Pressmeddelanden 2015


SPIN hjälper till i analysen av välfärden

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-17 09:03 CET

SPIN betyder Social Policy indicator och är en databas som möjliggör analyser av välfärdsstatens institutionella ramverk.

Dåliga skolresultat påverkar hälsan

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-14 07:06 CET

Forskare vid Stockholms universitet kan i ett av de största projekten kring utsatta barn sedan 1980-talet visa bland annat att dåliga resultat i skolan påverkar både hälsan och ens livssituation långt fram i livet

Hur blev människan ett så annorlunda djur?

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-04 10:43 CET

Nedan ligger inbjudan från Centrum för kognitiv semiotik och hela programmet.

Utlysning: Samlingarna och forskningen

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-03 16:50 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Vitterhetsakademien utlyser för andra gången anslag till projekt som syftar till att utveckla forskningen och forskningsmöjligheterna på samlingarna inom det svenska samhällets minnesinstitutioner, till exempel arkiv, bi...

Ingen titel
Forskare stöder utvecklingen i organisationer

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-03 11:20 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar nu ytterligare en gång för att föra samman hum/sam-forskare med näringsliv och civilsamhälle.

Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap!

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-02 14:05 CET

Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap Välkommen till ett samtal om framtida utsikter för humaniora och samhällsvetenskap. I samband med Riksbankens Jubileumsfonds 50-års jubileum utlystes 100 miljoner kronor för att tänka fritt och stort om sam...

Tid till forskning

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-02 12:11 CET

Riksbankens Jubileumsfonds satsning RJ Sabbatical utlyses nu för tredje och sista gången innan den utvärderas. De nya instruktionerna finns på RJ:s webbplats och utlysningen öppnar den 11 januari för att stänga en månad senare den 10 februari.Med RJ Sabba...

Nya utmaningar för skatteforskningen: Kapitalbeskattning kontra skatten på arbete? Lösningar på bostadskrisen?

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-02 11:47 CET

Nya utmaningar för skatteforskningen

Stiftelser vill se fler ERC-ansökningar

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-23 15:55 CEST

RJ, diskuterar nu att, i samarbete med flera andra finansiärer, bevilja medel till de hum-/samforskare som har sökt ERC:s Starting eller Consolidator grant. Det gäller de forskare vars ansökningar uppfyller alla kriterier för hög vetenskaplig kvalitet men som det inte finns medel för.

80 miljoner för forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-15 18:00 CEST

Åtta forskargrupper delar på 80 miljoner kro

Riksbankens Jubileumsfond finansierar 57 forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-15 16:40 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar drygt 300 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Totalt finansieras 57 projekt av varierande storlek, från långsiktiga, internationella projekt till investeringar för att bygga upp infrastruktur för forskning.

Så organiseras marknader

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-15 10:11 CEST

Nils Brunsson

Ingen titel
Varför faller alltid smörgåsen med smöret nedåt?

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-23 10:37 CEST

Den fr

Ingen titel
Farväl till fri forskning?

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-22 14:59 CEST

På seminariet Farväl till fri forskning? på Bokmässan i Göteborg, diskuteras vetenskapens villkor: finansiering, organisering, meritering och det fria tänkandets ovissa framtid.

Ingen titel
Kunskapskvart på Forskartorget

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-22 11:09 CEST

Fredag 25 september

Elitforskare presenteras i Uppsala

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-11 09:32 CEST

Tre forskare har utsetts till 2015 års Pro Futura-forskare i den tionde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Ny pedagogik skulle uppfostra fattiga och dana eliten – växelundervisning i 1800-talets Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2015-08-26 09:00 CEST

Växelundervisningen spreds under 1800-talets början eftersom den ansågs ny och spännande. Genom så kallade monitörer – ofta äldre elever – som hjälpte läraren skulle stora grupper av fattiga lära sig lyda.

Kunskapsintegrationens utmaningar

Pressmeddelande Publicerad: 2015-08-19 16:32 CEST

Frågor och anmälan till Christian Berggren (christian.berggren@liu.se)

Demokrati bortom nationalstaten

Pressmeddelande Publicerad: 2015-08-13 13:30 CEST

Transdemos

Mer forskning på museer, bibliotek och arkiv

Pressmeddelande Publicerad: 2015-08-12 15:40 CEST

Vardagens bilder och berättelser. Ett projekt kring kulturella omvandlingar i Nordiska museets samlingar

Ändrade krav på evidens i medicinsk forskning

Pressmeddelande Publicerad: 2015-07-02 10:03 CEST

Medicinsk vetenskap är sällan så objektiv som vi tror utan styrs av ekonomi, värderingar och praktiska överväganden. I ett pågående forskningsprojekt studeras hur utformningen av medicinska försök håller på att förändras.

Ingen titel
Samspråk om tredje uppgiften, var fjärde svensk, osynliga makthavare och oheliga allianser

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-23 14:44 CEST

För nionde året i rad arrangeras SAMspråk under Almedalsveckan i Visby. Årets upplaga bjuder på allt från oheliga allianser till klimathotets semester. Deltar gör framstående forskare, politiker och beslutsfattare

Ingen titel
Riksbankens Jubileumsfonds årsbok TÄNKA VIDARE

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-17 16:54 CEST

Tänka vidare (Thinking Ahead)

Tre forskare i årets Pro Futura-satsning

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-08 11:27 CEST

Tre forskare har utsetts till 2015 års Pro Futura-forskare i den tionde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Sju forskare tilldelas RJ Sabbatical

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-08 10:47 CEST

Efter första omgångens succé är det dags att dela ut RJ Sabbatical till ytterligare sju forskare. De sju kommer att få mellan 6 och 24 månader ren forskningstid.

När kändisarna demokratiserades blev vi besatta minnen

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-01 15:47 CEST

100-tals skjortknappar, snusdosor, skrivbord, glasögon och till och med en fimp – det är Andreas Nybloms studiematerial. Han har studerat berömmelsens kulturhistoria genom personliga föremål i Nordiska museets samlingar.

Diskrimineras invandrare i rättsväsendet? - ny forskning undersöker domstolens språkbruk och ritualer

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-20 11:38 CEST

Ritualer och språkförbistring gör att personer med invandrarbakgrund tystnar i rättssalen. Deras utsagor blir knapphändigare vilket kan minska trovärdigheten. En pågående studie under ledning av Philip Lalander undersöker bland annat eventuell förekomst av dold diskriminering i domstolarna.

EWK:s teckningar räddas åt eftervärlden

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-11 10:09 CEST

Tusentals teckningar av Evert Karlsson, EWK, görs nu tillgängliga för allmänhet och forskare med hjälp av ett omfattande arkivarbete. Arkivet öppnar för ny forskning om den politiska satirikern.

Riksbankens Jubileumsfond 50 år!

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-05 09:42 CEST

Den 6 maj är det 50 år sedan Riksbankens Jubileumsfond för första gången sammanträdde och behandlade forskningsansökningar. 2014 delade stiftelsen ut cirka 524 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Korruptionen kartlagd

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-04 13:43 CEST

Korruption och dysfunktionella samhällsinstitutioner är en viktig orsak till både fattigdom och mänskligt lidande.


Nyheter 2015


Vi litar på Skatteverket

Nyhet Publicerad: 2015-12-08 11:18 CET

I forskningsprojektet Den svenska skattedynamiken. Värderingar och praktiker på Skatteverket och samhällets ekonomisering har Lotta Björklund Larsen studerat beskattningen i Sverige ur ett antropologiskt perspektiv. Björklund Larsen är verksam vid Tema Te...

Forskningsvistelser vid de svenska instituten i Aten, Istanbul och Rom

Nyhet Publicerad: 2015-03-10 11:57 CET

Den som söker ska vid ansökningstillfället ha avlagt doktorsexamen och ha en anställning antingen vid ett svenskt universitet och högskola eller vid ett svenskt museum, arkiv och bibliotek.


Sociala medier


Presskontakter


Hanna Köllerström
Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435


BilderVideorPodcastsDokument