Pressmeddelanden 2020


Riksbankens Jubileumsfond finansierar insamling av mikrodata inom finansiell stabilitet och penningpolitik

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-29 08:30 CET

Handelshögskolan i Stockholm beviljas 15 miljoner kronor för att samla, dokumentera och bearbeta svenska mikrodata inom finansiell stabilitet och penningpolitik.

Miljoner till ny forskning om forskningsetik

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-27 08:30 CET

Sju projekt beviljas forskningsmedel inom ramen för den satsning på forskning om forskningsetik som Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet genomför tillsammans.

Riksbankens Jubileumsfond stödjer forskningen med 350 miljoner kronor

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 16:58 CET

Trots coronapandemin fortsätter Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansiera forskare inom humaniora och samhällsvetenskap på samma nivå som tidigare.

Nya styrelseledamöter till Riksbankens Jubileumsfond

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-02 10:01 CET

Riksdagen har utsett nya ledamöter till RJ:s styrelse. Ny ordförande för styrelsen blir Anders Malmberg, professor i ekonomisk geografi och för närvarande prorektor vid Uppsala universitet.

Ingen titel
Riksbankens Jubileumsfond delfinansierar Scholars at Risk-Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-16 08:55 CEST

Riksbankens Jubileumsfond stödjer den svenska sektionen av Scholars at Risk med fem miljoner kronor.

Staden som ständigt berör

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-12 13:20 CEST

En allt större del av mänskligheten lever i dag i urbana miljöer. Men hur uppstod de? Varför är de så lockande och framgångsrika, och samtidigt så farliga?

Nya styrelseledamöter nominerade till Riksbankens Jubileumsfond

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-08 13:01 CEST

Sex akademiska ledamöter är nominerade till Riksbankens Jubileumsfonds styrelse.

Ny utlysning av RJ Sabbatical

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 09:13 CEST

Nu utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) årets RJ Sabbatical, där lektorer och professorer får medel för att avsluta forskning och skriva vetenskapliga verk.

Ingen titel
Den eviga staden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-21 08:15 CEST

Staden har sedan antiken varit en symbol för kultur och mänskliga landvinningar. Inte minst Rom har betraktats som ett måste för den bildade människan. Men vad händer med stadens status när det urbana utmanas av exempelvis pandemier?

Forskare finansieras för att samverka med omgivande samhället

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 07:05 CEST

Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskningssamarbete med Skånes universitetssjukhus, Språkrådet och Malmö stad, 

Årets Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 08:36 CEST

Riksbankens Jubileumsfond har utsett fem forskare till 2020 års Pro Futura-forskare.

Den ständigt omplanerade staden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-10 15:09 CEST

Sedan inflyttningen till städerna ökade dramatiskt från 1800-talets slut har stadens styrande försökt planera städerna bättre. Men flera gånger har planerna slagit fel och visat sig ohållbara. Kritiken efteråt har inte varit nådig. Ändå måste vi planera. Så hur ska man göra det bättre?

Ingen titel
Staden – ny samtalsserie på UR och ny årsbox

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-18 13:59 CEST

Över världen ligger städer mer öde än någonsin. Men staden ligger inte nere för räkning. Urbaniseringen väntas tvärtom öka, trots de många utmaningar som dagens städer står inför. Men vad är en stad? Och hur kommer den att se ut i framtiden?

Ny satsning på forskning om forskningsetik

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-14 08:46 CEST

Tillsammans med Kungl. Vitterhetsakademien och Vetenskapsrådet satsar Riksbankens Jubileumsfond (RJ) 25 miljoner kronor för att stödja svensk forskning om forskningsetik.

Ingen titel
Ny bok om staden i ständig förändring

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 15:21 CET

Det byggs och byggs på, rivs och byggs nytt. Kanske är stadens mest utmärkande drag förändring, vilket inte minst blir synligt i pandemi-tider. I RJ:s årsbox 2020 står staden i centrum och först ut är stadshistorikern Håkan Forsell med sitt häfte.

Ny utlysning för samverkan mellan forskare och kulturarvsinstitutioner

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-11 14:22 CET

Tillsammans med Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien lyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för andra gången ut medel för att stödja datadriven forskning inom området digitalisering och för att göra kulturarvssamlingar tillgängliga för forskning.

Utbilda dig i digital humaniora i Oxford

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-14 13:33 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 20 platser på en sommarskola i digital humaniora.Sociala medier


Presskontakter


Hanna Köllerström
Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435


BilderVideorPodcastsDokument