Pressmeddelanden 2018


Riksbankens Jubileumsfonds utser nya Humboldtstipendiater

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-12 10:40 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Humboldt-Stiftung i Bonn erbjuder sedan 1989 stipendier för gästforskare i respektive land. I Sveriges fall ges framstående tyska forskare möjlighet att arbeta vid en institution i Sverige under fyra till tolv månader.Re...

Riksbankens Jubileumsfond delar ut drygt 350 miljoner kronor till forskning

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-18 18:36 CEST

Kimmo Granqvist

Utlysning av Kommunikationsprojekt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-22 10:47 CEST

Riksbankens Jubileumsfonds kommunikationsprojekt ger forskare medel för att sprida forskning och stärka samverkan med det omgivande samhället. Satsningen är en försöksverksamhet – detta är den sista utlysningen.Målet med satsningen har varit att effekt...

Marika Hedin ny vd på Riksbankens Jubileumsfond

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-05 09:45 CEST

Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett Marika Hedin till vd för stiftelsen. Hon kommer närmast från Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum.

Fem Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-14 12:06 CEST

De fem forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är:

Helsingborg stad, Riksteatern och Region Skåne anställer Flexit-forskare

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-12 11:10 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett tre nya Flexit-forskare.

Varför inte rösta?

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-11 14:22 CEST

Susanne Wallman-Lundåsen

Riksbankens Jubileumsfond utlyser medel till forskning om global ojämlikhet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-11 11:41 CEST

Flera av de utmaningar mänskligheten står inför kan bara lösas genom globala insatser. Riksbankens Jubileumsfond har därför tillsammans med en rad internationella stiftelser inlett ett samarbete om forskning på temat Global Issues.

Ingen titel
Riksbankens Jubileumsfond och Region Skåne satsar på forskare på kulturförvaltningen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-08 16:27 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett Katja Lindqvist vid Lunds universitet, Campus Helsingborg, till en av tre nya Flexit-forskare.Katja Lindqvist, docent vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet, ska unders...

Tolv forskare tilldelas RJ Sabbatical

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-07 17:09 CEST

Med RJ Sabbatical vill Riksbankens Jubileumsfond ge lektorer och professorer möjlighet att skriva synteser och slutföra långt kommen forskning. Hur tiden läggs upp är till stor del upp till forskarna själva, men avsikten är att forskarna ska få ägna sig å...

Sommarskola i digital humaniora, Oxford

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-09 14:02 CET

Förra årets sommarskola i digital humaniora blev en succé och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar nu i år på ytterligare en utlysning i samarbete med universitetet i Oxford.RJ bekostar boende, resa och kursavgift. Sommarskolan erbjuder föreläsningar av ...


Sociala medier


Presskontakter


Hanna Köllerström
Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435


BilderVideorPodcastsDokument