu visar Sanna Wolk, docent i civilrätt, att på EU-nivå ändras upphovsrätten – men inte genom att förändra lagstiftningen i sig, utan genom en ny tolkning av lagstiftningen. Sanna Wo...

Nomineringar till Pro Futura 2014 klara

Pressmeddelande Publicerad: 2014-01-13 10:19 CET

12 universitet har inkommit nu med sammanlagt 28 nomineringar till 2014 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten nominerade också från universiteten i Cambridge, Köpenhamn och Tartu forskare till programmet. Pro Futura är en spetsforskningssatsning i...

Ingen titel
Svensk slavhandel i Medelhavet

Pressmeddelande Publicerad: 2014-01-10 10:35 CET

När svenska staten under 1700-talet skulle befria svenska sjömän ur sitt slaveri, ledde det till att landet drogs in i den trans-mediterrana slavhandeln. Historikern Joachim Östlund har forskat om en bortglömd del av den svenska internationella histori...


Nyheter 2014


Utsatthet försvårar integrationen

Nyhet Publicerad: 2014-12-19 15:04 CET

I sin slutredovisning av projektet Integration genom dop visar Per Hammarström att framgångsrika judar i högre grad än mindre bemedlade konverterade till kristendomen under 1800-talet.

Ingen titel
Kommunerna kan lära riksdagspolitikerna att forma majoriteter

Nyhet Publicerad: 2014-09-17 10:07 CEST

Sverigedemokraterna har tagit sig in som vågmästare i en rad kommuner. Men att SD är ett potentiellt underlag för en styrande minoritet betyder dock inte automatiskt att partiet får en avgörande roll. Styrande minoriteter kan göra upp om budget och sakfrå...


Sociala medier


Presskontakter


Hanna Köllerström
Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435


BilderVideorPodcastsDokument