Pressmeddelanden


Ingen titel
Från digital gränsövervakning till en ny förmögen elit – elva projekt valdes till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-13 09:10 CET

Elva projekt har valts för finansiering inom forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället. Projekten representerar allt från digital hälsa och juridik till klimatforskning och kulturforskning. Det totala finansieringsbeloppet är cirka 10,5 miljoner euro.

Familjen Kamprads stiftelse går in som finansiär i stort nordiskt forskningsprogram

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-02 07:00 CET

Forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället får en sjätte finansiär i Familjen Kamprads stiftelse från Sverige. Programmet finansierar forskning om vår tids stora samhällsutmaningar. Alla finansiärer har beslutat att höja sina finansieringsbelopp så att den totala summan nu uppgår till ca 10,5 miljoner euro.

Riksbankens Jubileumsfond beviljar 370 miljoner kronor till forskning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-28 16:59 CEST

I dag har Riksbankens Jubileumsfond beviljat 370 miljoner kronor till totalt 83 forskningsprojekt på mellan sex månader och åtta år.

Ingen titel
Ny kunskap om samhällets tillgång till vetenskapliga resultat

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-27 14:29 CEST

Forskare inom programmet om samhällets kunskapsförsörjning har presenterat sina resultat vid ett seminarium i riksdagen. Seminariet finns nu att se på Riksbankens Jubileumsfonds kanal.

Ingen titel
Nytt poddavsnitt om fördomar i språket

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-23 14:58 CEST

Språket säger något om vad det är att vara människa. Det berättar därmed också om de fördomar som vi människor bär på. Psykologen Torun Lindholm berättar om det i sitt häfte av RJ:s årsbox och i podden Allt du vill veta.

Ingen titel
Fyra forskare tilldelas 30 miljoner kronor

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-15 15:59 CEST

Inom satsningen Pro Futura delas i år 30 miljoner kronor ut till fyra forskare som ges möjlighet att forska och vistas vid institut för avancerade studier.

Ny serie om språkets ursprung och framtid

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-20 08:54 CEST

Språket säger något om vad det är att vara människa och vår kultur. Men det berättar också om hur samhället förändras. Så vad händer om språket förändras så snabbt att samhället inte längre håller ihop? Det är frågor som tas upp i en ny serie populärvetenskapliga häften på temat språk.

Ingen titel
Ny serie om språkets ursprung och framtid

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-19 15:30 CEST

Språket säger något om vad det är att vara människa och vår kultur. Men det berättar också om hur samhället förändras. Så vad händer om språket förändras så snabbt att samhället inte längre håller ihop? Det är frågor som tas upp i en ny serie populärvetenskapliga häften på temat språk.

Utlysning av RJ Sabbatical

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-16 15:47 CET

Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) utlysning RJ Sabbatical, där forskare får möjlighet att avsluta forskning och skriva färdigt artiklar eller monografier, öppnar den 12 april.

Ingen titel
Stor forskningssatsning ska påverka Nordens framtid

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-26 08:48 CET

Fem stiftelser och föreningar i Sverige och Finland lanserar ett stort, gemensamt forskningsprogram för samhällsvetare och humanister. Målet är att forskningen ska bidra till att lösa vår tids stora samhällsutmaningar i Norden.

Riksbankens Jubileumsfond finansierar insamling av mikrodata inom finansiell stabilitet och penningpolitik

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-29 08:30 CET

Handelshögskolan i Stockholm beviljas 15 miljoner kronor för att samla, dokumentera och bearbeta svenska mikrodata inom finansiell stabilitet och penningpolitik.

Miljoner till ny forskning om forskningsetik

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-27 08:30 CET

Sju projekt beviljas forskningsmedel inom ramen för den satsning på forskning om forskningsetik som Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet genomför tillsammans.

Riksbankens Jubileumsfond stödjer forskningen med 350 miljoner kronor

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 16:58 CET

Trots coronapandemin fortsätter Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansiera forskare inom humaniora och samhällsvetenskap på samma nivå som tidigare.

Nya styrelseledamöter till Riksbankens Jubileumsfond

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-02 10:01 CET

Riksdagen har utsett nya ledamöter till RJ:s styrelse. Ny ordförande för styrelsen blir Anders Malmberg, professor i ekonomisk geografi och för närvarande prorektor vid Uppsala universitet.

Ingen titel
Riksbankens Jubileumsfond delfinansierar Scholars at Risk-Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-16 08:55 CEST

Riksbankens Jubileumsfond stödjer den svenska sektionen av Scholars at Risk med fem miljoner kronor.

Staden som ständigt berör

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-12 13:20 CEST

En allt större del av mänskligheten lever i dag i urbana miljöer. Men hur uppstod de? Varför är de så lockande och framgångsrika, och samtidigt så farliga?

Nya styrelseledamöter nominerade till Riksbankens Jubileumsfond

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-08 13:01 CEST

Sex akademiska ledamöter är nominerade till Riksbankens Jubileumsfonds styrelse.

Ny utlysning av RJ Sabbatical

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 09:13 CEST

Nu utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) årets RJ Sabbatical, där lektorer och professorer får medel för att avsluta forskning och skriva vetenskapliga verk.

Ingen titel
Den eviga staden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-21 08:15 CEST

Staden har sedan antiken varit en symbol för kultur och mänskliga landvinningar. Inte minst Rom har betraktats som ett måste för den bildade människan. Men vad händer med stadens status när det urbana utmanas av exempelvis pandemier?

Forskare finansieras för att samverka med omgivande samhället

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 07:05 CEST

Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskningssamarbete med Skånes universitetssjukhus, Språkrådet och Malmö stad, 

Årets Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 08:36 CEST

Riksbankens Jubileumsfond har utsett fem forskare till 2020 års Pro Futura-forskare.

Den ständigt omplanerade staden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-10 15:09 CEST

Sedan inflyttningen till städerna ökade dramatiskt från 1800-talets slut har stadens styrande försökt planera städerna bättre. Men flera gånger har planerna slagit fel och visat sig ohållbara. Kritiken efteråt har inte varit nådig. Ändå måste vi planera. Så hur ska man göra det bättre?

Ingen titel
Staden – ny samtalsserie på UR och ny årsbox

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-18 13:59 CEST

Över världen ligger städer mer öde än någonsin. Men staden ligger inte nere för räkning. Urbaniseringen väntas tvärtom öka, trots de många utmaningar som dagens städer står inför. Men vad är en stad? Och hur kommer den att se ut i framtiden?

Ny satsning på forskning om forskningsetik

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-14 08:46 CEST

Tillsammans med Kungl. Vitterhetsakademien och Vetenskapsrådet satsar Riksbankens Jubileumsfond (RJ) 25 miljoner kronor för att stödja svensk forskning om forskningsetik.

Ingen titel
Ny bok om staden i ständig förändring

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 15:21 CET

Det byggs och byggs på, rivs och byggs nytt. Kanske är stadens mest utmärkande drag förändring, vilket inte minst blir synligt i pandemi-tider. I RJ:s årsbox 2020 står staden i centrum och först ut är stadshistorikern Håkan Forsell med sitt häfte.

Ny utlysning för samverkan mellan forskare och kulturarvsinstitutioner

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-11 14:22 CET

Tillsammans med Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien lyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för andra gången ut medel för att stödja datadriven forskning inom området digitalisering och för att göra kulturarvssamlingar tillgängliga för forskning.

Utbilda dig i digital humaniora i Oxford

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-14 13:33 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 20 platser på en sommarskola i digital humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond erbjuder forskare tid vid Medelhavsinstituten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 09:55 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beslutat erbjuda tolv forskare gästforskartid vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom.Stödet har gått till forskare inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, som är anställda vid ett svenskt läro...

Ingen titel
Kronans skepp Samson från 1500-talet funnet vid Kungsträdgården

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-17 11:15 CET

På en innergård mitt i centrala Stockholm har ett skeppsvrak från slutet av 1500-talet precis undersökts.

Ingen titel
Nytt poddavsnitt: radikaliseras väljarna eller normaliseras partierna?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-12 10:18 CET

Högerradikala framgångar och etablerade partiers nedgång är temat för femte och sista avsnittet av Det nya Sverige. Patrik Hadenius möter forskarna Jens Rydgren och Jenny Andersson för att få reda på om det är väljarna eller partierna som ändrat åsikt.Sve...


Nyheter


Två forskare utsedda till årets Humboldtstipendiater

Nyhet Publicerad: 2020-07-02 10:23 CEST

Johannes Müller

Ny vecka, nytt poddavsnitt – om droger

Nyhet Publicerad: 2019-11-25 09:24 CET

Ämnena i Riksbankens Jubileumsfonds årsbox presenteras även i en poddserie med samma namn som boxen: Det nya Sverige. Ny kan du lyssna på det nya avsnittet om droger och berusning.

Att leva med demens

Nyhet Publicerad: 2016-12-05 15:46 CET

Att leva med demens

Lär mer på konferens

Nyhet Publicerad: 2016-11-18 15:51 CET

28 november

300 miljoner kronor till svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Nyhet Publicerad: 2016-10-20 17:34 CEST

Riksbankens Jubileumsfond beviljade under torsdagen över 300 miljoner kronor till svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Vi litar på Skatteverket

Nyhet Publicerad: 2015-12-08 11:18 CET

I forskningsprojektet Den svenska skattedynamiken. Värderingar och praktiker på Skatteverket och samhällets ekonomisering har Lotta Björklund Larsen studerat beskattningen i Sverige ur ett antropologiskt perspektiv. Björklund Larsen är verksam vid Tema Te...

Forskningsvistelser vid de svenska instituten i Aten, Istanbul och Rom

Nyhet Publicerad: 2015-03-10 11:57 CET

Den som söker ska vid ansökningstillfället ha avlagt doktorsexamen och ha en anställning antingen vid ett svenskt universitet och högskola eller vid ett svenskt museum, arkiv och bibliotek.

Utsatthet försvårar integrationen

Nyhet Publicerad: 2014-12-19 15:04 CET

I sin slutredovisning av projektet Integration genom dop visar Per Hammarström att framgångsrika judar i högre grad än mindre bemedlade konverterade till kristendomen under 1800-talet.

Ingen titel
Kommunerna kan lära riksdagspolitikerna att forma majoriteter

Nyhet Publicerad: 2014-09-17 10:07 CEST

Sverigedemokraterna har tagit sig in som vågmästare i en rad kommuner. Men att SD är ett potentiellt underlag för en styrande minoritet betyder dock inte automatiskt att partiet får en avgörande roll. Styrande minoriteter kan göra upp om budget och sakfrå...

Fortsätt granska registreringen av romer och andra utsatta!

Nyhet Publicerad: 2013-09-30 11:31 CEST

Ida Ohlsson Al Fakir skriver på Riksbankens Jubileumsfonds webb om sin forskning om Zigenarundersökningen. Det är viktigt att fortsätta granska registreringarna av romerna och andra utsatta grupper. Inte minst eftersom det ofta var genom kartläggningar oc...

Ingen titel
Elisabeth Özdalga bloggar om Turkiet

Nyhet Publicerad: 2013-09-05 10:37 CEST

Ny bloggare på rj.se är Elisabeth Özdalga som har bott i Turkiet sedan mitten av 1970-talet. Tidigare tjänstgjorde hon som föreståndare vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, men sedan två år tillbaka arbetar hon på Bilkent University i Ankara.– Mi...

Körsång lindrar magsmärtor

Nyhet Publicerad: 2013-05-13 16:02 CEST

I Riksbankens Jubileumsfonds program Den musicerande människan som leds av Fredrik Ullén vid Karolinska Institutet, studerar forskarna vad musiken betyder för människan, bland annat genom studier av det svenska unika tvillingregistret. Ett projekt ha...

Ingen titel
När visionen om Indien som stormakt bröt samman

Nyhet Publicerad: 2013-04-16 11:24 CEST

För tio år sedan kunde man – snart sagt över hela jorden – konstatera att Indien var på väg att bli en global stormakt. Sedan gick det som det gick. I dag är bilden av världens största demokrati inte lika positiv vare sig i eller utanför Indien. Per St...

Oklart hur forskningsfinaniseringen fungerar

Nyhet Publicerad: 2013-01-07 16:02 CET

Kunskap om hur det forskningsfinansiering faktiskt saknas, skriver RJ:s vd Göran Blomqvist i ett inlägg på RJ:s webbplats med anledning av att anöskningssystemen nu öppnas. Mycket är anekdotisk kunskap, en del modeflugor och ibland dras projekt igång so...

Tredje uppgiften i framtiden

Nyhet Publicerad: 2012-11-09 15:30 CET

I ett längre inlägg om framtidens tredje uppgift, det vill säga universitetens och forskarnas krav att samverka med samhället utanför akademien, funderar vetenskapshistorikerna Dick Kasperowski och Fredrik Bragsjö vilka hot och möjligheter som internet oc...

På jakt efter den goda läraren

Nyhet Publicerad: 2012-09-26 11:28 CEST

Den goda läraren

Ingen titel
Seminarium: rågången mellan akademi och näringsliv

Nyhet Publicerad: 2012-04-02 16:14 CEST

Dag

Har korruptionen ökat?

Nyhet Publicerad: 2011-10-10 14:29 CEST

I dag skriver professorn i civilrätt och ordföranden vid Insititutet mot mutor, Clas Sandberg på DN-debatt att det inte finns något som tyder på att Sverige blivit mer korrupt. Den som vill veta mer om forskning om korruptionen i Sverige vänder sig med fö...

Digitaliseringarna förändrar forskningen

Nyhet Publicerad: 2011-04-14 15:11 CEST

Digitaliseringar av historiska samlingar är en viktig del av Riksbankens Jubileumsfonds infrastrukturella satsningar. Nyligen rapporterades det här på hemsidan om digitaliseringen av kortkatalogen Plåten på Kungliga Biblioteken och nu har ytterligare tre ...

Inbjudan till seminariedag om forskning inom och med näringslivet

Nyhet Publicerad: 2010-11-16 09:46 CET

Marcus Persson (

Humboldt-stipendier

Nyhet Publicerad: 2010-09-09 10:00 CEST

Swedish-German Programme Research Awards for Scientific Cooperation


Sociala medier


Presskontakter


Hanna Köllerström
Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435


BilderVideorPodcastsDokument