Pressmeddelanden 2017


Ny utlysning av RJ Sabbatical – gör det möjligt för forskare att avsluta sin forskning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-06 17:07 CET

Nu utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ännu en omgång av RJ Sabbatical, medel för lektorer och professorer att avsluta forskning och skriva vetenskapliga verk.Med RJ Sabbatical får tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhäl...

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond söker vd

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-05 11:37 CET

För mer information om kravprofilen och RJ gå in på www.rj.se

Nya forskartjänster till organisationer och företag

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-29 15:11 CET

Välkommen att söka 2018 års Flexit-tjänster. De nya tjänsterna finns hos Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg stad, Myndigheten för tillgängliga medier, Kulturförvaltningen i Region Skåne och Riksteatern.

Serier, filmer och utställningar - 4 miljoner till 11 Kommunikationsprojekt

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-10 10:25 CET

Johannes T Aalders,

Riksbankens Jubileumsfond delar ut drygt 300 miljoner kronor till forskning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-19 17:06 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har i dag delat ut nästan 320 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Sex internationella forskargrupper tilldelas medel för att studera globala utmaningar

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-05 07:37 CEST

I ett gemensamt initiativ från Riksbankens Jubileumsfond, brittiska Wellcome Trust och tyska Volkswagen Stiftung har det beslutats att sex internationella forskargrupper ska dela på drygt 5 miljoner euro.

Ingen titel
Nytt samarbete mellan stå-uppare och forskare

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-21 14:18 CEST

Under hösten introducerar RJ ett nytt samarbete med humorklubben Oslipat. Under fyra torsdagar i höst kommer forskare att samtala och skämta med komiker om sin forskning. Först är Erik Melander som pratar om fred!

Ingen titel
Hur sekulärt är Sverige?

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-30 10:07 CEST

Religionen tur och retur (red. Jenny Björkman & Arne Jarrick) är den tionde årsboken som ges ut av Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Ambitionen är att årsböckerna ska ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens humanistiska och samhällsvetenskapliga f...

Fyra Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-19 07:21 CEST

De fyra forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är:

Fler forskare ger sig ut i samhället

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-13 16:12 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett fem nya Flexit-forskare. Deras forskning kommer att bli till direkt nytta för de blivande arbetsgivarna.

Femton forskare får RJ Sabbatical

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-08 17:24 CEST

Med årets RJ Sabbatical erbjuder Riksbankens Jubileumsfond (RJ) femton forskare upp till ett års forskning på heltid.

Pro Futura-nomineringar klara

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-23 13:50 CET

13 universitet i fem olika länder har inkommit med nomineringar till 2017 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten inkom nomineringar också från universiteten i Cambridge, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Åbo Akademi.


Sociala medier


Presskontakter


Hanna Köllerström
Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435


BilderVideorPodcastsDokument