Pressmeddelanden 2019


Riksbankens Jubileumsfond erbjuder forskare tid vid Medelhavsinstituten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 09:55 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beslutat erbjuda tolv forskare gästforskartid vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom.Stödet har gått till forskare inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, som är anställda vid ett svenskt läro...

Ingen titel
Kronans skepp Samson från 1500-talet funnet vid Kungsträdgården

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-17 11:15 CET

På en innergård mitt i centrala Stockholm har ett skeppsvrak från slutet av 1500-talet precis undersökts.

Ingen titel
Nytt poddavsnitt: radikaliseras väljarna eller normaliseras partierna?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-12 10:18 CET

Högerradikala framgångar och etablerade partiers nedgång är temat för femte och sista avsnittet av Det nya Sverige. Patrik Hadenius möter forskarna Jens Rydgren och Jenny Andersson för att få reda på om det är väljarna eller partierna som ändrat åsikt.Sve...

Ny samarbetsmodell mellan forskare och organisationer

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-10 14:09 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) lanserar en ny version av Flexit-tjänster. Forskare och företag inom privat och offentlig sektor samt idéburna organisationer kan i den här utlysningen skicka in en gemensam ansökan.

Ingen titel
Nytt poddavsnitt: Globalt och lokalt stärker splittrat medielandskap

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-28 15:36 CET

Senaste avsnittet i Riksbankens Jubileumsfonds podd Det nya Sverige handlar om medierna. Hur fragmentisering och generationsklyftor påverkar bilden av samhället och hur vi ser på varandra.

Ingen titel
Det nya Sverige – i box, podd och seminarium

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-13 13:34 CET

Vad är det som händer egentligen? Lever vi i ett nytt land, eller är förändringarna bara skenbara? I en ny box utgiven av Riksbankens Jubileumsfond samt i en podd diskuteras frågorna av insatta forskare.

Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning får drygt 335 miljoner kronor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-17 14:54 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) delar ut drygt 335 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskning inom organisationer utanför akademin

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-17 14:04 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansierar tre nya Flexit-tjänster i samarbete med Rädda Barnen, Lindholmen Science Park och FoU Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund.

Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskning vid svenska Medelhavsinstituten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 10:29 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansierar forskning vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom.

Ingen titel
Den nya Sverige: Riksbankens Jubileumsfonds nya årsbok

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-12 10:27 CEST

Sverige har under de senaste årtiondena förändrats radikalt på ett antal sätt. I Det nya Sverige tar sex forskare ett stadigt grepp om utveckling genom att på djupet studera välfärden, medierna, partierna, språket och droger.

Riksbankens Jubileumsfond och SCAS samarbetar om global utveckling och styrning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-24 10:20 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansierar den nya satsningen ”Global Horizons” vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala. Den totala summan är 15 miljoner kronor fördelat på fem år.

Årets nya Pro Futura-forskare

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-14 14:18 CEST

Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett 2019 års Pro Futura-forskare. Forskarna har handplockats med hänsyn till den kvalitet deras forskning har samt till deras förmåga att i framtiden arbeta självständigt och nydanande.I den fjortonde omgången av...

Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap får 79 miljoner kronor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-28 15:38 CEST

Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har idag beviljat forskare medel för satsningarna Mixade metoder och RJ Sabbatical.

Ingen titel
Riksbankens Jubileumsfond skänker antologi om rösträtten till Sveriges lärare och skolbibliotek

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-20 10:55 CEST

Den 24 maj är det 100 år sedan den kvinnliga rösträtten klubbades igenom. Det firar Riksbankens Jubileumsfond (RJ) med att skänka antologin Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige till Sveriges lärare och skolbibliotek.

Ny utlysning av forskartjänster vid organisationer

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-03 14:36 CEST

Välkommen att söka 2019 års Flexit-tjänster. Utlysningen erbjuder tjänster hos FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund, FoU Skola, Kommunförbundet Skåne & Svedala kommun, utbildningsförvaltningen, Lindholmen Science Park AB och Rädda Barnen.Geno...

Analys av regeringsbildningen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-28 09:45 CET

En vetenskaplig studie av regeringsbildningen 2018-2019 ska kartlägga och analysera skeendet samt sammanfatta erfarenheterna av processen. Forskarnas utgångspunkt för studien utgörs av tre frågeställningar: Varför bildades just den nuvarande regeringen? Varför tog det så lång tid? Hur väl fungerade det formella regelverket för regeringsbildning i praktiken?

Riksbankens Jubileumsfond erbjuder platser på kurs i digital humaniora, Oxford

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-15 13:43 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 25 platser på en sommarskola i digital humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond utlyser medel till satsning på metodutveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-11 16:17 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) vill stödja forskare som utvecklar kvalitativa och kvantitativa metoder för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Nomineringar till Pro Futura klara

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-30 10:46 CET

Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humaniora och samhällsvetenskap. Nomineringar till Pro Futura XIV har inkommit från hela 16 universitet. Sammanlagt har 30 forskare nominerats, 17 män och 13 kvinnor.Liksom tidigare finns det möjlighet f...


Nyheter 2019


Ny vecka, nytt poddavsnitt – om droger

Nyhet Publicerad: 2019-11-25 09:24 CET

Ämnena i Riksbankens Jubileumsfonds årsbox presenteras även i en poddserie med samma namn som boxen: Det nya Sverige. Ny kan du lyssna på det nya avsnittet om droger och berusning.


Sociala medier


Presskontakter


Hanna Köllerström
Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435


BilderVideorPodcastsDokument